Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Doekle in debat op het Energiepodium

Energiedebat
primary

Hoe zetten we de Europese en nationale Klimaatakkoorden om in lokale daden? Die vraag stond op maandag 25 november centraal in het Muntgebouw in Utrecht. Tijdens een debat op het Energiepodium liet Doekle Terpstra er als voorzitter van Techniek Nederland geen misverstand over bestaan: de installateurs zijn cruciaal voor een succesvolle energietransitie.

Klimaataanpakkers

Doekle Terpstra trof op het Energiepodium Europarlementariër Tom Berendsen, wethouder Marieke van Doorninck van Amsterdam en Siward Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen. De voorzitter benadrukte dat de leden van Techniek Nederland onmisbaar zijn voor de uitvoering van de energietransitie binnen de gemeenten. Zij zijn de Klimaataanpakkers, die duurzame energietechnieken toepassen en woningen en gebouwen verduurzamen.

Aardgasvrij

Het is volgens Terpstra zaak dat gemeenten de regie gaan nemen. ‘Wij hebben ons ingespannen om de wijkaanpak in het Klimaatakkoord te krijgen en dat is gelukt. Nu hebben de burger en de installatiebranche duidelijkheid nodig over de manier waarop gemeenten hun wijken de komende decennia aardgasvrij gaan maken. We hebben inzicht nodig in de aanpak per wijk om vaart te kunnen maken. We verduurzamen minder dan 100 woningen per dag. Om de doelstellingen te halen moeten dat er 1.000 per dag zijn!’

Klimaatakkoord

Volgens het Klimaatakkoord moeten gemeenten in 2021 warmteplannen per wijk kunnen presenteren. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft zich bij monde van voorzitter Jan van Zanen al hardop afgevraagd of dat wel gaat lukken. ‘Geef gemeenten de mensen en de middelen om hun regierol waar te maken. Als we dat niet doen, lopen we de kans dat de energietransitie vertraging oploopt. Dat moeten we voorkomen‘, aldus Terpstra.

Wijkaanpak

Wethouder Marieke van Doorninck van Amsterdam sloot zich aan bij het pleidooi van Terpstra. ‘Als gemeente willen we de regie nemen. Dan moeten we daarvoor wel de ruimte krijgen. Er zijn in Amsterdam veel bewonersgroepen die zelf het initiatief nemen om te verduurzamen. Daar willen we met onze wijkaanpak zoveel mogelijk op aansluiten. Als we minder in het keurslijf van allerlei regelgeving zouden zitten, was er véél meer mogelijk.’

Bewonerscoöperaties

Volgens Siward Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen, hebben bewonersinitiatieven steeds meer de wind mee. ‘We zien dat je een aantal gemotiveerde bewoners, believers, nodig hebt om het vliegwiel van de verduurzaming in beweging te zetten. Zo’n proces moet vooral leuk zijn: vaak begint het bij een gesprek aan de keukentafel met de buurman en een biertje erbij.’

Stille revolutie

Doekle Terpstra is enthousiast over de resultaten van bewonerscoöperaties. ‘Ik merk dat burgers energie krijgen van initiatieven waarbij ze met buurtbewoners het voortouw nemen. Laat Den Haag dit zoveel mogelijk faciliteren. En als we dergelijke grassroots-bewegingen kunnen verbinden met de aanpak in de wijken zijn we helemaal goed bezig.’

Technische beroepsopleidingen

Terpstra waarschuwde dat het gebrek aan technische vakmensen zand in de motor van de energietransitie kan strooien. ‘Nog altijd kiezen te veel jongeren voor het algemeen vormend onderwijs, terwijl de banen van de toekomst in de techniek liggen. Het is hoog tijd dat de overheid actie onderneemt. Wij hebben de komende jaren véél meer werknemers nodig met green skills. We doen al veel als bedrijfsleven, maar de overheid kan niet aan de kant blijven staan. We hebben een breed plan voor het technisch beroepsonderwijs nodig.’

En Europa?

Europarlementariër Tom Berendsen (CDA, Energie) liet er geen twijfel over bestaan dat de Europese Unie de klimaatdoelstellingen wil halen; de energietransitie is een topprioriteit. ‘We transformeren naar een groene economie die enorme kansen biedt voor duurzame werkgelegenheid.’ Volgens Berendsen hebben we alle technische opties nodig. ‘Denk bijvoorbeeld aan waterstof. En energieopslag met batterijtechnologie is cruciaal, innovaties op dat gebied zijn ontzettend hard nodig.’