Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Techniek Nederland en het Klimaatakkoord

Onderstaand treft u antwoorden aan op veelgestelde vragen rond Techniek Nederland en het Klimaatakkoord. Lees ook de veelgestelde vragen over:

 • Hoe is Techniek Nederland betrokken bij het Klimaatakkoord?

  De besprekingen voor het Klimaatakkoord vinden plaats per sector. Namens Techniek Nederland neemt vicevoorzitter Claudia Reiner deel aan de sectortafel Gebouwde Omgeving. De sectortafel Gebouwde omgeving bestaat weer verschillende werkgroepen. Een aparte ledengroep heeft Claudia en de ondersteunende beleidsmedewerkers vanuit de vereniging gedurende dit gehele proces voorzien van input en expertise.

  Voorzitter Doekle Terpstra vertegenwoordigt Techniek Nederland in de Taakgroep Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt. Deze groep komt met voorstellen om het tekort aan technici met green skills zo snel mogelijk terug te dringen. Techniek Nederland is (indirect) ook vertegenwoordigd aan de tafels Elektriciteit en Industrie.

 • Waarom steekt Techniek Nederland veel energie in het akkoord?

  De klimaatdoelen van Parijs betekenen onder meer dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. Techniek Nederland wil ervoor zorgen dat de leden een belangrijke rol kunnen spelen in deze energietransitie. Dat is belangrijk want op de langere termijn zal er minder werk zijn in bijvoorbeeld traditionele gastechnische installaties, terwijl er steeds meer vraag komt naar duurzame technieken. Onze inzet is dus gericht op versterking van de positie van onze leden in een veranderende markt.

  Tegelijkertijd levert een prominente bijdrage aan de energietransitie een krachtig en groen imago op. Dat is weer belangrijk om meer jongeren te interesseren voor een baan in de techniek.

 • Wat heeft de inzet van Techniek Nederland voor het Energieakkoord concreet opgeleverd?

  We hebben ons stempel kunnen drukken op de onderhandelingen. Een aantal van onze wensen zien we terug in het akkoord, zoals introductie van gebouwgebonden financiering en een verschuiving in de Energiebelasting. Mede dankzij onze inzet krijgen woningcorporaties in samenwerking met onder andere installateurs de ruimte om de komende jaren ruim 100.000 woningen aardgasvrij te maken. Dat levert onze sector veel werk op.

  Wij hebben gepleit voor een gefaseerde aanpak per wijk, waardoor de aanpassing van woningen en gebouwen haalbaar is gezien de capaciteit van de sector. Ook komen er op verzoek van Techniek Nederland normen voor woningen en gebouwen en grootschalige en meerjarige demonstratie- en innovatieprogramma’s gericht op efficiency en kwaliteit.

  Techniek Nederland heeft benadrukt dat het huidige aardgasnetwerk niet moet worden afgeschreven. Zo blijft de mogelijkheid open in de toekomst gebruik te maken van duurzaam gas of waterstof Het huidige gasnetwerk is daarvoor uitermate geschikt. In het akkoord is op aandringen van Techniek Nederland opgenomen dat er demonstratieprojecten komen voor duurzaam gas en waterstof.