Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Modules Praktijkdagen middenkader en management 2020

Tijdens de Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2020 voor middenkader en management komen verschillende onderwerpen aan bod.

Inventarisatie en registratie van gevaarlijke stoffen
Als werkgever wilt u dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Wat is de top 10 van de gevaarlijke stoffen in de installatietechniek? Wat zijn handvatten om blootstelling aan gevaarlijke stoffen goed te beoordelen en welke instrumenten zijn beschikbaar om de registratie eenduidig en pragmatisch uit te voeren? En wat zijn de handhavingscriteria van de Inspectie SZW?

Leren van (bijna-) ongevallen en verwachtingen en eisen van ISZW
Als organisatie wilt u ongevallen voorkomen en leren uit bijna-ongevallen en incidenten. Wat bepaalt hoe een bedrijf wel of niet leert van (bijna-) ongevallen? Hoe verloopt een ongevalsonderzoek, welke onderzoeksmethode is geschikt voor uw bedrijf en wat moet schriftelijk worden vastgelegd? Wat zijn de meldings- en afhandelingscriteria van de Inspectie SZW?

(Branche) afspraken m.b.t. veilig werken op bouwplaatsen
Bij slechte communicatie op de werkvloer of minimale kennisuitwisseling kan de veiligheid van de werknemer in gevaar komen. Bouwspraak is opgebouwd uit woorden en pictogrammen die tot 25 gebaren leiden, waarmee werknemers elkaar bijvoorbeeld kunnen waarschuwen voor vallende voorwerpen of kunnen seinen dat de brandweer gebeld moet worden. Het gebruik van veiligheidstekens en pictogrammen kan het risico op misverstanden en arbeidsongevallen verkleinen.

De (nieuwe) rol van de V&G-coördinator uitvoeringsfase
Op een bouwplaats lopen verschillende werkgevers, werknemers en zelfstandigen rond. Om op een veilige manier samen te kunnen werken, heeft de coördinator uitvoeringsfase de taak om alles in goede banen te leiden. De opdrachtgever moet in principe een coördinator uitvoeringsfase aanstellen. De uitvoerende partij kan hiervoor een eigen werknemer aanstellen, bijvoorbeeld de projectleider, of een externe partij hiervoor inschakelen. De opdrachtgever is namelijk altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de taken coördinator uitvoeringsfase. Wat zijn de (wettelijke) taken en op welke manier kun je deze pragmatisch invullen?