Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Nieuw document geeft uitleg aan onduidelijkheden in EPBD III

thermostaatkraan
primary

Gebouwen en hun technische installaties moeten bij nieuwbouw en bij ingrijpende wijzigingen daarvan in bestaande bouw voldoen aan de energieprestatie-eisen van het Bouwbesluit waarin Europese energieprestatie-eisen voor gebouwen (EPBD III) per 10 maart 2020 zijn opgenomen.

Met deze energieprestatie-eisen wordt het (fossiele) energiegebruik in gebouwen gereduceerd en worden instrumenten geïntroduceerd die van belang zijn voor de energietransitie. Eerder heeft Techniek Nederland hierover een werkdocument uitgegeven zodat installateurs hun klanten daarover kunnen informeren.

Download het werkdocument EPBD III wat deze wetgeving vertaalt naar de praktijk.

Er is aan de bestaande informatie een nieuw document toegevoegd. In het recente (maart 2022) rapport 'Eisen vanuit de EPBD III Richtlijnen voor technische bouwsystemen in bestaande en nieuwbouw woningen en kleine utiliteit' wordt nadere uitleg gegeven over een aantal gerezen  onduidelijkheden.

Het rapport geeft onder meer toelichting op een aantal onduidelijkheden zoals het al dan niet toepassen van elektrische weerstandsverwarming, toepassing van CO2-sensoren voor de regeling van ventilatie, de beoordeling van technische bouwsystemen voor luchtverversing waarin de lucht ook wordt verwarmd of gekoeld en de temperatuurregeling per vertrek ('master-master' of 'master-slave').

Over dit laatste punt wordt in het rapport het volgende toegelicht;

“Voor het voldoen aan de eisen voor regeling per ruimte bij verwarming en koeling volstaat een ‘master-slave’-regeling om te voldoen aan de eisen. Dit staat los van de constatering dat met een ander type regeling een hoger comfortniveau en een lager energiegebruik mogelijk is. Opgemerkt wordt dat verschillende marktpartijen op privaatrechtelijke gronden wel strengere eisen stellen aan de regeling van verwarming en koeling”.

Met verschillende marktpartijen wordt bedoeld de privaatrechtelijke garantievoorwaarden van bijvoorbeeld Woningborg, SWK, etc. Daarin kan men een hoger kwaliteitsniveau eisen dan het wettelijke (Bouwbesluit).

Bezoek onze webpagina 'EPBD III leidt tot nieuwe eisen voor energieprestaties van installaties' voor meer informatie.