Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

CO-certificering in de praktijk

Header co certificering hub_fn_1500x900

Ieder jaar vallen er doden en gewonden door koolmonoxide. Als cv-installateur heb je daarom een behoorlijke verantwoordelijkheid. Om die reden is er nu de wettelijke regeling CO-certificering (Gasketelwet) per 1 oktober 2020 aangenomen.  

Alles wat een cv-installateur moet weten over de nieuwe Gasketelwet

Het is dus straks verboden om werkzaamheden zonder CO-certificering uit te voeren. Op uiterlijk 1 april 2023 dien je als installatie- en/of servicebedrijf te beschikken over de juiste bedrijfscertificatie (CO-certificering). Dit heeft betrekking op alle installatie- en servicemonteurs van gasverbrandingstoestellen in Nederland. Zij dienen vanaf die datum te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO. Alleen gecertificeerde bedrijven en monteurs met aantoonbaar vakmanschap kunnen dan nog werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen. Om dit als bedrijf tijdig op orde te hebben is het essentieel nu de nodige aandacht te besteden aan je aanpak en certificeringstraject. 

Gratis pakket CO-certificering

Hoewel de invoering van Gasketelwet is uitgesteld tot 1 april 2023, blijft het natuurlijk wel verstandig om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan met je eigen CO-certificeringstraject. Daar willen we je als Techniek Nederland graag een handje bij helpen. Daarom hebben we het Pakket CO-certificering samengesteld. Met dit pakket kan je op een overzichtelijke manier en stapsgewijs aan de slag met je certificeringstraject. Het pakket bevat nu ook de herziene versie van de twee Model Kwaliteitshandboeken CO-certificering; zowel de InstallQ BRL 6000-25 editie, als de Kiwa BRL K25000 editie.

Deze twee edities zijn gebaseerd op de concept certificeringsregelingen BRL 6000-25 en BRL K25000. Beide edities zijn aangeboden aan de Raad van Accreditatie en zullen door de Minister naar verwachting begin 2022 worden bekrachtigd. Mochten er nog wijzigingen volgen, dan worden de Model Kwaliteitshandboeken CO-certificering aangepast. Techniek Nederland zal hierover communiceren. Naast de twee kwaliteitshandboeken bevat het pakket ook aanvullende hulpmiddelen en ondersteunende documenten om het CO-certificeringstraject zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk te maken. Download het pakket en kickstart vandaag nog je CO-certificeringstraject.


» Download het Pakket CO-certificering...

 


Inhoud pakket CO-certificering
» Model Kwaliteitshandboek CO-certificering InstallQ BRL 6000-25 editie
»
Model Kwaliteitshandboek CO-certificering KIWA BRL K25000 editie
» Invulinstructie kwaliteitshandboek CO-certificering
» De 10-puntenkaart
» Rapport in bedrijf stellen gasinstallaties*
» Oplevering- en beproevingsrapport gasinstallaties*
» Aanwijsformulier 
» Beslisboom CO-certificering
» Voorbeeldbrief 'Voorlichting klanten'

 

*Bovenstaande rapportages zijn niet conform verklaard en zijn momenteel in bewerking.
Naar verwachting zijn deze in januari 2023 aangepast en beschikbaar om toe te passen voor uw certificering.

 

Kies je brl: Model Kwaliteitshandboek CO-certifice

Twee kwaliteitshandboeken

De BRL's zijn nog niet definitief vastgesteld. De schemabeheerders InstallQ en Kiwa waren genoodzaakt wijzigingen in de eerdere versies van de BRL's aan te brengen. Dit heeft als gevolg dat voor zowel de BRL van InstallQ als die van Kiwa een eigen Model Kwaliteitshandboek CO-certificering is ontwikkeld. Ter vergemakkelijking van het certificeringstraject. Voor jou betekent het, afhankelijk van de situatie van je bedrijf, dat je voor één van de twee kwaliteitshandboeken kiest als basis van je certificeringstraject.

 

Wat zit er nog meer in het Pakket CO-certificering?

Naast de twee Model Kwaliteitshandboeken CO-certificering bevat het pakket ook ondersteunend materiaal in de vorm van een invulinstructie (behorende bij de kwaliteitshandboeken), de 10-puntenkaart, een animatie met de 5 belangrijkste stappen van je CO-certificeringstraject kort toelicht, aanvullende rapporten+formulieren en de Beslisboom CO-certificering. De CO-beslisboom helpt je een passende BRL keuze te maken. Handige hulpmiddelen van ons waarmee je vandaag al je CO-certificering een goede kickstart geeft.

 

» Download vandaag nog je Pakket CO-certificering...

Pakket CO-certificering; wat zit er nog meer in h

CO

» Download vandaag nog je Pakket CO-certificering...

CO


 

Ook handig om te weten

-

Vakmanschap CO voor monteurs

Een belangrijke stap in je CO-certificeringstraject is de correcte toetsing van de vaardigheden van je monteurs. Om deze eisen aan je monteurs goed te kunnen borgen is Vakmanschap CO noodzakelijk. Dit examenprogramma leidt tot een Bewijs van Vakmanschap van een individuele medewerker. Een installatiebedrijf heeft een dergelijk bewijs van vakmanschap nodig om gecertificeerd te kunnen worden in het kader van wettelijke regeling voor certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Medewerkers die niet beschikken over het Bewijs van Vakmanschap mogen dus straks geen werkzaamheden meer verrichten. Wil je meer weten of je monteurs aanmelden? Kijk dan op Vakmanschap CO - Vakmanschap Koolmonoxide Preventie.

 

Monteurs die een SCIOS of OK CV certificaat hebben, kunnen op een aangepast examenprogramma inschrijven: https://vakmanschapco.nl/aanmelden-praktijkexamen/scios-certificaat of https://vakmanschapco.nl/aanmelden-praktijkexamen/ess-certificaat

 

 

-

 

 

CO-keur alternatief voor certificeringsproces volgens K25000 of BRL6000-25

Voor zzp-ers en kleinere bedrijven biedt CO-keur, een interessant alternatief voor een zelfstandige certificering. Door een zogenaamde ‘Koepel-certificering’, ook gebruikelijk bij de energielabel certificering, kan onder een wettelijk certificaat gewerkt worden. De certificering gebeurt in feite door CO-keur, die de eisen uit de Gasketelwet heeft omgezet in een app met aanvullende controles op de bedrijven die de feitelijke inbedrijfstelling van de cv-ketels uitvoeren. Bedrijven moeten voldoen aan alle eisen van registratie, materiaal en vakmanschap. Het kwaliteitshandboek en verplichte processen worden opgenomen in een CO-keur app. Metingen en handelingen die de monteur uitvoert, worden direct op de smartphone geregistreerd. CO-keur voert de kwaliteitscontroles vervolgens uit volgens BRL 6000-25.

Lees meer over CO-keur
Lees meer over de Ledenvoordeelregeling CO-keur

 

-

 

 

CO FAQS - top 3 veelgestelde vragen

 

 • Wat gaat de certificeringsregeling mij kosten en kan ik de kosten straks doorberekenen aan mijn klanten?

  Dat is afhankelijk van de tarieven die de certificerende instellingen gaan hanteren en de grootte van uw bedrijf. Er zijn eenmalige kosten om het certificaat te verkrijgen en jaarlijks terugkerende kosten om het certificaat te behouden. Techniek Nederland dringt erop aan de kosten zo laag mogelijk te houden, met name voor kleine bedrijven en ZZP’ers. Een certificatieschema speciaal voor deze bedrijven moet eenvoudig zijn en zo min mogelijk bureaucratische werkzaamheden (en dus kosten) opleveren. Daarbij dringen wij aan op een driejaarlijkse organisatie-audit en voldoende -maar een beperkt aantal- audits van uitgevoerde werkzaamheden aan cv-ketels.

  Het is logisch om de kosten door te berekenen, maar de ondernemer bepaalt zelf of hij dat doet. De minister gaat ervan uit dat consumenten rekening moeten houden met een prijsstijging van € 7,50 voor een onderhoudsbeurt en € 45,00 voor de aanleg van een nieuwe installatie. Prijzen zijn op basis van prijspeil 2019.

 

 • Wordt de nieuwe certificeringsregeling straks een eis voor het lidmaatschap van Techniek Nederland?

  Ja. De nieuwe regeling is een wet. Dat betekent dat de regeling verplicht is en geldt voor alle bedrijven die gasverbrandingsinstallaties plaatsen en onderhouden en voor alle monteurs die deze toestellen in bedrijf stellen. Techniek Nederland heeft de regeling opgenomen in de lidmaatschapseisen.

   

 • Wat moet ik doen om wettelijk gecertificeerd te worden?

  • Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten moeten hun vakbekwaamheid toetsen. Er is een online zelftoets waarmee monteurs -op vrijwillige basis- een eerste indicatie kunnen krijgen van hun vakbekwaamheid. Alle monteurs moeten zowel een theorie- als een praktijkexamen afleggen. Monteurs die niet voldoende vakbekwaam zijn, moeten zich laten bijscholen. Voor werkgevers die afdragen aan het scholingsfonds is subsidie van opleidingsfonds Wij Techniek beschikbaar.
  • Bedrijven die beschikken over vakbekwame monteurs, die de examens behaald hebben, kunnen een certificering aanvragen. Zij moeten onder meer hun bedrijfsproces goed regelen. Techniek Nederland stelt voor haar leden twee versies van het Model Kwaliteitshandboek CO-certificering beschikbaar. Een certificerende instelling bepaalt vervolgens op basis van een auditbezoek van de organisatie en van de correct uitgevoerde werkzaamheden of het bedrijf in aanmerking komt voor certificering.
  Meer CO FAQS...

 

C