Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Arbeidsomstandigheden

iStock-615628496-1600

Ons standpunt

Zowel werkgevers als werknemers hebben belang bij goede arbeidsomstandigheden. Ze zijn dan ook samen verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Werkgevers en werknemers hebben zowel een eigen verantwoordelijkheid als een grote mate van vrijheid om werkmethoden en arbeidsmiddelen te kiezen. De Arbocatalogi vormen daarvoor het kader. Techniek Nederland neemt het voortouw bij het creëren van goede arbeidsomstandigheden in de branche. Werkbare regels en zo min mogelijk administratieve lasten zijn het uitgangspunt.

  • Veiligheid op de bouwplaats

    In de wijziging van het Bouwbesluit die de overheid heeft voorgesteld, staan maatregelen om de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren. Een coördinator omgevingsveiligheid zou niet alleen verantwoordelijk moeten zijn voor de veiligheid binnen de poort van een bouwplaats, maar ook daarbuiten. Techniek Nederland is vanzelfsprekend voorstander van maatregelen die het aantal ongelukken op bouwplaatsen verminderen. Wij vinden echter dat deze functionaris zijn of haar werk alleen kan verrichten als het Bouwbesluit zijn of haar bevoegdheden vermeldt. Dat is in de voorgestelde wijziging (nog) niet het geval. Verder wil Techniek Nederland meer duidelijkheid over de relatie tussen de aanstelling van de coördinator omgevingsveiligheid en de contractuele overeenkomsten in projecten met aannemers en toeleveranciers.