Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Energie

UV05122-1600x900
quaternary
Onderwerpen Nieuws Agenda

De energievoorziening in Nederland maakt een sterke verandering door. Voor de gebouwde omgeving is het streven om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat moet gebeuren door energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het terugdringen van fossiele brandstoffen. De installatiebranche is aan zet om de energietransitie vorm te geven. Techniek Nederland wil daarvoor gunstige voorwaarden creëren door:

  • De overheid, partners in de bouwkolom en de publieke opinie te beïnvloeden;
  • Concrete hulpmiddelen aan te bieden;
  • Opleidingen mogelijk te maken en kwaliteitssystemen in te richten;
  • Samenwerkingsverbanden op te zetten.

100.000 woningen aardgasvrij
Een aantal van onze wensen zien we terug in het akkoord, zoals introductie van gebouw gebonden financiering en een verschuiving in de Energiebelasting. Mede dankzij onze inzet krijgen woningcorporaties in samenwerking met onder andere installateurs de ruimte om de komende jaren ruim 100.000 woningen aardgasvrij te maken. Dat levert onze sector veel werk op.

Gefaseerde wijkaanpak en innovatieprogramma’s
Wij hebben gepleit voor een gefaseerde aanpak per wijk, waardoor de aanpassing van woningen en gebouwen haalbaar is gezien de capaciteit van de sector. Ook komen er op verzoek van Techniek Nederland normen voor woningen en gebouwen en grootschalige en meerjarige demonstratie- en innovatieprogramma’s gericht op efficiency en kwaliteit.

Projecten voor duurzaam gas en waterstof
Techniek Nederland heeft benadrukt dat het huidige aardgasnetwerk niet moet worden afgeschreven. Zo blijft de mogelijkheid open in de toekomst gebruik te maken van duurzaam gas of waterstof. Het huidige gasnetwerk is daarvoor uitermate geschikt. In het akkoord is op aandringen van Techniek Nederland opgenomen dat er demonstratieprojecten komen voor duurzaam gas en waterstof

Vervolgstappen uit het Energieakkoord door inzet van Techniek Nederland:

Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.

Download 'Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

Onderwerpen

Agenda Energie

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland

BEKIJK VOLLEDIGE AGENDA bekijk volledige agenda