Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Veelgestelde vragen over de wettelijke certificering van cv-installateurs

installatie-hr-ketel-UV04764

Bekijk hieronder antwoorden op veelgestelde vragen over onder meer certificering, vakbekwaamheid en bijscholing, handhaving, communicatie en ondersteuning.

In 5 stappen naar je CO-certificering

Techniek Nederland helpt je het juiste certificaat behalen en behouden. Aan de hand van 5 overzichtelijke stappen leiden we je door dit proces. Moeilijk is het niet, maar het proces neemt wel de nodige tijd in beslag. Naar de pagina CO-certificering in 5 stappen...

 

 

Technische vragen

Download hier het pdf document 'FAQ Technische vragen CO-certificering'.

 

 

Wettelijke regeling

 • Waarom is er een wettelijke certificeringsregeling?

  Aanleiding is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit blijkt dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe bekend was. De Onderzoeksraad concludeert dat het merendeel van de ongevallen met koolmonoxide betrekking heeft op moderne en goed onderhouden cv-ketels. Verder constateert de raad dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. De overheid heeft de aanbeveling van de raad overgenomen om een wettelijke verplichte en uniforme regeling in te stellen. In dergelijke gevallen gaat de overheid altijd uit van een certificeringsregeling over accreditatie.

 • Wanneer gaat de wettelijke certificeringsregeling in en wat houdt deze in?

  Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen uitvoeren. Dat jaar is een overgangsjaar om installatiebedrijven en cv-monteurs voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de wettelijke verplichtingen. Vanaf 1 april 2023 moeten alle bedrijven die werk uitvoeren aan verbrandingstoestellen en de luchttoevoer en rookgasafvoeren écht gecertificeerd zijn. Vanaf dat moment geldt een verbod voor het werken aan cv-ketels door niet-gecertificeerde bedrijven.

  De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. Dit is wettelijk vastgelegd.

  Niet-gecertificeerde bedrijven die na het in werking treden van de wettelijke regeling tóch werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties uitvoeren, zijn in overtreding. De gemeente kan hen een dwangsom opleggen. Opdrachtgevers moeten altijd een gecertificeerde installateur een gastoestel in bedrijf laten stellen. Gebeurt dit niet, dan pleegt de opdrachtgever een (economisch) delict.

Certificering

 • Hoe ga je om met het melden van gevaarlijke situaties?

  Volgens de wettelijke eisen dienen er bepaalde gevaarlijke situaties gemeld te worden bij het Bevoegd Gezag (gemeente) en Certificerende Instellingen. Er is met Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT) gesproken over de werkwijze.

  Klik hier voor meer informatie inclusief schema, alsmede een formulier Onveilige situaties om meldingen door te kunnen geven via het algemene of een speciaal e-mailadres van de gemeente.

 • Hoe ga je om met klantvragen als je nog niet gecertificeerd bent?

  Er is een afspraak gemaakt met de overheid dat ondernemers die in de laatste fase van certificering zijn kunnen blijven doorwerken tot 1 juli zonder formele certificering. Deze voorwaarden zijn:

  • Er is een offerte opgevraagd en opdracht gegeven aan een CI voor certificering; of er is een overeenkomst afgesloten met dienstverlener CO-keur (die voor de opdrachtverlening aan de CI gemachtigd is); 
  • De monteurs beschikken over een bewijs van VakmanschapCO en legitimatie; 
  • De monteurs gebruiken gekalibreerde meetapparatuur; 
  • Er wordt gewerkt volgens een ingevuld kwaliteitshandboek.

  Klik hier voor meer informatie.

 • Onder welke voorwaarden kan ik na 1 april (tot 1 juli) doorwerken zonder formele certificering?

  Met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht is gesproken over de voorwaarden waaronder ondernemers hun werkzaamheden (periode 1 april – 1 juli) kunnen voortzetten zonder formele certificering. Bij de ondernemers die in de laatste fase van certificering zijn, zal worden geadviseerd geen handhaving toe te passen als aan alle 4 onderstaande voorwaarden wordt voldaan:  

  • er een offerte is opgevraagd en opdracht gegeven is aan een CI voor certificering; of een overeenkomst is afgesloten met dienstverlener CO-keur (die voor de opdrachtverlening aan de CI gemachtigd is);
  • de monteurs beschikken over een bewijs van VakmanschapCO en legitimatie; 
  • de monteurs gekalibreerde meetapparatuur gebruiken;
  • er wordt gewerkt volgens een ingevuld kwaliteitshandboek.

 • Wat is de dienstverlening van CO-keur?

  CO-keur ontzorgt bedrijven in de wettelijk benodigde kwaliteitsprocessen voor installatie en onderhoud van gasverbrandingstoestellen. De organisatie zorgt voor het (digitale) kwaliteitshandboek, een app voor de registratie en de 'interne audits' (kwaliteitstoetsing). Ook worden het vakmanschap en het gekalibreerde meetinstrument gecontroleerd op de eisen. Doordat zij samenwerken met een (externe) Certificerende Instelling, die ook de steekproeven en organisatiecontrole uitvoert, mag het bedrijf het CO-Vrij logo van de overheid gebruiken. Ieder CO-keur bedrijf krijgt een eigen certificaat en wordt in het wettelijk register opgenomen. In de eerste opzet was er sprake van 'koepelcertificering'. Die methode, waarin alleen de CO-keur organisatie werd gecertificeerd, is vooralsnog niet toegestaan. Daarom is CO-keur omgezet naar een ondersteunende dienstverlening én een certificatie door een geaccrediteerde Certificerende Instelling. De dienstverlening wordt afgerekend in een betaling ("credit") per afmelding van een nieuwe installatie of een onderhoudsbeurt, Daarnaast is er een financiële afdracht aan InstallQ. 

 • Voldoet CO-keur aan de wettelijke eisen?

  In de eerste opzet was er sprake van 'koepelcertificering'. Die methode, waarin alleen de CO-keur organisatie werd gecertificeerd, is vooralsnog niet toegestaan. Daarom is CO-keur omgezet naar een ondersteunende dienstverlening én een certificatie door een geaccrediteerde Certificerende Instelling. Dit is de gebruikelijk wijze van certificeren en CO-keur wordt dan beperkt door het uit handen nemen van veel administratie en procesondersteuning.

 • Wanneer kies ik voor CO-keur als dienstverlening?

  Dat is een afweging van iedere ondernemer zelf. De dienst is vooral bedoeld voor zzp-ers en kleine mkb-bedrijven die niet volcontinu cv-ketels plaatsen en onderhouden. Het omslagpunt en de argumenten om te kiezen voor CO-keur zijn per ondernemer anders.  

 • Moet de consument kunnen bewijzen dat het onderhoud en inbedrijfstelling van de cv-ketel door een gecertificeerd bedrijf is gedaan?

  De ‘Gasketelwet’ vereist dat alleen gecertificeerde bedrijven een cv-ketel in bedrijf stellen. Door middel van de sticker kan dit aangetoond worden. 

  Alle veelgestelde vragen over de Sticker Gecontroleerd

 • Is het wettelijk verplicht om een sticker gecontroleerd op de cv-ketel te plakken? 

  De ‘Gasketelwet’ vereist dat alleen gecertificeerde bedrijven een cv-ketel in bedrijf stellen. Op de nieuwe gepersonaliseerde sticker moet u ook uw certificaatnummer invullen, zodat de klant kan zien dat uw bedrijf voldoet aan de Gasketelwet. Tevens is bij controles en calamiteiten terug te vinden wie de ketel heeft gecontroleerd. 

  Alle veelgestelde vragen over de Sticker Gecontroleerd

 • Hoe krijg ik een digitale legitimatie voor mijn monteurs?

  Centraal Register Techniek biedt gecertificeerde bedrijven een gratis legitimatiemogelijkheid.
  Meer informatie is te vinden op www.centraalregistertechniek.nl

 • Wat moet ik doen om wettelijk gecertificeerd te worden?

  • Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten moeten hun vakbekwaamheid toetsen. Er is een online zelftoets waarmee monteurs -op vrijwillige basis- een eerste indicatie kunnen krijgen van hun vakbekwaamheid (vakmanschapco.nl). Alle monteurs moeten zowel een theorie- als een praktijkexamen afleggen. Monteurs die niet voldoende vakbekwaam zijn, moeten zich laten bijscholen. Voor werkgevers die afdragen aan het scholingsfonds is subsidie van opleidingsfonds Wij Techniek beschikbaar.
  • Bedrijven die beschikken over vakbekwame monteurs, die de examens behaald hebben, kunnen een certificering aanvragen. Zij moeten onder meer hun bedrijfsproces goed regelen. Techniek Nederland stelt voor haar leden twee versies van het Model Kwaliteitshandboek CO-certificering beschikbaar. Een certificerende instelling bepaalt vervolgens op basis van een auditbezoek van de organisatie en van de correct uitgevoerde werkzaamheden of het bedrijf in aanmerking komt voor certificering.

 • Ik ben zzp’er. Moet ik ook gecertificeerd zijn en komt daar een aparte regeling voor?

  Ja, ook zzp’ers moeten straks gecertificeerd zijn. Doen zij dit niet, dan mogen zij geen gasverbrandingstoestellen meer in bedrijf stellen. De certificeringsregeling is voor alle typen bedrijven gelijk.

 • Hoe kom ik aan een kwaliteitshandboek?

  Techniek Nederland heeft speciaal voor de CO-certificering het 'Pakket CO-certificering' samengesteld. Dit pakket is gratis te downloaden en bestaat uit de meest recente versie van de twee Model Kwaliteitshandboeken CO-certificering, een invulinstructie en aanvullende handige hulpmiddelen. Let erop dat je eigen bedrijfsprocessen duidelijk in je kwaliteitshandboek verwoord. De Certificerende Instellingen controleren daarop. 

 • Wat gaat de certificeringsregeling mij kosten en kan ik de kosten straks doorberekenen aan mijn klanten?

  Dat is afhankelijk van de tarieven die de certificerende instellingen gaan hanteren en de grootte van uw bedrijf. Er zijn eenmalige kosten om het certificaat te verkrijgen en jaarlijks terugkerende kosten om het certificaat te behouden. Techniek Nederland dringt erop aan de kosten zo laag mogelijk te houden, met name voor kleine bedrijven en zzp’ers.

  Het is logisch om de kosten door te berekenen, maar de ondernemer bepaalt zelf of hij dat doet.

 • Wat gebeurt er met gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden niet correct en volgens de gestelde eisen uitvoeren?

  Alle opgeleverde en onderhouden installaties moeten straks door de monteur afgemeld worden. Hieruit zullen de certificerende instellingen via steekproeven projecten selecteren om te controleren. Het is dus in de eerste plaats aan de certificerende instelling om maatregelen te nemen als werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd. Het ministerie van BZK controleert of de certificerende instellingen hun taak goed uitvoeren.

  Gemeenten kunnen niet-gecertificeerde bedrijven die tóch werkzaamheden aan cv-ketels uitvoeren een boete opleggen. Dat geldt ook voor consumenten die een niet-gecertificeerd bedrijf inschakelen.

  Techniek Nederland helpt gemeenten met het instellen van een meldpunt voor onveilige installaties. Het gecertificeerde bedrijf moet alle ongevallen met koolmonoxide verplicht melden aan de overheid en bij de certificerende instelling.

Vakbekwaamheid en bijscholing

Stickers Gecontroleerd

Overige vragen

 • Hoe ga je om met werkgeversaansprakelijkheid bij ‘bijklussen’?

  In onze branche is het, soms stilzwijgend, geaccepteerd dat werknemers in hun vrije tijd bijklussen. Met de inwerkingtreding van de Gasketelwet per 1 april 2023 wordt dat een stuk minder vrijblijvend.

  Ook werkzaamheden die onder eigen naam, dus als ‘zelfstandige’ door een medewerker worden uitgevoerd, moeten voldoen aan de Gasketelwet. Indien de ‘zelfstandige’ daarbij  gebruik maakt van de CO-Vrij sticker en van de afmelding op het certificaatnummer van de werkgever, is de werkgever ook automatisch aansprakelijk.

  Als zich later een probleem voordat kan de klant van de bijklussende werknemer de ondernemer onder wiens regeling is gewerkt aansprakelijk stellen. Ook kan de werkgever beboet worden als niet conform de regels is gewerkt.

  Wilt u niet dat uw medewerkers bij het ‘bijklussen’ gebruik maken van uw bedrijfscertificering en bijbehorende stickers? Dan zult u dat duidelijk moeten aangeven aan uw medewerkers, zowel mondeling als schriftelijk (bijvoorbeeld via een e-mail naar alle medewerkers).

 • Is de nieuwe certificeringsregeling een eis voor het lidmaatschap van Techniek Nederland?

  Ja. De nieuwe regeling is een wet. Dat betekent dat de regeling verplicht is en geldt voor alle bedrijven die gasverbrandingsinstallaties plaatsen en onderhouden en voor alle monteurs die deze toestellen in bedrijf stellen. Techniek Nederland heeft de regeling opgenomen in de lidmaatschapseisen.

 • Wat gebeurt er om koolmonoxidegevaar bij collectieve rookgasafvoeren terug te dringen?

  Mogelijk komt er een aparte wettelijke certificering voor collectieve rookgasafvoeren. Techniek Nederland is hier echter geen voorstander van. In de regeling van InstallQ heb je wel de keuze om je uitsluitend voor collectieve rookgasafvoer te laten certificeren.


  Er is al langere tijd voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor eigenaren-bewoners van appartementen, VvE-besturen, VvE-beheerders en professionele verhuurders. Het infoblad en de handreiking zijn gratis te downloaden via Rijksoverheid.nl. Breng deze handreiking onder de aandacht van VvE's en verhuurders om hen bewust te maken van de risico’s.