Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Missie en visie

Onze visie op de rol van techniek

In 2030 ziet ons land er compleet anders uit dan nu. De energietransitie, de circulaire economie, verstedelijking, mobiliteit, digitalisering, vergrijzing: stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. Het zijn uitdagingen die vragen om inzet van nieuwe en slimmere techniek, om nieuwe ideeën en een ingrijpend andere manier van samenwerken. Zowel op grote schaal – regionaal of landelijk – als voor ieder specifiek bedrijf, ieder huishouden en zelfs voor ieder individu.

Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Geen ‘Big Data’ en cybersecurity zonder goed functionerende systemen, geen ‘nul op de meter’ zonder installatietechniek, geen high-tech infrastructuur zonder goede verbindingen. Innovatieve verkeersoplossingen, slimme technieken waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, steeds efficiëntere productielijnen, flexibele gebouwen, circulariteit, smart living, de energietransitie… Het aandeel van de slimme techniek speelt een steeds grotere, cruciale rol in het welzijn en duurzaam succes van ons land. Daardoor groeit het belang van onze sector en onze vereniging.

Onze missie als vereniging

We zijn een moderne en ambitieuze vereniging die zich inzet voor een vitale marktpositie voor haar leden. Dit doen we door kennis te vergroten en te delen, door ondernemerschap, samenwerking en co-creatie te stimuleren en door te komen met waardevolle initiatieven en ideeën met lef. We helpen (nieuwe) markten te ontwikkelen en stimuleren de instroom van kwalitatieve vakmensen. We werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit, door onze leden te ondersteunen in hun ondernemerschap en werkgeverschap via bijvoorbeeld benchmarks, advies bij aanbestedingen, juridisch advies en toekomstgerichte cao-onderhandelingen.

Daarnaast zijn we een toonaangevende speler in het publieke en politieke debat over techniek en de toekomst van ons land. We onderhouden contacten met overheid en politiek, onderwijsinstellingen, media, koepelorganisaties, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties. Op nationaal én regionaal niveau. We laten onze stem horen en behartigen de belangen van onze leden op economisch, sociaal, maatschappelijk en juridisch gebied. Intussen bewaken we de waarde van het merk van onze vereniging en onze sector. Techniek Nederland staat voor visie en daadkracht, voor slimme oplossingen en kwaliteit, voor vakmanschap, verantwoordelijkheid en verbinding.

Zo werken we aan een markt waarbinnen onze leden hun toegevoegde waarde op een goede manier aan kunnen bieden. Voor een sterkere sector. Voor een gezonder, veiliger, duurzamer en sterker Nederland.