Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

FAQ - Brandbestrijding

VEELGESTELDE VRAGEN

 • Zijn er nog alternatieven voor de waterleidingsprinkler?

  Het alternatief voor woningen is de woningsprinklerinstallatie volgens NEN 2077. Voor utiliteitsbouw is het alternatief een gecertificeerde sprinklerinstallatie. Deze beschermt gebouwen tegen brand, terwijl de waterleidingsprinkler de vluchttijd verlengt. Voor scholen, zorginstellingen en kantoorpanden kennen we de lagedruk watermistinstallatie. Dit is een combinatie van een sprinkler- en een conventionele watermistinstallatie. Deze installatie spuit minieme waterdruppeltjes in de ruimte. Bij brand vormt dit een groot blussend effect en verkoeling. Hierdoor hebben mens en dier meer tijd om een veilig heenkomen te zoeken. Doordat roet- en rookdeeltjes direct neerslaan, is de kans op schadelijke inademing kleiner. EconAqua lagedruk watermistinstallaties worden door verschillende bedrijven geleverd.

 • Zijn waterleidingsprinklers verplicht in Nederland?

  Nee, maar het kan brandveiligheid in woningen enorm verbeteren. Daarom is het vooral belangrijk om opdrachtgevers te overtuigen van de voordelen van waterleidingsprinklers.

 • Wat zijn de globale kosten voor de klant van een bestaande woning?

  De kosten zijn situatie-afhankelijk en de investering voor waterleidingsprinklers is eenmalig; onderhoud is nauwelijks nodig.

 • Wat zijn de globale kosten voor de klant van een nieuwbouwwoning?

  De kosten zijn situatie-afhankelijk. De globale kosten per nieuwbouwwoning bedragen zo’n € 2.000,-. De investering voor waterleidingsprinklers is eenmalig; onderhoud is nauwelijks nodig. De kosten zijn bovendien laag omdat de sanitair-installateur de waterleidingsprinkler gelijktijdig met de drinkwaterinstallatie aanlegt.

 • Wanneer is een advies over waterleidingsprinklers kansrijk?

  Waterleidingsprinklers zijn het beste te integreren in nieuwbouwwoningen omdat de leidingen dan zonder extra kosten in de plafonds weggewerkt worden. Bij bestaande woningen is de uitvoering situatie-afhankelijk. Om de veiligheid te vergroten, is het gebruik van waterleidingsprinklers juist in bestaande woningen/woongebouwen van groot belang. Zeker in seniorenwoningen of zorginstellingen is de waterleidingsprinkler aan te raden, omdat hier meer tijd nodig is om bij brand de personen in veiligheid te brengen.

 • Hoe werken waterleidingsprinklers?

  Waterleidingsprinklers worden aangesloten op de drinkwaterleiding. Een voorraadvat en pomp zijn niet nodig. In elke sprinkler zit een buisje gevuld met vloeistof dat bij een temperatuur van ± 57 °C kapot springt en de sprinkler in werking stelt. Waterleidingsprinklers blussen met een volumestroom van 20 l/min en een druk van 50 kPa. Twee sprinklers leveren tegelijkertijd 30 l/min. Elke sprinkler reageert separaat op de hitte, waardoor alleen op de plaats van de brand wordt geblust. Zo blijft de waterschade beperkt. 

  Meer informatie vindt u op de site van Infopunt Veiligheid.

 • Is de kans groot dat waterleidingsprinklers onnodig in werking treden en waterschade veroorzaken?

  Nee, de kans dat de sprinkler onnodig in werking treedt, is vrijwel nihil. Alleen de sprinklers die verhit worden, treden in werking. Sprinklers reageren niet op sigarettenrook of kooklucht.

 • Zijn waterleidingsprinklers betrouwbaar?

  Ja. De eenvoud van het systeem, de leveringszekerheid van het drinkwater – bluswater voor waterleidingsprinklers – en de benodigde kennis en kunde om de installatie te mogen ontwerpen en aanleggen, maken de installatie betrouwbaar.

 • Waarom waterleidingsprinklers als er al rookmelders zijn?

  Rookmelders geven alleen een alarmsignaal af, maar beperken het vuur niet en verlengen dus niet de vluchttijd. Waterleidingsprinklers voorkomen branduitbreiding, verminderen de hoeveelheid rook en houden de brand in toom. Ze verlengen de beschikbare vluchttijd, wat zorgt voor een grotere overlevingskans. Amerikaans onderzoek* wijst uit dat met woningsprinklers het aantal dodelijke slachtoffers door brand met 80% afneemt, de materiële schade minder groot is en bewoners sneller terug kunnen naar hun woning.

  *U.S. Experience with sprinklers, John R. Hall, Jr., NFPA (National Fire Protection Association) Fire Analysis and Research Division, June 2013 

 • Waarom zijn waterleidingsprinklers belangrijk?

  Dankzij vluchttijdverlenging door waterleidingsprinklers worden woningen brandveiliger. Dertig jaar geleden was de beschikbare vluchttijd 17 minuten. Nu is de vluchttijd slechts 3 minuten. Na 3 minuten is er geen overleefbare situatie meer. Dit komt doordat er, in vergelijking met vroeger, in woningen meer materialen aanwezig zijn die bij verhitting brandbare, giftige en/of verstikkende rookgassen verspreiden. Hierdoor is het aantal dodelijke slachtoffers, ondanks alle inspanningen, de laatste jaren nauwelijks gedaald.

 • Wat is het verschil tussen een woningsprinkler en een waterleidingsprinkler?

  De ontwikkeling van brandveiligheid in woningen is gestart met de woningsprinkler. Hiervoor bestaat in Nederland een installatienorm, NEN 2077. De waterleidingsprinklerinstallatie (van BAM/VSH) is een variant op het type 1 woningsprinklerinstallatie (laagbouwwoningen) vermeld in NEN 2077. Het uitgangspunt van een waterleidingsprinklerinstallatie is het verlengen van de vluchtduur. Dit wordt gerealiseerd door een beginnende brand in toom te houden.