Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Eindelijk een stikstofwet: de woningbouw kan weer vaart krijgen

Bouw
primary

Na een lange periode van vertraging kan de woningbouw de komende tijd weer op gang komen. Op 1 juli gaat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in.

Belangrijke stap

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland vindt de stikstofwet een belangrijke stap in de goede richting. ‘Eindelijk kunnen installateurs en bouwers weer woningen realiseren. Dat is dringend nodig, want de woningnood in ons land is groot.’ Helemaal tevreden is hij nog niet, omdat de wet bijvoorbeeld nog geen oplossing biedt voor infrastructurele projecten. Terpstra: ‘VNO-NCW, Natuur & Milieu en Bouwend Nederland hebben samen een stikstofplan opgesteld waarin de meeste knelpunten worden aangepakt. Het is belangrijk dat de inhoud van dat plan in een nieuw regeerakkoord terechtkomt.’

Vrijstelling voor de bouw

Om door te kunnen werken, heeft de bouwsector op het punt van de stikstof een gedeeltelijke vrijstelling nodig van de natuurvergunningplicht. Die vrijstelling is nu in de stikstofwet geregeld. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van wat wordt gebouwd of aangelegd. Voor de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door het verkeer op een aan te leggen weg is bijvoorbeeld nog steeds een natuurvergunning vereist.

Wat betekent deze wet voor u?

De vrijstelling in de stikstofwet maakt de aanleg of bouw mogelijk van onder andere woningen en utiliteitsbouw. Maar ook energieprojecten, activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw en de sloop van bouwwerken kunnen weer op gang komen. Het kabinet reserveert voor de periode 2021-2030 een bedrag van 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw. Voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw is nog eens 500 miljoen beschikbaar. Het Rijk maakt afspraken met de bouw- en technieksector over de stikstofreductie en de bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen zijn onderdeel van de structurele aanpak stikstof.