Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Contributie, statuten, reglement, voorwaarden

Hier leest u alles over uw contributie, onze statuten, reglementen, de algemene voorwaarden en opzeggen van al onze producten en diensten. Wilt u lid worden van Techniek Nederland? Ga dan naar de pagina Lid worden en lees over alle voordelen van het lidmaatschap.

Contributie

In het contributiereglement staat dat leden van Techniek Nederland een jaarlijkse contributieverplichting hebben. De Ledenraad stelt jaarlijks de nieuwe contributiebedragen vast. De opbouw van de contributie voor installatiebedrijven, detailhandel en reparatiebedrijven is verschillend. Bij gecombineerde bedrijven is de hoofdactiviteit leidend voor de contributiekeuze. 

Hier ziet u een toelichting op:

Rekenvoorbeelden contributie

Het lidmaatschap van Techniek Nederland loopt per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). In het eerste kwartaal ontvangt u een enquêteformulier om de hoogte van uw contributie van dit jaar vast te stellen. 

Wilt u een contributieberekening op maat? Bel 088 543 27 90 of mail ledenservice@technieknederland.nl.

Downloads 

Ons Privacy statement is te lezen op de pagina Privacy statement

Gebruiksvoorwaarden FGO+ website, webservices en FormulierenApp

Wanneer u de FormulierenApp namens uw werkgever of contractant gebruikt, zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen vóór 1 september van het lopende verenigingsjaar door een aangetekende brief te sturen aan het bestuur. De opzegging gaat dan in per 1 januari van het volgende verenigingsjaar. 

Zegt u later op dan 1 september, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.