Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Veelgestelde vragen over de wettelijke certificering van cv-installateurs

installatie-hr-ketel-UV04764

Bekijk hieronder antwoorden op veelgestelde vragen over onder meer certificering, vakbekwaamheid en bijscholing, handhaving, communicatie en ondersteuning.

Wettelijke regeling

 • Waarom is er een wettelijke certificeringsregeling?

  Aanleiding is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit blijkt dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe bekend was. De Onderzoeksraad concludeert dat het merendeel van de ongevallen met koolmonoxide betrekking heeft op moderne en goed onderhouden cv-ketels. Verder constateert de raad dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. De overheid heeft de aanbeveling van de raad overgenomen om een wettelijke verplichte en uniforme regeling in te stellen. In dergelijke gevallen gaat de overheid altijd uit van een certificeringsregeling over accreditatie.

 • Wanneer gaat de wettelijke certificeringsregeling in en wat houdt deze in?

  Vanaf 2022 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen uitvoeren. Dat jaar is een overgangsjaar om installatiebedrijven en cv-monteurs voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de wettelijke verplichtingen. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle bedrijven die werk uitvoeren aan verbrandingstoestellen en de luchttoevoer en rookgasafvoeren écht gecertificeerd zijn. Vanaf dat moment geldt een verbod voor het werken aan cv-ketels door niet-gecertificeerde bedrijven.

  De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. Dit is wettelijk vastgelegd.

  Niet-gecertificeerde bedrijven die na het in werking treden van de wettelijke regeling tóch werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties uitvoeren, zijn in overtreding. De gemeente kan hen een dwangsom opleggen. Opdrachtgevers moeten altijd een gecertificeerde installateur een gastoestel in bedrijf laten stellen. Gebeurt dit niet, dan pleegt de opdrachtgever een (economisch) delict.

 • Wordt de nieuwe certificeringsregeling straks een eis voor het lidmaatschap van Techniek Nederland?

  Ja. De nieuwe regeling is een wet. Dat betekent dat de regeling verplicht is en geldt voor alle bedrijven die gasverbrandingsinstallaties plaatsen en onderhouden en voor alle monteurs die deze toestellen in bedrijf stellen. Techniek Nederland heeft de regeling opgenomen in de lidmaatschapseisen.

Certificering

 • Wat moet ik doen om wettelijk gecertificeerd te worden?

  • Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten moeten hun vakbekwaamheid toetsen. Er is een online zelftoets waarmee monteurs -op vrijwillige basis- een eerste indicatie kunnen krijgen van hun vakbekwaamheid. Alle monteurs moeten zowel een theorie- als een praktijkexamen afleggen. Monteurs die niet voldoende vakbekwaam zijn, moeten zich laten bijscholen. Voor werkgevers die afdragen aan het scholingsfonds is subsidie van opleidingsfonds Wij Techniek beschikbaar.
  • Bedrijven die beschikken over vakbekwame monteurs, die de examens behaald hebben, kunnen een certificering aanvragen. Zij moeten onder meer hun bedrijfsproces goed regelen. Techniek Nederland stelt voor haar leden twee versies van het Model Kwaliteitshandboek CO-certificering beschikbaar. Een certificerende instelling bepaalt vervolgens op basis van een auditbezoek van de organisatie en van de correct uitgevoerde werkzaamheden of het bedrijf in aanmerking komt voor certificering.

 • Ik ben zzp’er. Moet ik straks ook gecertificeerd zijn en komt daar een aparte regeling voor?

  Ja, ook zzp’ers moeten straks gecertificeerd zijn. Doen zij dit niet, dan mogen zij geen gasverbrandingstoestellen meer in bedrijf stellen. De certificeringsregeling is voor alle typen bedrijven gelijk.

 • Hoe kom ik aan een kwaliteitshandboek?

  Techniek Nederland heeft speciaal voor de CO-certificering het 'Pakket CO-certificering' samengesteld. Dit pakket id gratis te downloaden en bestaat uit de meest recente versie van de twee Model Kwaliteitshandboeken CO-certificering, een invulinstructie en aanvullende handige hulpmiddelen. Let erop dat je eigen bedrijfsprocessen duidelijk in je kwaliteitshandboek verwoord. De Certificerende Instellingen controleren daarop. 

 • Wat gaat de certificeringsregeling mij kosten en kan ik de kosten straks doorberekenen aan mijn klanten?

  Dat is afhankelijk van de tarieven die de certificerende instellingen gaan hanteren en de grootte van uw bedrijf. Er zijn eenmalige kosten om het certificaat te verkrijgen en jaarlijks terugkerende kosten om het certificaat te behouden. Techniek Nederland dringt erop aan de kosten zo laag mogelijk te houden, met name voor kleine bedrijven en ZZP’ers. Een certificatieschema speciaal voor deze bedrijven moet eenvoudig zijn en zo min mogelijk bureaucratische werkzaamheden (en dus kosten) opleveren. Daarbij dringen wij aan op een driejaarlijkse organisatie-audit en voldoende -maar een beperkt aantal- audits van uitgevoerde werkzaamheden aan cv-ketels.

  Het is logisch om de kosten door te berekenen, maar de ondernemer bepaalt zelf of hij dat doet. De minister gaat ervan uit dat consumenten rekening moeten houden met een prijsstijging van € 7,50 voor een onderhoudsbeurt en € 45,00 voor de aanleg van een nieuwe installatie.

 • Wat gebeurt er met gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden niet correct en volgens de gestelde eisen uitvoeren?

  Alle opgeleverde en onderhouden installaties moeten straks door de monteur afgemeld worden. Hieruit zullen de certificerende instellingen via steekproeven projecten selecteren om te controleren. Het is dus in de eerste plaats aan de certificerende instelling om maatregelen te nemen als werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd. Het ministerie van BZK controleert of de certificerende instellingen hun taak goed uitvoeren.

  Gemeenten kunnen niet-gecertificeerde bedrijven die tóch werkzaamheden aan cv-ketels uitvoeren een boete opleggen. Dat geldt ook voor consumenten die een niet-gecertificeerd bedrijf inschakelen.

  Techniek Nederland helpt gemeenten met het instellen van een meldpunt voor onveilige installaties. Het gecertificeerde bedrijf moet alle ongevallen met koolmonoxide verplicht melden aan de overheid en bij de certificerende instelling. Overtreding van de regels kan ook gevolgen hebben voor het lidmaatschap bij Techniek Nederland.

Vakbekwaamheid en bijscholing

Overige vragen

 • Wat gebeurt er om koolmonoxidegevaar bij collectieve rookgasafvoeren terug te dringen?

  Mogelijk komt er een aparte wettelijke certificering voor collectieve rookgasafvoeren. Techniek Nederland is hier echter geen voorstander van. In de regeling van InstallQ heb je wel de keuze om je uitsluitend voor collectieve rookgasafvoer te laten certificeren.


  Er is al langere tijd voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor eigenaren-bewoners van appartementen, VvE-besturen, VvE-beheerders en professionele verhuurders. Het infoblad en de handreiking zijn gratis te downloaden via Rijksoverheid.nl. Breng deze handreiking onder de aandacht van VvE's en verhuurders om hen bewust te maken van de risico’s.