Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Veilig werken Middenkader en Management

show

Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving en voorkomt verzuim, uitval en kosten. Neem daarom deel aan de webinar Veilig Werken, speciaal ontwikkeld voor Middenkader & Management in de installatiebranche.
Omdat je bedrijf moet voldoen aan de Arbowetgeving. Omdat je een bezoek van de Arbeidsinspectie met vertrouwen tegemoet wil zien. En vooral omdat je veilig wil werken.

Wat kun je verwachten?

 • Een inspirerende, interactieve webinar onder leiding van professionele cursusleiders met bewezen deskundigheid.
 • Actuele wetgeving, technieken en praktische handvatten waarmee je de veiligheid op de werkvloer vergroot.
 • Uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere bedrijven.
 • Ervaren docenten staan tijdens de modules voor je klaar.

Modules

 1. De vertrouwenspersoon wettelijk verplicht, hoe vliegen we dat aan?
  Vertrouwenspersonen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en beperken van ongewenste omgangsvormen. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot de-escalatie en minder verzuim.Daarom is er (nagenoeg) de wettelijke verplichting voor organisaties om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Wat zijn de overige wettelijke verplichtingen? Hoe pak ik het aan? Wat is de rol van de vertrouwenspersoon, wat kan, en moet ik ervan verwachten? Heb ik een intern- of juist extern vertrouwenspersoon nodig. Of kan het ook allebei?  Wat moet er allemaal in onze organisatie worden geregeld?
 2. Inloopspreekuur (arbeids)jurist/ ketenaansprakelijkheid in uw project
  Als u arbeidskrachten inleent of als u de uitvoering van werk (deels) aan een derde uitbesteedt, loopt u, soms aanzienlijke, risico’s. Op basis van de zogenoemde ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid kunt u aansprakelijk gesteld worden. Hoe kunt u en/of uw organisatie zich wapenen tegen de valkuilen bij het werken in de keten? Wat kunnen de gevolgen zijn bij de inzet van inleenkrachten, zzp’ers en jeugdigen. Hoe kan dit geborgd worden in inkoopcontracten. Wat zijn de tools van de Nederlandse Arbeidsinspectie?
 3. De waarde van een verdiepende RIE (o.a. gevaarlijke stoffen, fysieke belasting of PSA)
  Als uit de bedrijfs-RI&E blijkt dat er op een bepaald aspecten, problemen zijn én dat er onvoldoende zicht is op die problemen en de (achterliggende) oorzaken? Dan is het verplicht om een nader onderzoek (verdiepende RI&E) uit te voeren. Het knelpunt is immers aanwezig en als onvoldoende beoordeeld. Drie voorbeelden zijn gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en PSA (psychosociale arbeidsbelasting), maar ook (schadelijk) geluid is een item dat eigenlijk altijd wel een verdiepend onderzoek vereist. Hoe geef je dit de juiste vorm? Welke instrumenten kan hiervoor gebruiken en hoe ga ik aan de slag met de actiepunten die hieruit naar voren komen.
 4. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot veilig en gezond werken 
  Met welke nieuwe ontwikkelingen en veiligheidsvoorschriften krijgt u binnenkort te maken? In deze workshop/module wordt u bijgepraat over de actuele regelgeving op het gebied van de Arbowet en het beleid van de Inspectie, maar ook over de Governance Code, de Veiligheidsladder 2.0, nieuwe aanpak zelfonderzoek (GAO) na een ernstig ongeval en andere praktische hulpmiddelen om veilig en gezond gedrag te bevorderen.

 


 

Leden

€ --

Niet-leden

€ --

Start webinar 09.30 uur

Einde webinar 13.00 uur

 

Locatie

webinar / online

Adres


Datum en tijdstip

2023-11-08T09:30:00
2023-11-08T13:00:00
2023-11-08T09:30:00 2023-11-08T09:30:00
secondary
Susanne Klinge 04 240x240

Heb je een vraag?

Neem contact op met

Susanne Klinge

Ledenservice

088 543 27 90 | E-MAIL