Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

FAQ - Langer zelfstandig thuis wonen

Het project Technologie Thuis Nu, een initiatief van Wij Techniek in samenwerking met Techniek Nederland, is sinds september 2019 afgelopen. Onderdeel van dit project waren de modelwoningen bij Wij Techniek in Woerden waar ook de trainingen in het traject ComfortInstallateur werden gegeven. De modelwoningen zijn er niet meer en het trainingstraject wordt volledig herzien.

VEELGESTELDE VRAGEN

 • Wat doet Techniek Nederland op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg?

  Techniek Nederland brengt de kansen en ontwikkelingen over de comfort- en zorgmarkt voor u in kaart binnen het Programma Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ).

 • Met wie werkt Techniek Nederland samen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg?

  Onze partners zijn:

  • Wij Techniek met betrekking tot opleidingen voor de ComfortInstallateur
  • ISSO als kennispartner bij het opstellen van de Richtlijn ISSO77 Levensloopgeschikt wonen
  • TNO voor het ontwikkelen van diverse instrumenten die de ComfortInstallateur kan gebruiken bij een woninginventarisatie. 

  Verder zijn er projectmatig allerlei organisaties waar Techniek Nederland mee samenwerkt.

 • Waaraan moet ik voldoen volgens de Erkenningsregeling Langer zelfstandig thuis wonen?

  Het belangrijkste is dat een erkend bedrijf straks een technisch beheerder aanstelt die voldoet aan de volgende eisen:

  • Hij is een InstallQ-erkende installateur elektrotechnische laagspanningsinstallaties (E) of een werktuigbouwkundig installateur (W). Ook is hij InstallQ-erkend voor waterleidingtechnische installaties en voor gastechnische installaties.
  • Hij heeft het certificaat ‘Aan de slag als ComfortInstallateur’ van OTIB Installateurs met een bewijs van deelname, ‘Aan de slag als ComfortInstallateur’ van voor 1 januari 2016 moeten daarnaast ook een certificaat hebben van de Opfriscursus met toets.
  • Hij heeft een bewijs van deelname van de cursus ‘Bewonersprofielen: Maak kennis met uw toekomstige klant‘ van OTIB.
  • Hij heeft een certificaat van de training Elektrotechniek voor Werktuigbouw (E voor W) of Werktuigbouw voor Elektrotechniek (W voor E) van OTIB. Een vrijstelling hiervoor is mogelijk wanneer de technisch beheerder zowel een E- als W-erkenning in bezit heeft. 

  Daarnaast woont de technisch beheerder jaarlijks een bijeenkomst bij om zijn kennis op te frissen. De erkenningsregeling vindt u straks via de website van InstallQ.

 • Wat is de erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen?

  Met deze erkenningsregeling komt Techniek Nederland tegemoet aan de wens van zowel leden als marktpartijen:

  • Opname in het InstallQ kwaliteitsregister voor de ComfortInstallateur is van belang voor leden. Zij willen zich door aantoonbaar verkregen kennis en kwaliteit onderscheiden van andere partijen.
  • Techniek Nederland heeft verschillende belangenorganisaties en commerciële opdrachtgevers gevraagd om door te verwijzen naar een ComfortInstallateur of om deze voor te schrijven. Elk van die organisaties hecht aan objectieve kwaliteitscriteria.

 • Wat is een ComfortInstallateur?

  Een ComfortInstallateur is een installateur die zich door middel van een speciale opleiding heeft gespecialiseerd in het aanpassen van woningen voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Deze opleidingen worden mogelijk gemaakt door Techniek Nederland en Wij Techniek.

 • Waarom juist deze markt?

  De comfort- en zorgmarkt biedt een grote potentiële omzet voor alle soorten installateurs, en dan met name de E- en W-installateurs. Dit heeft te maken van de vergrijzinggolf in Nederland waar we mee te maken hebben.  Veel oudere woningen zijn niet geschikt voor ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Vooral op het gebied van comfort (verouderde verwarmings- en ventilatie installaties) en veiligheid (toegang tot het huis, valpreventie en inbraakpreventie). Veel woningaanpassingen zijn installatiegericht of hebben veel met technologie te maken. Daar is een vakman voor nodig.

 • Waar vind ik ComfortInstallateurs?

  Via het Techniek Nederland Register Comfortinstallateurs enbij InstallQ op de site: www.installq.nl.

 • Hoe word ik een erkend ComfortInstallateur?

  Volgens de erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen van InstallQ, moet u voldoen aan de volgende criteria:

  U moet in het bezit zijn van het:

  • certificaat reguliere training 'Aan de slag als ComfortInstallateur' (Wij Techniek) of een certificaat van de Opfriscursus ComfortInstallateur
  • bewijs van deelname van de cursus 'Bewonersprofielen: maak kennis met uw toekomstige klant' (Wij Techniek)
  • certificaat cursus 'Elektrotechniek voor Werktuigbouw (E voor W) of Werktuigbouw voor Elektrotechniek (W voor E)' (Wij Techniek)

  Lees meer over langer zelfstandig thuiswonen.

   

 • Wat leer ik in de training Aan de slag als ComfortInstallateur?

  In deze online training krijgt u basiskennis over marketing- en communicatietechnieken om uw verhaal als ComfortInstallateur op een professionele manier naar buiten te brengen. U leert verschillende gesprekstechnieken om de juiste informatie boven water te krijgen. Ook leert u hoe u klanten in dit domein kunt vinden en hoe u deze klanten zelf kunt benaderen. De cursus is heel praktisch met veel oefeningen, zodat u in staat bent om de nieuwe kennis direct in de praktijk toe te passen.

 • Wat leer ik in de cursus Bewonersprofielen: maak kennis met uw toekomstige klant?

  Deze online training gaat in op 4 bewonersprofielen: dementerenden, rolstoelgebruikers, COPD-patiënten en 55+’ers die levensloopbestendig willen wonen. Deze kennis stelt u in staat om passende oplossingen te bedenken voor deze bewoners, die per profiel andere wensen hebben.

 • Wat houden de technische cursussen in?

  De online cursus W voor E - Werktuigkundige techniek in woningen voor elektrotechnici, gaat onder meer in op de verschillende verwarmings- en ventilatiesystemen, gas- water en afvoerleidingen. Daarnaast leert u problemen herkennen zoals het risico op gaslekkages en het ontstaan van legionella. U leert hoe u een eerstelijns inspectie uitvoert en hoe u daarop een passend advies geeft.

  De online  cursus E voor W - Elektrotechniek in woningen voor werktuigbouwers, gaat in op het elektriciteitsnet, de verdeelinrichting in een huis, uitbreidingen op de huisinstallatie, aarding en isolatie en het herkennen van gevaarlijke situaties.

   

 • Wat kosten de trainingen voor de ComfortInstallateur?

  Zodra het nieuwe e-learning programma gereed is worden de nieuwe cursusprijzen bepaald. Deze informatie zal op deze pagina vermeld worden.

 • Waar bestaat het marketing- en communicatiepakket uit?

  Het bestaat uit een voorbeeldtekst voor:

  • een 'direct mail' brief
  • een tekst op uw website
  • een tekst onder uw  e-mailhandtekening
  • een tekst in de offerte 

  Deze teksten zijn volledig doelgroepgericht geschreven vanuit de positie van de ComfortInstallateur. Voeg uw eigen bedrijfsgegevens toe en u heeft een professioneel communicatiepakket om uw bedrijf zichtbaar te maken bij uw klanten.

  Bent u ComfortInstallateur? Dan vindt u de documenten van het marketing-communicatiepakket bij de werkgroep Platform ComfortInstallateurs.

 • Hoe blijf ik in het register?

  De technisch beheerder van de ComfortInstallateur moet zijn kennis bijhouden. Techniek Nederland organiseert daarvoor jaarlijks een (online) bijeenkomst, meestal in het najaar. Het bijwonen van deze jaarlijkse webinar is verplicht om in het register te kunnen blijven.

 • Bestaat er een speciaal logo voor de ComfortInstallateur?

  Nee, er is geen speciaal logo. Techniek Nederland bouwt verder aan één sterk merk met één beeldmerk zonder aparte labels meer te introduceren. U kunt wel op uw communicatiemiddelen melden dat u, als u aan de voorwaarden voldoet, erkend Comfortinstallateur bent in het InstallQ-register Langer Zelfstandig Thuis Wonen en daarbij het logo van InstallQ plaatsen.

 • Wat is de Woningcheck woningaanpassingen?

  De Woningcheck woningaanpassingen is een checklist die tot stand is gekomen met behulp van TNO, Techniek Nederland en Wij Techniek. Dit document krijgen ComfortInstallateurs om woonwensen en beperkingen van bewoners in huis te inventariseren. Op een snelle en duidelijke manier maakt u met behulp van de checklist een overzicht van de huidige situatie en de gewenste situatie. Deze gegevens verwerkt u vervolgens in een Comfortadvies.

  De Woningcheck woningaanpassingen is een invulbare pdf die alleen beschikbaar is voor ComfortInstallateurs. Cursisten krijgen de Woningcheck als onderdeel van het cursusmateriaal.

 • Wat is ISSO publicatie 77?

  De ISSO publicatie 77: Levensloopgeschikt wonen, is een richtlijn voor allerlei partijen die zich bezighouden met woningaanpassingen. Het beschrijft een integrale aanpak, de klantbenadering en technische voorzieningen voor verschillende bewonersprofielen. Voor doelgroepen: adviseurs, installateurs en opdrachtgevers.

  De ISSO publicatie 77: Levensloopgeschikt wonen bestelt u bij www.isso.nl, zoekterm in de webshop: ISSO 77.