Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

Veelgestelde vragen en antwoorden over certificering

 • Mijn monteurs voeren nu, naast het werk in loondienst, vaak ook ‘voor zichzelf’ werkzaamheden uit. Hoe zit dat als straks de certificeringsverplichting in is gegaan?

  Met de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving mogen uitsluitend gecertificeerde bedrijven CO-gerelateerde werkzaamheden uitvoeren.
  Met uitsluitend een Vakbekwaamheidsbewijs is het dus niet toegestaan aan CO-toestellen werkzaamheden uit te voeren.
  Door deze regelgeving zal een ‘bijklussende’ werknemers een eigen, gecertificeerd bedrijf moeten starten. Het werken aan CO-toestellen zonder aan de regels te voldoen is een economisch delict en strafbaar.

  Los van de certificeringsregeling: goed te weten dat de cao voor het technisch installatiebedrijf stelt dat een werknemer uitsluitend met schriftelijke toestemming van de werkgever voor de branche, concurrerende werkzaamheden mag uitvoeren (art. 26 lid cao).

 • Wat is certificeren?

  Certificeren is een procedure waarbij een onafhankelijke partij, de zogenaamde Certificerende instelling (CI) schriftelijk verklaart dat een product, proces of dienst voldoet aan bepaalde eisen. En dat het bedrijf die dit product, proces of dienst levert, dit onder certificaat aan haar klanten mag leveren. De eisen waaraan voldaan moet worden, zijn in een certificatieschema opgenomen. Vaak liggen de rechten van het schema bij een aparte schemabeheerder. Schemabeheerders zijn organisaties die schema's ontwikkelen en beheren.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp

 • Wat is het verschil tussen een erkenning en een certificering?

  De huidige erkenningen worden afgegeven op basis van kennis en kunde van de technisch beheerder (TB) van een bedrijf. Deze kennis en kunde kan op basis van een diploma of een EVC-traject worden aangetoond. Heeft de TB eenmaal aangetoond over de kennis en kunde te beschikken, dan kan de erkenning jaarlijks bij een erkennende organisatie, zoals KvINL, worden aangevraagd. Naast de kennis en kunde kunnen per vakgebied aanvullende eisen ten aanzien van handboeken, procedures, outillages en eventuele controle op uitgevoerde werkzaamheden worden gesteld.

  Certificering vindt plaats op basis van een (meestal) driejarige overeenkomst tussen de installateur en de Certificerende Instelling (CI). Naast de intake vindt minimaal tweemaal een audit plaats, na respectievelijk een jaar en na twee jaar. Na de driejarige periode zal de overeenkomst opnieuw moeten worden aangegaan.

  De controle bij certificering heeft betrekking op zowel de bedrijfsorganisatie als op het uitgevoerde werk. Dit vraagt de nodige uren. Vandaar dat de kosten voor certificering veel hoger uitpakken dan voor een erkenning.

  Momenteel wordt gekeken of de huidige erkenningsregelingen nog wel voldoen. De verwachting is dat bij de erkenningen in de nabije toekomst meer eisen gesteld zullen worden aan uitvoerend personeel, de kennis en kunde ook tussentijds op niveau gebracht moeten worden en dat de eisen ten aanzien van (interne) controle op het uitgevoerd werk zullen toenemen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp

 • Wanneer moet een bedrijf zich certificeren?

  Een bedrijf moet zich certificeren wanneer:

  • dit via wetgeving wordt verplicht; en/of
  • het bedrijf wil laten zien dat zij diensten en producten levert volgens daarvoor geldende richtlijnen; en/of
  • het bedrijf wil laten zien dat zij aan bepaalde eisen voldoet (bijvoorbeeld op gebied van veiligheid of duurzaamheid) al dan niet gesteld door een opdrachtgever.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp

 • Waar kan ik terecht voor een certificering?

  Een certificeringsregeling is eigendom van de zogenaamde schemabeheerder, zoals KvINL of SCIOS. Het komt ook weleens voor dat de CI zelf als schemabeheerder optreedt of een brancheorganisatie, maar dit is meer uitzondering dan regel. In ieder geval ligt de uitvoering van een regeling bij een CI. De CI zal hiervoor een overeenkomst hebben afgesloten met de schemabeheerder (eigenaar/beheerder) van de regeling. Per regeling heeft de schemabeheerder vaak een overeenkomst met meerdere CI’s. Voordeel hiervan is dat bedrijven die gecertificeerd willen worden, uit de CI’s kunnen kiezen.

  CI’s kunnen certificaten direct afgeven of eventueel onder accreditatie. Dat laatste wil zeggen dat de CI door de Raad van Accreditatie (RvA) wordt gecontroleerd. Als een certificaat onder accreditatie wordt afgegeven, is een extra zekerheid ingebouwd dat het product of dienst voldoet aan bepaalde eisen, omdat de werkzaamheden van de CI door de RvA worden gecontroleerd. Of een certificering onder accreditatie moet worden afgegeven, is afhankelijk van de eisen die in de regeling worden gesteld. Bij certificering op basis van wetgeving wordt bijna altijd geëist dat dit onder accreditatie plaatsvindt.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp

 • Wat kost een certificering?

  Deze vraag is niet direct te beantwoorden. Dit is afhankelijk van:

  • de eisen die in de regeling worden gesteld;
  • de CI waarmee men de overeenkomst aangaat; en
  • eventueel of men ook andere regelingen bij een CI heeft ondergebracht.

  Shoppen heeft in ieder geval wel z’n voordelen.

  Naast de bij de CI te maken kosten, is ook sprake van indirecte kosten. Zo zal men ook personeel beschikbaar moeten stellen om vragen te beantwoorden en om aan te kunnen tonen dat men aan de voorwaarden voldoet.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp

 • Hoe vind ik voor mijn vakgebied een geaccrediteerde CI?

  Bij de diverse schemabeheerders, zoals KvINL (www.kvinl.nl) en SCIOS (www.scios.nl) wordt aangegeven bij welke CI men terecht kan.

  Op de website van de RvA staat een overzicht van geaccrediteerde instellingen. Ook staat hier een overzicht van de keurmerken die geaccrediteerde instellingen afgeven.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp

 • Hoe lang duurt het voordat ik gecertificeerd ben?

  Dit is afhankelijk van de regeling en het voorwerk dat de u al heeft gedaan. Daarnaast speelt ook de beschikbaarheid van het personeel bij de CI’s een rol. Vraag dan ook, afhankelijk van de gewenste snelheid (en rekening houdend met de kosten) een en ander bij verschillende CI’s na.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp

 • Hoe kun je als bedrijf laten zien dat je gecertificeerd bent?

  Onderdeel van de overeenkomst is dat gecertificeerde bedrijven gebruik mogen maken van een specifiek voor het certificaat ontwikkeld logo. Hiermee kan een bedrijf laten zien dat hij gecertificeerd is.

  De CI’s en schemabeheerder vermelden dit meestal als extra controlemiddel voor de opdrachtgever op hun eigen site. Daarnaast zijn diverse regelingen, zoals van KvINL, op de site van Techniek Nederland en Qbis opgenomen.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp

 • Waarom biedt een certificering klanten zekerheid?

  De klant kan er bij een gecertificeerd bedrijf op vertrouwen dat er kwaliteit wordt geleverd. Per slot van rekening controleert een CI of het betreffende bedrijf een certificaat mag ontvangen en of behouden. Er wordt o.a. gekeken of het bedrijf met de juiste mensen en middelen werkt, hoe het bedrijf omgaat met klachten en of het bedrijf de daadwerkelijk door de klant benodigde producten/diensten levert. Ook controleert de CI tussentijds of een bedrijf blijft voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de certificering.

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp

 • Wat kan Techniek Nederland voor mij betekenen bij certificatie?

  Techniek Nederland en enkele betrokken leden geven inbreng bij het tot stand komen van diverse certificeringsregelingen. Op deze manier wordt input uit de praktijk meegenomen in de regeling. Ook wordt het kostenaspect en administratieve rompslomp afgewogen tegen de eisen en doelen die gesteld worden. Techniek Nederland zorgt voor een toolkit als de wettelijke certificeringsregeling gaat gelden voor installatiebedrijven en monteurs die gasverbrandingstoestellen installeren, onderhouden en inspecteren. Deze toolkit biedt ondersteuning bij het voorbereiden op het certificeringstraject en de uiteindelijke certificering.

  Bronnen:

   

  Bekijk alle veelgestelde vragen over dit onderwerp