Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Digitalisering

UV02827-1600

Onze standpunten

Digitalisering en informatisering zijn essentieel om in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau en efficiënt te bouwen. Er gebeurt al veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Voor een bouwbrede digitalisering bundelt Techniek Nederland de krachten met toonaangevende partijen uit de sector. We hebben vier ambities:

1. Informatie wordt gedeeld.
Dit is een randvoorwaarde voor betere samenwerking. Digitale projectdossiers, digitale asset-informatie en digitaal beschikbare gebiedsinformatie komen beschikbaar op basis van open standaarden.

2. Informatie is beschikbaar op afroep.
Betrouwbare en bestendige informatiediensten maken informatie makkelijk vindbaar, herbruikbaar en toegankelijk voor alle gemachtigde gebruikers.

3. Toepassen van informatie en kennis wordt makkelijker.
We vormen een breed kennisnetwerk dat partijen aanzet tot ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en diensten. Richt kennis en kennisdeling in zodat groei naar volwassenheid in de sector mogelijk wordt. We ondersteunen de DigiDeal Gebouwde Omgeving en werken aan versnellingsprojecten.

4. Van Informatie naar Innovatie.
De ketens van vandaag zijn niet de netwerken van morgen. We maken gebruik van nieuwe inzichten en samenwerkingsvormen en stellen nieuwe eisen aan digitalisering. Verder maken we gebruik van nieuwe informatiebronnen en functionaliteiten.

5. Eén digitale identiteit
Techniek Nederland vindt dat alle werknemers in de installatiebranche -en in de hele bouwketen- over een gevalideerde digitale identiteit moeten beschikken, het zogenoemde Vakpaspoort. Deze identiteit laat de professionele kwalificaties zien van de werknemer en geeft toegang tot de digitale diensten van de sector.