Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

Tips voorkomen wateroverlast en waterschade

Hemelwater kan naast overlast ook veel schade opleveren, zowel in woningen als bedrijfspanden. Valt er veel regen en is er een verstopping van de riolering én ontbreekt een ontlastvoorziening? Dan kan het rioolwater via lozingstoestellen (zoals de closetpot) de woning of het bedrijfspand instromen.

Hieronder enkele tips om schade zo veel mogelijk te voorkomen.

Noodoplossing

Stroomt tijdens een bui hemelwater via de regenpijp aan de gevel naar binnen? Zaag dan buiten, laag bij de grond de regenpijp door.

Preventieve maatregelen buiten

Regen, sneeuw- en smeltwater via het dak

 • Controleer elk halfjaar de overgangen, zoals dakovergangen van de goten, ook op verontreiniging (plaats een bladvanger)
 • Controleer de onderhoudsstaat van het dak (gemiddelde levensduur bitumen is 15 jaar)
 • Let op extra belasting door sneeuwdruk of waterophoping (wateraccumulatie)
 • Plaats watersignalering in kelders en andere ruimten onder het maaiveld

Vorst

 • Pas een vorstbestendige buitenkraan toe
 • Breng leidingisolatie aan met een elektrisch verwarmingslint of isolatiemateriaal, of tap waterleidingen af die zich op tochtige en onverwarmde plaatsen bevinden en zijn blootgesteld aan de (vries)kou, en sluit ze af in de winterperiode
 • Zorg voor een goede staat van verwarmingsinstallaties
 • Reguleer temperatuurinstellingen in ruimten waar niemand komt, of plaats een elektrische verwarmingselement

Ontlastvoorziening plaatsen

 • Plaats een bladscheider laag in de regenpijp aan de gevel
 • Of een putje in het maaiveld, in de aansluiting op de buitenriolering
 • De keuze is afhankelijk van het rioleringssysteem

Ontkoppeling van het openbare riool

 • Voer het hemelwater af naar een aan de tuin grenzende sloot
 • Of breng in de tuin een infiltratievoorziening aan

Overige maatregelen

 • Breng zo min mogelijk tegels aan in de tuin
 • Controleer en onderhoud vuilwaterpompen
 • Zorg dat de tuin van de gevel afloopt (en niet naar naastgelegen pand)
 • Plaats een bladvanger in de dak-inlaat van de regenpijp
 • Onderhoud en verwijder bladeren en vuil van dak, dakafvoer(en), bladvanger, dakgoot, regenpijp, ontlastvoorziening, bladscheider, ontstoppings- en inspectiestukken, terugstuwbeveiliging, pompinstallatie en noodafvoer(en)
 • Controle op goede be- en ontluchting. Hoort u een borrelend geluid? Pas de be- en ontluchting aan
 • Controle op 'foutaansluitingen': Er moet een scheiding zijn tussen hemelwater en vuilwaterinstallatie in en buiten het gebouw en op de aansluiting op het straatriool
 • Controleer op noodafvoeren en of hun capaciteit is berekend op de hedendaagse buien, ook in verband met instortingsgevaar van het dak
 • Controleer de conditie van zettingstukken in de aansluitingen van de gebouwrioleringsleidingen op de buitenriolering
 • Controleer de plaats van ontlastvoorzieningen en noodafvoeren in verband met afstromen van het hemelwater over het maaiveld. Let hierbij op kwetsbare punten, zoals een koekoek en afrit.

Preventieve maatregelen binnen

 • Controleer regelmatig oude loden en stalen leidingen
 • Controleer regelmatig de kitafwerking in sanitaire ruimten
  • Pas bij aanleg een kimband toe als een waterkering tussen de muren en vloeren waarover het tegelwerk en de kitrand komt
  • Vervang gemiddeld iedere 5 jaar de kitrand
 • Controleer regelmatig de afvoerleidingen, laat een inspectie uitvoeren bij klachten over een borrelend geluid
 • Pers nieuwe leidingen af voor ingebruikname
 • Pas watersloten toe op de aanvoerslangen van was- en vaatwasmachines
 • Plaats een lekbak onder de wasmachine
 • Zet afvoerslangen goed vast
 • Plaats in ruimten waar de kans op waterlekkage aanwezig is een waterdetector met akoestisch signaal