Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Cv-ketels worden veiliger door invoering Gasketelwet

cv-ketel-UV04803-1600
primary

Morgen treedt de Gasketelwet in werking. Voortaan mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden. De nieuwe wet moet het aantal ongevallen met cv-ketels en andere gasverbrandingstoestellen terugdringen. Gecertificeerde bedrijven zijn herkenbaar aan het logo CO-vrij. Zo is straks in één keer duidelijk wie de professionele, vakbekwame bedrijven zijn. Alle acht miljoen Nederlandse huishoudens krijgen met de Gasketelwet te maken. Zij mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven inschakelen voor werkzaamheden aan cv-ketels.

Geen grootschalige vervanging van cv-ketels

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland verwacht niet dat door de invoering van de wet oude cv-ketels op grote schaal vervangen gaan worden. ‘Door de certificering van verwarmingsbedrijven worden de controles beter. Daardoor zullen meer koolmonoxiderisico’s aan het licht komen. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld de rookgasafvoer moet worden aangepast of vervangen. En in bepaalde gevallen zal het verstandiger zijn om de hele cv-ketel te vervangen. Al met al zal het aantal onveilige cv-ketels in Nederland drastisch afnemen. Maar het overgrote deel van de cv-ketels en rookgasafvoeren in Nederlandse woningen voldoet aan de veiligheidseisen.’

Bijscholing monteurs

Gecertificeerde installateurs werken uitsluitend met monteurs die opgeleid zijn om koolmonoxiderisico’s vast te stellen, weg te nemen en te voorkomen. De monteur controleert daarvoor niet alleen de cv-ketel, geiser of gashaard, maar ook de rookgasafvoer. Hij of zij voert daarbij onder meer metingen uit om zeker te weten dat de cv-installatie veilig is. Zo’n 15.000 monteurs zijn al bijgeschoold en beschikken daarmee over een bewijs van vakbekwaamheid.

Onderhoudstarieven

Installateurs maken extra kosten voor de certificering. Monteurs hebben een opleiding gevolgd en het bedrijf heeft de werkwijze aangepast en speciale meetapparatuur aangeschaft. Ook vindt er controle plaats of het installatiebedrijf aan de wettelijke eisen blijft voldoen. In totaal heeft de branche naar schatting ruim 35 miljoen euro geïnvesteerd in de voorbereiding op de certificering. De onderhoudstarieven voor cv-ketels zullen daarom in veel gevallen omhooggaan. Die verhoging zal per bedrijf verschillen. Doekle Terpstra: ‘Extra kosten zijn nooit leuk, maar in dit geval staat er wel iets tegenover. Als je een installateur met een CO-vrij-certificering inschakelt, weet je zeker dat het risico op een koolmonoxideongeval in jouw woning minimaal is.’

Bedrijven in de wachtrij voor certificering

Er zijn nu ongeveer 500 bedrijven die over het certificaat beschikken. Zo’n 2.000 bedrijven zijn nog bezig om het certificaat te behalen. De vraag naar certificering is dus groot, terwijl de capaciteit van de certificerende instellingen beperkt is. Veel bedrijven staan nog in de wachtrij. Als die bedrijven hun monteurs hebben bijgeschoold, zich hebben aangemeld voor certificering, de juiste meetapparatuur gebruiken én werken volgens een kwaliteitshandboek, mogen ze in elk geval tot 1 juli hun werkzaamheden blijven uitvoeren. Techniek Nederland heeft daar afspraken over gemaakt met Vereniging Bouw- en Woningtoezicht.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Aanleiding voor de wet is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Onderzoeksraad concludeerde in 2015 dat er veel ongelukken gebeuren met koolmonoxide. Daarbij vallen jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers en raken enkele honderden mensen gewond.