Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Contributie, statuten, reglement, voorwaarden

Hier leest u alles over uw contributie, onze statuten, reglementen en de algemene voorwaarden van al onze producten en diensten.

Contributie

In het contributiereglement staat dat leden van Techniek Nederland een jaarlijkse contributieverplichting hebben. De Ledenraad stelt jaarlijks de nieuwe contributiebedragen vast. De opbouw van de contributie voor installatiebedrijven, detailhandel en reparatiebedrijven is verschillend. Bij gecombineerde bedrijven is de hoofdactiviteit leidend voor de contributiekeuze. 

Hier ziet u een toelichting op:

Rekenvoorbeelden contributie

Het lidmaatschap van Techniek Nederland loopt per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). In het eerste kwartaal ontvangt u een enquêteformulier om de hoogte van uw contributie van dit jaar vast te stellen. 

Installatiebedrijven
De hoogte van de contributie wordt onder andere bepaald op basis van de loonsom van het voorgaande jaar en de grootte van uw bedrijf. In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt u hiervoor een enquêteformulier.

Een aantal voorbeeldberekeningen (ex. btw) op basis van het contributiereglement Installatie 2020: 

Voorbeeld
Contributie installatiebedrijf
Bedrag
1 op basis van loonsom eigenaar zonder personeel (€ 45.000) ± € 557,30 
2 op basis van loonsom eigenaar + 5 personeels-leden (€ 185.000) ± € 1.011,67 
3 op basis van loonsom eigenaar + 50 personeels-leden (€ 1.445.000) ± € 3.964,09

Detailhandel
De hoogte van de contributie wordt onder andere bepaald op basis van de omzet incl. btw van het voorgaande jaar, waarvoor u in het eerste kwartaal van het jaar een enquêteformulier ontvangt. 

Een aantal voorbeeldberekeningen (ex. btw) op basis van het contributiereglement Detailhandels- en reparatiebedrijven 2020:

Voorbeeld
Contributie detailhandelsbedrijf
Bedrag
1 op basis van omzet incl. btw van € 500.000,- ± € 679,-
2 op basis van omzet incl. btw van € 2.000.000,- ± € 1.011,-
3 op basis van omzet incl. btw van € 10.000.000,- ± € 7.454,-

Wilt u een contributieberekening op maat?

Bel 079 325 07 90 of mail ledenservice@technieknederland.nl.

Statuten en huishoudelijk reglement

Techniek Nederland heeft als ondernemersvereniging omschreven hoe de vereniging werkt in de statuten en een huishoudelijk reglement:

Toelatingscriteria lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van Techniek Nederland stellen wij eisen aan zowel de vaktechnische kwaliteit, als aan de kwaliteit van uw bedrijfsvoering.

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen vóór 1 september van het lopende verenigingsjaar door een aangetekende brief te sturen aan het bestuur. De opzegging gaat dan in per 1 januari van het volgende verenigingsjaar. 

Zegt u later op dan 1 september, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Algemene voorwaarden producten en diensten

Op alle producten, abonnementen en diensten van Techniek Nederland zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing: