Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

Subsidies en stimuleringsregelingen zonne-energie

UV05035-1600x900

Nederland kent diverse subsidies en andere (stimulerings)regelingen die de uitrol van zonne-energie versnellen. Op deze pagina geven we een overzicht van de belangrijkste regelingen.

Salderingsregeling

De salderingsregeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers die eigenaar zijn van zonnepanelen. Opgewekte en aan het elektriciteitsnet terug geleverde zonnestroom mag een kleinverbruiker verrekenen met de elektriciteit die men van het elektriciteitsnet afneemt. Dit voorkomt dat men variabele elektriciteitskosten betaalt. Op de energierekening geeft de energieleverancier aan hoeveel stroom men opgewekt en verbruikt heeft. Men betaalt aan de leverancier het positieve saldo van verbruik minus opgewekte energie. De huidige salderingsregeling gaat vanaf 2023 veranderen. Dan wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd tot 2031.

Jaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031 en later

Percentage dat je mag salderen

100%

100%

91%

82%

73%

64%

55%

46%

37%

28%

0%

Naast deze overgangsperiode is ook de gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar geborgd.

SDE 

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Meer informatie op de site van RVO;

ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is uitgebreid met isolatie en duurzame energie.

Postcoderoosregeling

Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd, konden leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tot 1 januari 2021 in aanmerking komen voor een korting op de energiebelasting. Vanaf 1 januari 2021 wordt er een vast subsidiebedrag toegekend per opgewekte kWh. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie (van minimaal 15 tot maximaal 300 kWp) zoals een zonnepanelensysteem en die in de zogenaamde ‘postcoderoos’ van deze productie-installatie wonen. De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraangrenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde 4 cijfers hebben).

EIA

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De EIA is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruik maken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is.

Alle energiezuinige investeringen waarvoor men Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvraagt, staan op de Energielijst die te raadplegen is op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op de Energielijst staan zowel zonnepanelen als zonneboilers. Indien men gebruikmaakt van de EIA, kan men niet gebruikmaken van SDE+- of ISDE-subsidie.