Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Verlof bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid vindt altijd een volledige opbouw van verlofuren en eventuele seniorenuren plaats. In deze checklist leest u hoe er precies moet worden omgegaan met het afschrijven van verlofdagen bij arbeidsongeschiktheid.

Opbouw verlof tijdens arbeidsongeschiktheid

Werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid het recht op volledige opbouw van verlofdagen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen. Bekijk ook:  Vervallen en verjaren van verlofdagen.

Ook de duur van de arbeidsongeschiktheid is niet van belang, er wordt over de volledige ziekteperiode verlof opgebouwd.

Afboeken verlof tijdens arbeidsongeschiktheid

Het afboeken van verlofdagen tijdens volledige arbeidsongeschiktheid is uitsluitend toegestaan wanneer de werknemer daarmee uitdrukkelijk instemt. Zonder instemming van de werknemer mogen bij ziekte géén verlofdagen worden afgeboekt.

Wanneer de werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is gemeld mag het verlof volledig van zijn verloftegoed worden afgeschreven en is geen toestemming van de werknemer vereist.

Uitzondering: opbouw seniorenuren bij langdurige arbeidsongeschiktheid

In de cao is een beperking opgenomen van de opbouw van seniorenuren bij langdurige arbeidsongeschiktheid (artikel 51 lid 3 cao). Wanneer een werknemer op een peildatum (30 juni of 31 december) langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt is, worden er op die datum geen seniorenuren toegekend.

Voorbeeld
Victor de Vries is 57 jaar en is sinds 20 februari 2017 arbeidsongeschikt. Op 30 juni 2018 is hij nog steeds volledig arbeidsongeschikt. Dit betekent dat hij per die datum geen seniorenuren meer krijgt tot het moment dat hij geheel of gedeeltelijk zijn werk hervat. Als Victor zijn werk bijvoorbeeld in augustus 2018 weer gedeeltelijk voor 50 procent hervat, krijgt hij op 31 december 2018 weer seniorenuren toegekend. Hij heeft zijn werk dan weer hervat en is op die datum niet langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt.

Ziek tijdens vakantie

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet hij zich officieel ziekmelden volgens de daarvoor binnen het bedrijf geldende procedure. In dat geval mogen de vakantiedagen niet worden afgeboekt, tenzij de werknemer hiermee instemt.

Wat als mijn werknemer op vakantie wil?

De werknemer die besluit op vakantie te gaan op het moment dat hij arbeidsongeschikt is, moet hiervoor op de gebruikelijke manier toestemming bij de werkgever vragen. Ook een zieke werknemer heeft het recht om op vakantie te gaan. Voorwaarde is wel dat de re-integratie en/of het herstel van de werknemer niet door de vakantie wordt belemmerd. U kunt de bedrijfsarts vragen hier een uitspraak over te doen. Als de bedrijfsarts geen belemmering ziet, kunt u beslissen of u wel of geen toestemming verleent. Wanneer u aan de werknemer toestemming verleent om op vakantie te gaan, is het verstandig om met hem te bespreken dat de opgenomen dagen als vakantie zullen worden aangemerkt en dat deze dagen dan ook als vakantiedagen worden afgeboekt. Leg deze afspraken bij voorkeur schriftelijk vast.

Een andere optie is om de werknemer gedurende zijn vakantie voor een periode in overleg hersteld te melden. Wanneer die
periode van hersteld melding niet langer is dan 28 dagen, loopt de oude ziekmelding gewoon door. Het is dan wel mogelijk  om verlofdagen af te boeken.

Voorbeeld
Uw werknemer Jan Jansen is sinds 3 april 2018 arbeidsongeschikt. In augustus 2018 is Jan twee weken op vakantie geweest. Er zijn tussen Jan en u geen afspraken gemaakt dat deze dagen van zijn verloftegoed worden afgeboekt. Achteraf stemt Jan
er niet mee in dat u voor deze vakantie tien dagen van zijn verloftegoed afschrijft. Nu er met Jan geen afspraken zijn gemaakt, mag u deze dagen niet van zijn verloftegoed afschrijven. Vanaf 3 oktober 2018 heeft Jan zijn werk gedeeltelijk, voor 50 procent, hervat. Jan wil in november 2018 graag nog een weekje weg. Hij vraagt bij u verlof aan. U vraagt advies aan de bedrijfsarts. Deze ziet geen belemmering voor het herstel van de werknemer. U besluit toestemming te verlenen aan Jan om in november een week op vakantie te gaan. U spreekt schriftelijk met Jan af dat deze dagen dan ook als vakantiedagen worden afgeboekt. In dat geval mag u deze 5 vakantiedagen die Jan in november 2018 opneemt wel van zijn
verloftegoed afboeken.

Meer informatie en uitleg over wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen leest u onder "'Vervallen en verjaren van verlofdagen’.

Hoe zit het met ADV?

Tijdens gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bouwt de werknemer op de gebruikelijke manier ADV-uren op. De ADV-uren worden namelijk vastgesteld aan de hand van het aantal uren waarvoor iemand is aangenomen. De cao (artikel 18b cao) stelt dat een werknemer die tijdens ADV-tijd ziek wordt, niet hoeft te worden gecompenseerd. Dit cao-artikel kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. De meeste bedrijven passen deze regel zo toe dat de ADV-uren bij  langdurige arbeidsongeschiktheid naar rato vervallen.

secondary
Telefonist LedenAdvies

Heb je een vraag?

Neem contact op met

Techniek Nederland
Advies

088 543 27 77 | E-MAIL