Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

FAQ - Langer zelfstandig thuis wonen

Het project Technologie Thuis Nu, een initiatief van Wij Techniek in samenwerking met Techniek Nederland, loopt 31 december af. Onderdeel van dit project zijn de modelwoningen in Woerden waar ook de trainingen in het traject ComfortInstallateur werden gegeven. De modelwoningen kunnen niet op die locatie blijven bestaan maar de kennis uit dit project moet wel blijven bestaan. In 2019 vinden er gesprekken plaats met verschillende partijen om de kennis te borgen. Techniek Nederland heeft onderzoeksbureau Panteia opdracht gegeven onderzoek te doen naar behoeften en mogelijkheden en de wenselijkheid voor een vorm van opvolging. Download het onderzoeksrapport.

VEELGESTELDE VRAGEN

 • Wat doet Techniek Nederland op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg?

  Techniek Nederland brengt de kansen en ontwikkelingen over de comfort- en zorgmarkt voor u in kaart binnen het Programma Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Meer informatie vindt u in de factsheet.

 • Met wie werkt Techniek Nederland samen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg?

  Onze partners zijn:

  • Wij Techniek met betrekking tot opleidingen voor de ComfortInstallateur
  • Stichting KIEN voor het ontwikkelen van marktconcepten vooral gericht op de E-installateur
  • ISSO als kennispartner bij het opstellen van de Richtlijn ISSO77 Levensloopgeschikt wonen
  • TNO voor het ontwikkelen van diverse instrumenten die de ComfortInstallateur kan gebruiken bij een woninginventarisatie. 

  Verder zijn er projectmatig allerlei organisaties waar Techniek Nederland mee samenwerkt. 
   

 • Waaraan moet ik voldoen volgens de Erkenningsregeling Langer zelfstandig thuis wonen?

  Het belangrijkste is dat een erkend bedrijf straks een technisch beheerder aanstelt die voldoet aan de volgende eisen:

  • Hij is een KvINL-erkende installateur elektrotechnische laagspanningsinstallaties (E) of een werktuigbouwkundig installateur (W). Ook is hij KvINL-erkend voor waterleidingtechnische installaties en voor gastechnische installaties.
  • Hij heeft het certificaat ‘Aan de slag als ComfortInstallateur’ van OTIB behaald. Installateurs met een bewijs van deelname, ‘Aan de slag als ComfortInstallateur’ van voor 1 januari 2016 moeten daarnaast ook een certificaat hebben van de Opfriscursus met toets.
  • Hij heeft een bewijs van deelname van de cursus ‘Bewonersprofielen: Maak kennis met uw toekomstige klant‘ van OTIB.
  • Hij heeft een certificaat van de training Elektrotechniek voor Werktuigbouw (E voor W) of Werktuigbouw voor Elektrotechniek (W voor E) van OTIB. Een vrijstelling hiervoor is mogelijk wanneer de technisch beheerder zowel een E- als W-erkenning in bezit heeft. 

  Daarnaast woont de technisch beheerder jaarlijks een bijeenkomst bij om zijn kennis op te frissen. De erkenningsregeling vindt u straks via de website van KvINL. Via deze pagina kunt u het EVI 2017 formulier downloaden en deze ingevuld sturen naar het adres vermeld op deze site. De jaarlijkse bijdrage voor registratie in het register is € 55,-.

 • Wat is de erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen?

  Met deze erkenningsregeling komt Techniek Nederland tegemoet aan de wens van zowel leden als marktpartijen:

  • Opname in een KvINL kwaliteitsregister voor de ComfortInstallateur is van belang voor leden. Zij willen zich door aantoonbaar verkregen kennis en kwaliteit onderscheiden van andere partijen.
  • Een belangrijk resultaat van de ABN AMRO pilot Woningcheck  is dat consumenten en hun belangenorganisaties hechten aan objectief meetbare, inzichtelijke kwaliteit en kwaliteitsnormen. Voor ABN AMRO is die kwaliteitserkenning een voorwaarde om 'het product' ComfortInstallateur landelijk te kunnen uitrollen in een vervolgproject voor gepensioneerde medewerkers. Deze uitrol start vanaf 2017.
  • Techniek Nederland heeft verschillende belangenorganisaties en commerciële opdrachtgevers gevraagd om door te verwijzen naar een ComfortInstallateur of om deze voor te schrijven. Elk van die organisaties hecht aan objectieve kwaliteitscriteria.

  Zodra de KvINL-erkenningsregeling Langer zelfstandig thuis wonen ingaat, zal het huidige Techniek Nederland Register ComfortInstallateur komen te vervallen na een bepaalde overgangsperiode.

 • Wat is een ComfortInstallateur?

  Een ComfortInstallateur is een installateur die zich door middel van een speciale opleiding heeft gespecialiseerd in het aanpassen van woningen voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Deze opleidingen worden mogelijk gemaakt door Techniek Nederland en Wij Techniek.

 • Waarom juist deze markt?

  De comfort- en zorgmarkt biedt een grote potentiële omzet voor alle soorten installateurs, en dan met name de E- en W-installateurs. Dit heeft te maken van de vergrijzinggolf in Nederland waar we mee te maken hebben.  Veel oudere woningen zijn niet geschikt voor ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Vooral op het gebied van comfort (verouderde verwarmings- en ventilatie installaties) en veiligheid (toegang tot het huis, valpreventie en inbraakpreventie). Veel woningaanpassingen zijn installatiegericht of hebben veel met technologie te maken. Daar is een vakman voor nodig.

 • Waar vind ik ComfortInstallateurs?

  Via het Techniek Nederland Register Comfortinstallateurs. In het najaar van 2016 komt er een nieuw, openbaar KvINL register waar ook niet-leden toe kunnen treden tot de erkenning Langer Zelfstandig Thuis Wonen.

  KvINL staat voor Stichting kwaliteit voor Installaties Nederland. Deze stichting beheert alle erkenningen in Nederland voor de installatiesector.
   

 • Hoe word ik een erkend ComfortInstallateur?

  Volgens de erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen van KvINL die geldt vanaf het najaar 2016, moet u voldoen aan de volgende criteria:

  U moet in het bezit zijn van het:

  • certificaat reguliere training 'Aan de slag als ComfortInstallateur' (Wij Techniek) of een certificaat van de Opfriscursus ComfortInstallateur
  • bewijs van deelname van de cursus 'Bewonersprofielen: maak kennis met uw toekomstige klant' (Wij Techniek)
  • certificaat cursus 'Elektrotechniek voor Werktuigbouw (E voor W) of Werktuigbouw voor Elektrotechniek (W voor E)' (Wij Techniek)

  Lees meer over langer zelfstandig thuiswonen.
   

 • Wat leer ik in de training Aan de slag als ComfortInstallateur?

  In deze training krijgt u basiskennis over marketing -en communicatie technieken om uw verhaal als ComfortInstallateur op een professionele manier naar buiten te brengen. U leert verschillende gesprekstechnieken om de juiste informatie boven water te krijgen. Ook leert u hoe u klanten in dit domein kunt vinden en hoe u deze klanten zelf kunt benaderen. De cursus is heel praktisch met veel oefeningen, zodat u in staat bent om de nieuwe kennis direct in de praktijk toe te passen. Meer informatie en aanmelding.

 • Wat leer ik in de cursus Bewonersprofielen: maak kennis met uw toekomstige klant?

  Deze tweedaagse training gaat in op 4 bewonersprofielen: dementerenden, rolstoelgebruikers, COPD-patiënten en 55+’ers die levensloopbestendig willen wonen. Deze kennis stelt u in staat om passende oplossingen te bedenken voor deze bewoners, die per profiel andere wensen hebben.

 • Wat is de Opfriscursus ComfortInstallateur?

  De Opfriscursus is voor installateurs die tussen oktober 2013 tot 1 januari 2016 de training ‘Aan de slag als ComfortInstallateur’ hebben gevolgd. Er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld voor deze ComfortInstallateurs en is een toets toegevoegd om de kwaliteit van deze specialisatie te borgen. Als u niet deelneemt aan deze Opfriscursus heeft dat gevolgen voor uw registratie in het UNETO-VNI Register ComfortInstallateurs.

  Deze cursus biedt u nieuwe instrumenten die u helpen bij het klantencontact. Denk aan de Woningcheck, een sjabloon voor een Comfortadvies en informatie over de nieuwe Richtlijn ISSO 77 Installaties voor levensloopgeschikt wonen. Ook geven wij uitleg over de toetsmethode en de toetsonderdelen.

  Installateurs die de training nog niet gevolgd hebben, kunnen niet aan deze cursus deelnemen. We raden u dan aan om de reguliere training 'Aan de slag als ComfortInstallateur' te volgen.

 • Wat houden de technische cursussen in?

  De tweedaagse cursus W voor E - Werktuigkundige techniek in woningen voor elektrotechnici, gaat onder meer in op de verschillende verwarmings- en ventilatiesystemen, gas- water en afvoerleidingen. Daarnaast leert u problemen herkennen zoals het risico op gaslekkages en het ontstaan van legionella. U leert hoe u een eerstelijns inspectie uitvoert en hoe u daarop een passend advies geeft.

  De tweedaagse cursus E voor W - Elektrotechniek in woningen voor werktuigbouwers, gaat in op het elektriciteitsnet, de verdeelinrichting in een huis, uitbreidingen op de huisinstallatie, aarding en isolatie en het herkennen van gevaarlijke situaties.

  Beide cursussen worden in opdracht van Wij Techniek gegeven in de modelwijk Technologie Thuis Nu! in Woerden. Lees meer over de cursus W voor E en de cursus E voor W.
   

 • Waarom zou ik de Opfriscursus moeten doen?

  De eerste trainingen van de ComfortInstallateur werden in oktober 2013 gegeven. Om continue in te spelen op de markt zijn er nieuwe middelen om de ComfortInstallateur verder te helpen met zijn stappen op deze markt. Met de Opfriscursus zorgen we ervoor dat alle ComfortInstallateurs in het nieuwe Register hetzelfde kennisniveau hebben en dezelfde instrumenten gebruiken. Ook is een toets toegevoegd aan de, per 1 januari 2016, aangepaste reguliere training. Deze toets is nodig om de kwaliteit van de ComfortInstallateur te borgen maar is ook één van de criteria bij de nieuwe KvINL-erkenning.

  ComfortInstallateurs van voor 1 januari 2016 hebben deze toets niet gehad, daarom is die in de Opfriscursus toegevoegd. Als de toets met goed gevolg wordt afgelegd, krijgt de installateur een certificaat dat nodig is voor de erkenning.

  De Opfriscursus wordt tot 14 december 2016 aangeboden. Daarna kunt u alleen nog het certificaat halen door de reguliere training weer te doen, incl. de toets.

 • Wat kosten de trainingen voor de ComfortInstallateur?

  • De trainingen via Wij Techniek betaald Wij Techniek voor bedrijven die financieel bijdragen aan het scholingsfonds van Wij Techniek.
  • Bedrijven zonder personeel (zzp’ers) betalen € 360,- voor de training en € 240,- voor de cursus (excl. btw, incl. diner).
  • De beide technische opleidingen kosten € 360,- per opleiding (excl. btw, incl. diner).
  • De Opfriscursus voor de ComfortInstallateur kost € 120,- (excl. btw en incl. diner). Deze cursus wordt tot eind 2016 gegeven. Vanaf 1 januari 2017 bieden wij deze cursus niet meer aan.

 • Waar bestaat het marketing- en communicatiepakket uit?

  Het bestaat uit een voorbeeldtekst voor:

  • een 'direct mail' brief
  • een tekst op uw website
  • een tekst onder uw  e-mailhandtekening
  • een tekst in de offerte 

  Deze teksten zijn volledig doelgroepgericht geschreven vanuit de positie van de ComfortInstallateur. Voeg uw eigen bedrijfsgegevens toe en u heeft een professioneel communicatiepakket om uw bedrijf zichtbaar te maken bij uw klanten. In het pakket vindt u ook professionele foto’s, rechtenvrij, die u voor dit thema kunt gebruiken in folders of op uw website.

  Bent u ComfortInstallateur? Dan vindt u de documenten van het marketing-communicatiepakket bij de werkgroep Platform ComfortInstallateurs.

 • Hoe blijf ik in het register?

  De technisch beheerder van de ComfortInstallateur moet zijn kennis bijhouden. Techniek Nederland organiseert daarvoor jaarlijks een bijeenkomst op verschillende dagen. Het bijwonen van deze jaarlijkse bijeenkomst is verplicht om in het register te kunnen blijven.

 • Bestaat er een speciaal logo voor de ComfortInstallateur?

  Nee, er is geen speciaal logo. Techniek Nederland bouwt verder aan één sterk merk met één beeldmerk zonder aparte labels meer te introduceren. U kunt wel op uw communicatiemiddelen melden dat u, als u aan de voorwaarden voldoet, erkend Comfortinstallateur bent in het KvINL-register Langer Zelfstandig Thuis Wonen en daarbij het logo van KvINL plaatsen.

 • Wat is de Woningcheck woningaanpassingen?

  De Woningcheck woningaanpassingen is een checklist die tot stand is gekomen met behulp van TNO, Techniek Nederland en OTIB. Dit document krijgen ComfortInstallateurs om woonwensen en beperkingen van bewoners in huis te inventariseren. Op een snelle en duidelijke manier maakt u met behulp van de checklist een overzicht van de huidige situatie en de gewenste situatie. Deze gegevens verwerkt u vervolgens in een Comfortadvies.

  De Woningcheck woningaanpassingen is een invulbare pdf die alleen beschikbaar is voor ComfortInstallateurs.
   

 • Wat is ISSO publicatie 77?

  De ISSO publicatie 77: Levensloopgeschikt wonen, is een richtlijn voor allerlei partijen die zich bezighouden met woningaanpassingen. Het beschrijft een integrale aanpak, de klantbenadering en technische voorzieningen voor verschillende bewonersprofielen. Voor doelgroepen: adviseurs, installateurs en opdrachtgevers.

  De ISSO publicatie 77: Levensloopgeschikt wonen bestelt u bij www.isso.nl, zoekterm in de webshop: ISSO 77.