Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Infratechniek en mobiliteit

INFRATECHNIEK hoofdfoto
quaternary
Onderwerpen Nieuws Agenda

Nederland staat in de top 10 van alle landen in de wereld met de beste infrastructuur. Daarom wordt soms gesuggereerd dat Nederland qua infrastructuur wel ‘af’ is. Het tegendeel is echter waar. In de komende decennia staat Nederland juist voor grote uitdagingen op het gebied van infrastructuur. Veel van de huidige infrastructuur in ons land stamt bijvoorbeeld uit de jaren 50 en 60, die de komende 10 tot 20 jaar het einde van hun levensduur naderen. Deze enorme vervangingsopgave biedt tegelijkertijd kansen om deze infrastructuur toekomstbestendig en duurzamer te maken. Maar hoe ziet die toekomst eruit?

Inframarkt sterk in beweging

Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, gebruik van grondstoffen, verduurzaming, digitalisering en andere vormen van mobiliteit maken dat de vraag drastisch verandert. Een enorme opgave voor politiek, infrabeheerders, en ook voor onze leden die dagelijks werken aan deze infrastructuur en mobiliteitsoplossingen. Een andere ketensamenwerking lijkt nodig om dit mogelijk te maken. Of, zoals de Bouwagenda omschrijft: investeren in een toekomstbestendig Nederland zal effectiever, slimmer, sneller en innovatiever moeten.

Platformfunctie

Techniek Nederland biedt een platform voor technisch dienstverleners, adviesbureaus en leveranciers die zich dagelijks inzetten om de infrastructuur in Nederland draaiende te houden. De Vakgroep Smart Infratechniek werkt aan het versterken van het kwaliteitsniveau en de marktpositie van de aangesloten ondernemers. De vakgroep voert marktverkenningen uit en de leden wisselen onderling kennis uit over relevante vakinhoudelijke onderwerpen tijdens vakgroepbijeenkomsten. De activiteiten van de Vakgroep Smart Infratechniek geven invulling aan het strategische thema Infratechniek & Mobiliteit van de vereniging.
De sturende kracht achter de vakgroep is de Vakcommissie Smart Infratechniek.

We richten ons primair op onderstaande deelmarkten waar onze leden actief in zijn.

Onderwerpen

Agenda Infratechniek

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland

BEKIJK VOLLEDIGE AGENDA bekijk volledige agenda