Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Regelgeving verpakkingen EU en reactie Nederland

Verpakkingen-1600x900

Op 30 november 2022 heeft de Europese Commissie haar plannen rondom verpakkingen gepubliceerd in de verordening voor verpakkingen en verpakkingsafval. Op 23 januari 2023 heeft de Nederlandse overheid haar reactie hierop gegeven.

Bekijk de context en samenvatting van de gepresenteerde plannen. Alle aspecten rondom verpakkingen voor voedsel zijn achterwege gebleven, omdat dit niet relevant is voor de installatiebranche en elektrotechnische detailhandel. 

EU

De verordening verpakkingen gaat de huidige richtlijn gaat vervangen. Dat betekent dat, wanneer deze wordt aangenomen door de lidstaten gezamenlijk en het Europees Parlement en de Europese Commissie, deze direct rechtsgeldig is. Er hoeven niet eerst nationale wetten gemaakt te worden om alle maatregelen te implementeren. Dat betekent dat het minder lang duurt voordat de effecten van kracht worden, maar vooral ook dat de regels over deze onderwerpen in de hele EU worden gelijkgetrokken (die staan namelijk in de verordening zelf), wat goed is voor de harmonisatie van de interne markt. 

De verordening staat niet op zichzelf. Hieronder is schematisch de plek weergegeven binnen de Europese regelgeving. 

 1. Europese Green Deal: Green Deal - Europa decentraal
 2. Actieplan circulaire economie: Commissie publiceert nieuwe plannen voor circulaire economie - Europa decentraal
 3. Circulaire economie Pakket I: Circulariteit inbedden in economie EU: Commissie presenteert eerste deel Circular Economy Package - Europa decentraal
 4. Circulaire economie Pakket II: Minder en duurzamer: Commissie presenteert plannen voor verpakkingen - Europa decentraal

 

Hoofddoel 

Per 2040 per lidstaat per hoofd van de bevolking verpakkingsafval verminderen met 15% ten opzichte van 2018 (tussendoelen: 5% per 2030, 10% per 2035). 

Subdoelen 

 1. Minder verpakkingsafval en het beperken van onnodige verpakkingen. 
 2. Recycling stimuleren en in 2030 alle verpakkingen recyclebaar. 
 3. Gebruik van gerecyclede kunststoffen in verpakkingen verhogen. 

Doelen verder uitgewerkt 

 • Het bevorderen van het gebruik van verpakkingen voor meervoudig gebruik in plaats van kunststof wegwerpverpakkingen. 
 • Het vaststellen van ontwerpcriteria waaraan alle verpakkingen moeten voldoen om te waarborgen dat zij recyclebaar zijn.  
 • Verplichte hoeveelheden gerecyclede kunststof in nieuwe kunststofverpakkingen (non-food: 35% per 2030 en 65% per 2040). 
 • Standaardisatie van verpakkingsformaten en uniforme labels op herbruikbare verpakkingen. 
 • Gewicht en volume verpakkingen minimaliseren. 
 • Maximaal 40% lege ruimte in verpakkingen. 
 • In 2025 is 65% van verpakkingsmateriaal gerecycled (50% plastics, 25% hout, 70% ferro-metalen, 50% aluminium, 75% papier en karton). Percentages zijn gebaseerd op gewicht. 
 • In 2030 is 70% van verpakkingsmateriaal gerecycled (55% plastics, 30% hout, 80% ferro-metalen, 60% aluminium, 855 papier en karton). Percentages zijn gebaseerd op gewicht. 

Reactie van Nederlandse overheid 

Algeheel 

“Daar waar de nationale context aanleiding geeft, is meer ambitieus beleid gewenst.” 

Specifiek 

 • Alertheid is gewenst voor ongewenste verschuivingen naar verpakkingen die ondanks dat ze lichter zijn, ook minder goed sorteerbaar, herbruikbaar of recyclebaar zijn, zoals de zogenoemde flexibels; 
 • Ten aanzien van hergebruik richt de Commissie zich op een beperkt aantal verpakkingstypen. Het kabinet zou graag zien dat het thema herbruikbaarheid breder wordt behandeld waarbij ook de herbruikbaarheid en hervulbaarheid van verpakkingen voor bepaalde productgroepen in bijvoorbeeld de detailhandel en supermarkten in ogenschouw wordt genomen. 
 • Verder pleit het kabinet ook voor een groeiend percentage biogebaseerd plastic in verpakkingen en is van mening dat deze ambitie ook in deze verpakkingenverordening moet worden meegenomen. Reductie, hergebruik en recycling kunnen niet 100% van de groeiende grondstofvraag voor plastics leveren. Met het oog op verminderde afhankelijkheid van fossiele grondstoffen is het kabinet van mening dat de verordening ook eisen moet stellen ten aanzien van duurzaam geproduceerd en recyclebaar biogebaseerd plastic in verpakkingen, bijvoorbeeld daar waar recyclaat geen optie is. 
secondary
Laurens de Vrijer 04 240x240

Heb je een vraag?


Neem contact op met
Laurens de Vrijer
Hoofd Werkgever- en Ondernemerschap
088 543 27 40 | E-MAIL