Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Klantenkaart preventie waterschade

Lekkende waterleidingen kunnen voor veel schade zorgen. Het is daarom belangrijk dat waterleidingen door een professioneel, erkend installatiebedrijf worden aangelegd, gecontroleerd en onderhouden.

Onderstaande tips kunt u aan uw klanten geven. Daarmee kunnen ze zelf eenvoudige maatregelen nemen om schade te voorkomen. Deze informatie is opgesteld door onder andere verzekeraars, schade-expertisebedrijven en UNETO-VNI | Techniek Nederland. Versie maart 2017.

Download de pdf

 • Kies voor een professioneel installatiebedrijf, dat erkend is voor het aanleggen van watertechnische installaties. Vraag vooraf aan de installateur om een erkenningsbewijs, zodat u zeker weet dat uw leidingen in goede handen zijn. Kijk voor een erkend installateur in de ledenzoeker van Techniek Nederland of zoek een installateur die erkend is volgens:
 • Maak medebewoners bewust van het risico van lekkages door 'doe het zelf'-werkzaamheden. Schade ontstaat vaak door ondeskundigheid, onwetendheid en onzorgvuldigheid. Laat werkzaamheden zoals metselwerk, tegelwerk en aanleg van water toe- en afvoer leidingen door hierin gekwalificeerde vakmensen uitvoeren.
 • Laat de aansluiting van apparatuur door (dezelfde) gekwalificeerde vakmensen uitvoeren.
 • Laat bij nieuwbouw en verbouw, waterleidingen afpersen op dichtheid.
  Controleer leidingen regelmatig bij verbindingen, zoals verdelers, en laat bij twijfel afpersen op lekkage.
 • Laat waar nodig (knel)koppelingen aandraaien, vervangen of reparaties uitvoeren.
 • Zorg dat lekkage snel wordt opgemerkt door plaatsing van lekdetectie. Dit geeft een alarmsignaal zodra water op de vloer wordt gedetecteerd.
  Beveiligt u een apparaat dat op de waterleiding is aangesloten? Kies dan een model dat is voorzien van een waterstop of plaats een waterstop en stel de juiste volumestroom in.
 • Dit zorgt ervoor dat bij waterlekkage meteen de watertoevoer wordt geblokkeerd.
  Voorbeelden van nuttige plaatsen voor een waterdetector zijn de badkamer, kelder, bijkeuken, onder of naast de (vaat)wasmachine, hydrofoor ruimte en ruimten met technische installaties zoals de verwarmingsketels.
 • Voorkom schade door bevroren leidingen, aandachtspunten zijn;
  • tap leidingen in onverwarmde ruimten en op vorstgevoelige plaatsen tijdig af
  • stel de thermostaat niet lager af dan 12°C
  • laat de verwarmingsapparatuur jaarlijks door een deskundig bedrijf (erkend of gecertificeerd) onderhouden
  • controleer bij zeer strenge vorst regelmatig de leidingen
  • pas vorstbestendige buitenkranen toe
 • Is de leiding toch bevroren? Laat deze dan door een deskundige ontdooien. Lekkage ontstaat bij dooi.
 • Controleer waterkeringen zoals kitranden en vervang ze periodiek voordat er gebreken ontstaan.
 • Plaats goederen die gevoelig zijn voor water niet direct op de vloer maar op bijv. pallets.
 • Let vanwege vorstgevaar of leidingen of slanghaspels in onverwarmde ruimten aanwezig zijn.
 • Installeer lekdetectie in kelders en ruimten met kritische (proces) apparatuur.
 • Laat de meerjaren onderhoudsbegroting niet alleen goed opstellen, maar ook goed beheren.
 • Corrosie (‘roest’) leidt tot telkens terugkomende lekkages. Corrosie in koperen leidingen kan o.a. ontstaan als deze onbeschermd (zonder kunststof mantel) in de betonnen vloer zijn gestort. Het komt in zowel koud- als warmwatersystemen voor.
 • Laat de kwaliteit van de standleiding van uw riolering beoordelen door een deskundig bedrijf. De standleiding is de verticale leiding van boven tot beneden in het gebouw waarop de liggende afvoerleidingen worden aangesloten.
 • Oude standleidingen van gietijzer of steenachtig materiaal zijn vaak aangetast door veroudering en chemische middelen. Dit geeft een grote kans op lekkage.
 • Onderzoek de mogelijkheid van renovatie van aan- en afvoerleidingen in plaats van vervanging, dit kan een schade en overlast beperkende oplossing bieden.
 • Sluit na het vullen van uw cv-installatie beide kranen. Verwijder de vulslang van de cv-ketel. Controleer regelmatig de waterdruk, drukverlies kan door een lek ontstaan. Controleer de sifon van de condensafvoer regelmatig op vervuiling en kalkafzetting. Zo beperkt u de kans op verstopping en lekkage.
 • Maak het dak minimaal elk half jaar, en zo nodig vaker, schoon. Zo kan het dak water goed blijven afvoeren.
 • Laat een deskundige jaarlijks de technische staat van het dak beoordelen en volg adviezen op
 • Gebruikt u slangen:
  • zet watersloten op de was- en vaatwasmachine
  • gebruik een lekbakvoorziening en sluit deze op de afvoer
  • zet de afvoerslangen van deze machines goed vast in de afvoeren. Gebruik hiervoor de bij uw machine geleverde beugel. Zo voorkomt u dat de slang tijdens het gebruik los schiet
 • Zorg bij nieuwbouw en bij bestaande installaties voor een opleveringsbeproeving. Zorg voor een periodieke check (‘APK’-inspectie) en laat beheer en onderhoud uitvoeren volgens de officiële normen (‘Waterwerkblad WB 1.4 G’, te downloaden via www.infodwi.nl). Schakel ook hier deskundige partijen in.