Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Digitalisering

UV02827-1600

Onze standpunten

Digitalisering en informatisering zijn essentieel om in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau en efficiënt te bouwen, onderhouden en beheren. Er gebeurt al veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Voor een bouwbrede digitalisering bundelt Techniek Nederland de krachten met toonaangevende partijen uit de sector. We hebben vier ambities:

1. Informatie wordt gedeeld

Dit is een randvoorwaarde voor betere samenwerking. Digitale projectdossiers, digitale asset-informatie en digitaal beschikbare gebiedsinformatie komen beschikbaar op basis van open standaarden, gedeelde classificaties en uniforme objecten.

2. Informatie is beschikbaar op afroep

Betrouwbare en bestendige informatiediensten maken informatie makkelijk vindbaar, herbruikbaar en toegankelijk voor alle gemachtigde gebruikers. Wij streven naar een open stelsel met respect voor eigenaarschap en privacyaspecten van gegevens. Om dit mogelijk te maken neemt Techniek Nederland onder meer deel aan de ‘Datadeelcoalitie’; een coalitie van bedrijven die kennis gaat delen en een afsprakenstelsel opzet om eenvoudig en veilig cross-sectoraal data te delen. Er komt ook een vergelijkbare samenwerking met de energiebedrijven.

3. Toepassen van informatie en kennis wordt makkelijker

We vormen een breed kennisnetwerk dat partijen aanzet tot ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en diensten. Richt kennis en kennisdeling in zodat groei naar volwassenheid in de sector mogelijk wordt. We ondersteunen de DigiDeal Gebouwde Omgeving en werken aan versnellingsprojecten.

4. Van Informatie naar Innovatie

De ketens van vandaag zijn niet de netwerken van morgen. We maken gebruik van nieuwe inzichten en samenwerkingsvormen en stellen nieuwe eisen aan digitalisering. Verder maken we gebruik van nieuwe informatiebronnen en functionaliteiten. Techniek Nederland maakt deel uit van de Artificial Intelligence Coalitie om kennis op dit terrein beschikbaar te stellen voor leden en uiteindelijk te integreren in opleidingen.

5. Eén digitale identiteit

Techniek Nederland vindt dat alle werknemers in de installatiebranche -en in de hele bouwketen-  over een gevalideerde digitale identiteit moeten beschikken, die zichtbaar wordt in het zogenoemde Vakpaspoort.Deze identiteit laat de professionele kwalificaties zien van de werknemer en geeft toegang tot de digitale diensten van de sector en van dienstverleners aan onze sector. Het Centraal Register Techniek zorgt, in nauwe samenwerking met kwaliteitsorganisaties, voor het creëren van een digitaal systeem met kwaliteitsinformatie van bedrijven en vakmensen.