Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Toelatingscriteria per 1 januari 2019

Samen op weg naar een sterk kwaliteitsmerk!

Sinds 1 januari 2019 gelden nieuwe toelatingscriteria voor alle leden van Techniek Nederland. Daarmee zetten we als vereniging een grote stap op weg naar het kwaliteitsmerk dat we willen zijn. Dit ook met het oog op veranderende wetgeving. Bovendien voeren we campagne om Techniek Nederland als kwaliteitsmerk in de markt te zetten. Zo kunt u zich nog beter onderscheiden en als lid van Techniek Nederland de betere klanten en het betere werk binnenhalen.

Toelatingscriteria samen opgesteld

De toelatingscriteria zijn samen met een brede vertegenwoordiging van leden opgesteld. Zo is bijvoorbeeld binnen de vakcommissies zorgvuldig gekeken naar welke criteria per vakgebied de juiste zijn. De nieuwe criteria gelden voor bestaande leden en nieuwe leden. Nieuwe leden moeten sinds 1 januari 2019 voldoen aan de eisen. Voor alle bestaande leden is er tot 31 december 2020 de tijd hieraan te voldoen. De meeste leden kunnen vrij eenvoudig aan de nieuwe criteria voldoen. Voor een aantal leden kan het een tijdsinvestering of kosten met zich meebrengen. Vanuit Techniek Nederland bereiden we dit nu al enige tijd goed voor, om het voor ieder lid zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Hieronder vindt u alle informatie over de nieuwe criteria. Heeft u een vraag of wilt u aanvullende informatie? Uw contactpersoon in de regio staat klaar voor advies en ondersteuning.

 

We gaan werken met twee soorten eisen; eisen voor vaktechnische kwaliteit (vakmanschap) én eisen voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Een lid van Techniek Nederland moet aan beide eisen voldoen.

Toelatingscriterium kwaliteit vakmanschap

Tot nu toe konden bedrijven lid worden van Techniek Nederland als één van de medewerkers in het bezit was van een geschikt vakdiploma (minimaal niveau 4). Sinds 1 januari 2019 moeten leden aantonen dat zij beschikken over een kwaliteitsregeling voor het specialisme waarin ze hoofdzakelijk actief zijn.

In totaal gaat het om meer dan 60 verschillende kwaliteitsregelingen en ruim 25 specialismen die van toepassing kunnen zijn. Ieder lid moet voor één hoofdactiviteit aan de juiste regeling voldoen. Is er sprake van meerdere vestigingen binnen een holding dan hoeft slechts één vestiging te voldoen.

Benieuwd welke kwaliteitsregelingen gelden als toelatingscriterium voor uw specialisme?

Doe de check

Bent u werkzaam als gastechnisch installateur? Dan geldt voor u een gewijzigde overgangstermijn.

Toelatingscriterium kwaliteit bedrijfsvoering

Het tweede criterium betreft de bedrijfsvoering. Het gaat hier om een uitbreiding van de gedragscode zoals we die al langere tijd hanteren voor leden actief op de particuliere markt. Hier komen twee eisen bij en ook voor leden actief op de zakelijke markt gaan we het criterium 'Kwaliteit Bedrijfsvoering' invoeren. Bovendien is de eis voor wat betreft de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een verzekerde som van minstens € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per (verzekerings)jaar. De twee nieuwe eisen voor de particuliere markt betreffen het invoeren van een klantbeoordelingssysteem en het werken met een klachtenprocedure.

Als lid van Techniek Nederland moet u garanderen dat de kwaliteit van uw bedrijfsvoering voldoet aan specifieke eisen.

Bekijk hier alvast de tekst van de verklaring waarmee u akkoord moet gaan om lid van Techniek Nederland te kunnen worden of blijven. Elk najaar ontvangt u via e-mail een uitvraag voor deze verklaring.

 

Overgangsperiode voor huidige leden

bullets

Verlenging overgangstermijn voor gastechnisch installateurs

Bestaande leden van Techniek Nederland moeten per 31 december 2019 voldoen aan de nieuwe criteria voor kwaliteit vakmanschap. Echter, voor installateurs werkzaam binnen het specialisme gastechniek wordt deze overgangstermijn een jaar opgerekt, naar 31 december 2020. Dit heeft alles te maken met de aanstaande introductie van de wettelijke certificeringsregeling gastechnische installaties.

Leden werkzaam binnen het gastechnisch installatiewerk moeten dus vóór 1 januari 2021 in bezit zijn van een relevante kwaliteitsregeling voor hun specialisme. In dit geval is die uiteraard: de wettelijke certificeringsregeling gastechnische installaties.