Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Kwaliteitsregelingen

Kwaliteitsregelingen in de praktijk

Kwaliteit is lastig in een vaatje te gieten. Het is een subjectief begrip. Met kwaliteitsregelingen stelt de markt voor diverse werkzaamheden eenduidige spelregels op. Zo krijgt het begrip kwaliteit objectieve inhoud, borgen we zowel veiligheid als kwaliteit en scheppen we vertrouwen. Kwaliteitsregelingen worden steeds belangrijker. Denk aan eisen van verzekeraars, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) en het nieuwe CO-stelsel om problemen met koolmonoxide te voorkomen. Kwaliteitssystemen spelen daarin een belangrijke rol en zijn soms zelfs verplicht. Kwaliteitsregelingen zijn onder te verdelen in certificerings- en erkenningsregelingen. Waarbij certificering net iets verder gaat dan erkenning.

Voeg dit onderwerp toe aan mijn interesses
showMetaLink
KWL Kwaliteitsregelingen
Bedrijfsvoering

Erkenningsregelingen

Met een erkenning laat een installatiebedrijf potentiële opdrachtgevers zien aan dat het ervaring heeft in een bepaald vakgebied, dat het adequaat opgeleide mensen in dienst heeft, over de juiste gereedschappen en instrumenten beschikt en de kwaliteit van het werk regelmatig laat controleren. Erkenning is niet verplicht. De Rijksoverheid kan het niet wettelijk voorschrijven. Waarom dan toch een erkenning aanvragen? Omdat het u onderscheidende kracht geeft in de markt. Omdat certificatie voor sommige bedrijven net een brug te ver of te prijzig is. Omdat het een goede opstap is naar certificering. Of simpelweg omdat klanten ernaar vragen. Bovendien stelt Techniek Nederland erkenning van minstens één van uw vakgebieden als minimale eis voor lidmaatschap. Als erkend bedrijf moet u blijvend voldoen aan de eisen die de uitvoerende organisatie daarvoor heeft opgesteld. Daarop houdt de organisatie toezicht door middel van controles. Sommige regelingen beoordelen alleen de administratieve organisatie (vakdiploma’s, offertes, klachten, en dergelijke); andere regelingen voeren ook controles uit op het uitgevoerde werk. Uitvoeringscontroles maken steeds vaker onderdeel uit van de regelingen, vanwege toenemende eisen uit de markt (verzekeraars) of de Wkb.

Bekijk hier een overzicht van relevante erkenningen en certificeringen.

Lees hier wat u moet doen om een erkenning te verkrijgen.

Download hier een stappenplan met toelichtingen voor het verkrijgen van een erkenning of certificering.

Certificeringsregelingen

Bij certificering verklaart een onafhankelijke partij publiekelijk dat uw product, dienst of proces aan specifieke eisen voldoet. Dat kan een bepaald keurmerk opleveren. Opdrachtgevers kunnen ervan uitgaan dat de producten of diensten van een gecertificeerd bedrijf voldoen aan de wettelijke eisen aan kwaliteit en veiligheid. Steeds meer opdrachtgevers, overheden, verzekeraars en andere partijen hechten belang aan certificering. Vooral omdat het kwaliteitsniveau bij deze regelingen door een onafhankelijke derde is getoetst. Certificeringsregelingen onderscheiden zich namelijk van erkenningsregelingen doordat de partij die het certificaat afgeeft niet degene is die de regeling heeft opgesteld en beheert. Degene die de eisen opstelt en de regeling beheert, is de schemabeheerder. Certificatie-instellingen houden toezicht op de naleving en geven de certificaten af. Ze hanteren de schema’s van de schemabeheerder bij de uitvoering van hun toetsingstaak. 

In de installatiesector bestaan diverse vrijwillige certificatieregelingen. Sommige zijn branche-specifieke regelingen, zoals de BRL 1201 voor het ontwerpen en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties, andere zijn branche-overstijgend, zoals BORG voor inbraakbeveiliging, VCA voor veiligheid en milieu, NEN-EN-ISO14001 voor milieumanagementsystemen en NEN-EN-ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen. Voor het verkrijgen van een certificaat gaat de installateur een (veelal driejarige) overeenkomst aan met een certificerende instelling op basis van een kwaliteitsschema.

Certificering is in principe vrijwillig. Elk bedrijf kan zelf besluiten om zich te laten certificeren of niet. Sommige werkzaamheden mogen volgens de wet alleen worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd. De verplichte CO-certificering is daar het bekendste voorbeeld van. Ook veel keuringen en inspecties - zoals van middelgrote stookinstallaties, koelinstallaties met F-gassen en brandmeldinstallaties - mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven.

Bekijk hier een overzicht van erkenningen en certificeringen.

Lees hier wat u moet doen om een certificering te verkrijgen.

Inspectieformulieren

Om er zeker van te zijn dat u veilige, kwalitatieve installaties oplevert, kunt u gebruik maken van inspectieformulieren. Aan de hand van het formulier controleert u of de betreffende installatie aan alle eisen voldoet. Techniek Nederland biedt diverse checklists die u kunt gebruiken als inspectieformulier voor de oplevering van een nieuwe of bestaande installatie. Deze zijn gebaseerd op de normen die voor de betreffende installatie gelden en/of op de eisen uit de kwaliteitsregeling. Naast de formulieren die als pdf of invulbare pdf beschikbaar zijn, vindt u ook steeds meer formulieren in de inspectieapp van Techniek Nederland. Zie voor meer informatie www.fgoplus.nl

U vindt de diverse checklists op de kennispagina’s waarop ze betrekking hebben. Hieronder de directe links naar de kennispagina’s waar checklists te vinden zijn:

secondary
Hans van den Berg 240x240 ZW

Heb je een vraag?

Neem contact op met

Hans van den Berg

Branchemanager 

088 543 27 90 | E-MAIL

Meer nieuws over dit onderwerp

Uitgelichte webshopartikelen

TOON ALLES

Uitgelichte opleidingen

TOON ALLES

Uitgelichte producten

TOON ALLES

Agenda

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland

BEKIJK VOLLEDIGE AGENDA