Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Huidig advies over ventilatie tijdens coronacrisis

UV04341-1600

De rol van ventilatiesystemen bij het voorkomen van coronabesmettingen blijft vragen oproepen. De kans is groot dat ook uw klanten het onderwerp ter sprake brengen. Wat kunt u uw klanten op dit moment adviseren over corona en ventilatie?

Techniek Nederland volgt de richtlijnen van het RIVM. Volgens het RIVM is het mogelijk dat het coronavirus in een slecht geventileerde ruimte urenlang aanwezig blijft in fijne vochtdruppels die in de lucht blijven hangen. Het RIVM zag eerder nog geen bewijs dat deze aerosolen het virus ook kunnen overdragen. Per 28 juli 2020 is het advies aangevuld over de recirculatie van lucht. Lees hier de kernpunten van het RIVM-onderzoek van 2021.

Richtlijnen van het RIVM

Aanvullende maatregelen niet nodig

Aanvullende maatregelen aan ventilatiesystemen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies blijven van kracht. Het RIVM benadrukt wel dat goede ventilatie altijd belangrijk is om een prettig en gezond binnenklimaat te creëren;

Recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte

Het RIVM roept nu op zoveel mogelijk verse lucht toe te voeren in ruimten waar meerdere mensen langere tijd verblijven en daarbij het recirculeren van lucht zo veel mogelijk te vermijden. Er zijn systemen, zoals airconditioning, die lucht in één gemeenschappelijke ruimte recirculeren. De lucht in de ruimte wordt aangezogen en – al dan niet na gekoeld te zijn – weer in dezelfde ruimte gebracht. Bij dit proces wordt de lucht niet ververst. Hierbij is verspreiding van zowel druppels als eventuele aerosolen verder dan 1,5 meter niet uit te sluiten, hoewel bewijs daarvoor nog ontbreekt. Dit is vooral in ruimtes waar onvoldoende luchtverversing (ventilatie) plaatsvindt. Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.

Recirculatie tussen verschillende ruimtes

Het RIVM is terughoudend in het afraden van ventilatiesystemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes (HVAC-systemen) waarbij lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte wordt gebracht. Dit  omdat het bewijs waarbij dit een rol speelde in de verspreiding van een infectieziekte ontbreekt. Ook heeft het uitzetten van deze recirculatie gevolgen voor het klimaat in het hele gebouw. Bij systemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes is het wel van belang dat er voldoende verse buitenlucht wordt toegevoegd en daarmee voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit (Bouwbesluit, artikel 3.34).

Wanneer u de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies volgt, voldoet u dus aan de officiële overheidsrichtlijnen.

Gebruiksadvies voor (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s

(Zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s ventileren niet, maar kunnen wel zorgen voor verkoeling. Er is op dit moment geen bewijs dat de geforceerde luchtstromen het COVID virus verder brengt dan 1,5 meter waardoor men besmet kan raken, maar het kan ook niet worden uitgesloten. Het advies van de RIVM is om het gebruik van deze apparaten in gemeenschappelijke ruimten te vermijden. In woningen (thuis/gezinssituatie) of ruimten waar 1 persoon werkt of verblijft kunnen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s gewoon worden gebruikt volgens het RIVM.

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan het advies van het Nationaal Hitteplan worden gevolgd. Geadviseerd wordt om dan enkel (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is. Hierbij moet erop gelet worden dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

Gebruik de deskundigheid van onze sector

Techniek Nederland doet een dringende oproep aan het RIVM om gebruik te maken van ventilatie-specialisten van onze sector. Ventileren is een complex vakgebied. Virologen zouden meer met  deskundigen en wetenschappers moeten overleggen om tot betere analyses en goede richtlijnen te komen.

Controleer het ventilatiesysteem vóór de herfst

Bij kouder weer wordt het onaangenaam om ramen of deuren open te zetten. Een goed ventilatiesysteem is dan noodzakelijk om voldoende verse lucht aan te voeren.

Techniek Nederland adviseert gebouweigenaren daarom in ieder geval vóór de herfst het ventilatiesysteem te laten controleren en zo nodig te laten aanpassen. 

Bouwbesluit is minimumeis

Het Bouwbesluit stelt minimumeisen aan de ventilatie in elk gebouw. Hierbij is het van belang dat de ventilatie (luchtverversing) in elk gebouw nog past bij de gebruiksfunctie (kantoor, sport, restaurant etc.).Het is dus zeker in oudere gebouwen raadzaam om te controleren of het ventilatiesysteem aan die minimumeisen voldoet. In de loop van de tijd kunnen de omstandigheden veranderen. Het gebouw kan een andere functie krijgen of een andere bezettingsgraad. Ook een verbouwing kan voor een nieuwe situatie zorgen.

Aanvullende maatregelen zijn mogelijk, maar niet verplicht

Het is uiteraard mogelijk om bovenop de eisen van het Bouwbesluit aanvullende maatregelen te nemen. Daarmee kan de eigenaar van een gebouw een hoger ‘ventilatievoud’ tot stand brengen. Het ventilatievoud geeft aan hoeveel keren per uur de lucht in een ruimte wordt ververst.

Relevante aanvullende maatregelen: 

  • Verhoog het ‘ventilatievoud’
  • Minimaliseer recirculatie van de lucht in centrale klimaatinstallaties.
  • Bekijk of toepassing van filters en andere luchtreinigende apparaten zinvol is.

Deze maatregelen zijn niet verplicht. Ze kunnen wél bijdragen aan een prettig en gezond binnenmilieu.

Bronnen:

Gerelateerd nieuws

Besmetting door aerosolen via ventilatiesystemen niet langer door RIVM ontkend (06-08-2020)

Ventilatie aerosolen en corona wat kunt u klanten adviseren (14-07-2020)

RIVM benadrukt belang van ventilatie maar ziet geen bewijs voor coronaverspreiding via aerosolen (03-06-2020)

Dossier ventilatie scholen

 Lees meer over ventilatie op scholen in het dossier ventilatie scholen