Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Kwaliteit

Ons standpunt

Kwaliteit is een optelsom van productkwaliteit, controle over het bedrijfsproces en vakmanschap. Techniek Nederland richt zich met name op de laatste twee aspecten.

Eisen aan het bedrijfsproces komen voort uit wetgeving en private voorschriften. Daarbij richt Techniek Nederland zich op voorschriften die worden vertaald in erkennings- of certificeringsregelingen. Wij vinden dat alle leden over een dergelijke relevante kwaliteitsregeling moeten beschikken. Techniek Nederland laat de beoordeling van de kwaliteit waaraan leden moeten voldoen, toetsen door externe organisaties. Hiermee is de objectiviteit gewaarborgd.

Kwaliteitsborgers toetsen straks op basis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) of opgeleverde installaties voldoen aan de gestelde eisen. Om deze eisen uniform te houden vindt Techniek Nederland dat zowel kwaliteitsborgers als opdrachtgevers gebruik moeten maken van Erkende Kwaliteitsverklaringen op basis van de toegepaste kwaliteitsregelingen in de installatiebranche.

Vakmanschap is de basis voor het leveren van kwaliteit. Daarom stelt Techniek Nederland heldere eisen aan de diploma’s van beroepsopleidingen die worden vastgelegd in beroepsprofielen en zogenoemde eindtermen. Ook stellen wij vergelijkbare eisen aan bijscholingscursussen en ‘informeel leren’. Het aantoonbaar vakmanschap van werknemers in de installatiebranche komt binnenkort in een digitaal Vakpaspoort te staan.