Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

senary

Cursus Sanitaire Installaties in gebouwen

Onder sanitaire installaties in gebouwen worden de leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusvoorzieningen verstaan. Dynamische vakgebieden waar regelmatig technische innovaties worden geïntroduceerd. Ook heeft er een continue aanscherping plaats van eisen ten aanzien van veiligheids-, gezondheids-, comfort-, milieu- en energieaspecten. Deze cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen brengt de deelnemer op de hoogte van de laatste stand van de techniek en brengt hem of haar de benodigde ontwerpvaardigheden bij.

Leden

€ 6.011,25

Niet-leden

€ 6.385,-

Modulaire opzet

De cursus is in zijn geheel te volgen (4 modulen met in totaal 13 lesdagen en deelexamens). Maar het is ook mogelijk apart in te schrijven voor een enkele module en deze af te sluiten met een deelcertificaat. Hierdoor is het mogelijk specifieke kennis op te doen of de cursus over meerdere jaren uit te spreiden. Met het behalen van vier deelcertificaten heeft de deelnemer ook recht op het TVVL-diploma Sanitaire Installaties in Gebouwen.

Module 1 - Leidingwaterinstallaties

Leerdoelen/resultaat

 • zelfstandig dimensioneren, ontwerpen en beoordelen van leidingwaterinstallaties voor warm en koud water;
 • de sanitaire toestellen specificeren en selecteren;
 • het bouwbesluit, normen en richtlijnen toepassen;
 • het leidingsysteem voor warm- en koud water ontwerpen en benodigde appendages specificeren;
 • dimensioneren van de drukverhoging;
 • dimensioneren van de warmtapwaterbereiding;
 • dimensioneren van een circulatiesysteem;
 • kunnen omgaan met Legionellapreventie.

Duur: 5 lessen en afsluitend examen.

Module 2 - Gebouwriolering

Leerdoelen/resultaat

 • het bouwbesluit, normen en richtlijnen toepassen;
 • dimensioneren en specificeren van de vuilwaterafvoer (VWA);
 • dimensioneren en specificeren van hemelwaterafvoer (HWA);
 • dimensioneren en specificeren van de buitenriolering.

Duur: 3 lessen en afsluitend examen.

Module 3 - Gasinstallaties

Leerdoelen/resultaat

 • het bouwbesluit, normen en richtlijnen toepassen;
 • de gasleiding dimensioneren;
 • de gastoevoer en benodigde appendages specificeren;
 • de ventilatie en overige voorzieningen voor opstellings- en stookruimtes bepalen.

Duur : 2 lessen en afsluitend examen

Module 4 - Brandblusvoorzieningen

 • het bouwbesluit, normen en richtlijnen toepassen;
 • dimensioneren van de sprinklerinstallatie;
 • bepalen van de brandwerende voorzieningen.

Duur: 3 lessen en afsluitend examen

Doelgroep

Startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of overheid.

Prijzen

Gehele cursus (4 modulen en 3 workshops)

  Normale prijs Prijs voor leden van Techniek Nederland
Lessen: € 6.385,- € 6.011,25

of per module:

Module 1: € 2.295,00 € 2.096,75
Module 2: € 1.495,00 € 1.416,75
Module 3: € 1.100,00 € 1.081,00
Module 4: € 1.495,00 € 1.416,75

Aanmelden

Informatie over studielast, startdata, cursusmateriaal, locatie en het examen vindt u op de website van TVVL

Vermeld bij uw aanmelding uw lidnummer van Techniek Nederland.