Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Lijst van certificerende instellingen CO-certificering

Header-1500x900

Stap 1 en 2 succesvol doorlopen? Dan ben je klaar om de CO-certificering aan te vragen bij een van de vijf certificerende instellingen. Om je daarbij te helpen hebben we deze - in alfabetische volgorde -voor je op een rijtje gezet.

Bureau Veritas

» InstallQ BRL 6000-25: JA
» Kiwa BRL K25000: NEE
» F-gassen: JA
» Contractsduur certificering: 3 jaar

 

Hoe worden de kosten voor bedrijfscertificering bepaald?
Bureau Veritas maakt een offerte op maat. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de bedrijfsgrootte/aantal monteurs. Vooraf worden ook afspraken gemaakt over het verloop van het traject gemaakt: wordt het kort en efficiënt traject of juist meer gespreid?
Het geoffreerde bedrag is een all-in tarief. Er worden alleen maar meerkosten gerekend als Bureau Veritas fysiek terug naar de locatie moet of als het aantal tekortkomingen heel hoog is. De mogelijkheid van gecombineerde audits, waardoor ook een voordeel te behalen is, wordt per geval beoordeeld.

 

Hoe gaat een audit in zijn werk?
Voorafgaand aan de audit neemt Bureau Veritas contact op en neemt de planning en eisen door. Voor de audit zelf wordt uitgegaan van een minimum aantal uren per bedrijfsgrootte, zoals is gesteld in de normen van de BRL 6000-25. Het minimum aantal uren voor een bedrijf tussen de 1 en 6 monteurs is 6 uur, tussen de 7 en 100 monteurs is dit 8 uur en voor grotere bedrijven is dat 12 uur. Een deel van de audit kan indien gewenst remote plaatsvinden, voornamelijk het organisatiegerichte onderzoek. De rest van de audit vindt fysiek plaats.

 

» Meer informatie en een productblad over de certificering vind je hier.
» Offerte aanvragen? Stuur een mail naar Detmer Steinman of Dirk Regenboog

.


 

CO-keur

» InstallQ BRL 6000-25: JA
» Kiwa BRL K25000: NEE
» F-gassen: NEE
» Contractsduur certificering: Onbepaalde tijd

Hoe worden de kosten voor bedrijfscertificering bepaald?
CO-keur werkt met credits. De deelnemer koopt een bundel credits. Bij iedere onderhouds- of reparatieopdracht wordt 1 credit afgeschreven en bij nieuwe installaties 2 credits. Leden van Techniek Nederland ontvangen 15% korting op de tarieven van de credits. Meerkosten als gevolg van extra controles kunnen worden verrekend door het afschrijven van extra credits.

Hoe gaat een audit in zijn werk?
CO-keur treedt op als kwaliteitsfunctionaris voor de deelnemer en ontzorgt de deelnemer op het gebied van de interne en externe audits.  Zodra CO-keur heeft vastgesteld dat een deelnemer werkt volgens de criteria van BRL 6000-25 en de CO-keur app, wordt de certificatie in gang gezet.

De jaarlijkse interne audits en controles als ook het afmelden van de installaties wordt verzorgd.

CO-keur werkt zoveel mogelijk met een digitaal systeem en met remote-toezicht.

» Meer informatie vind je hier.
» Aanmelden? CO-keur.

.


 

Dekra

» InstallQ BRL 6000-25: JA
» Kiwa BRL K25000: NEE
» F-gassen: JA
» Contractsduur certificering: Onbepaalde tijd

 

Hoe worden de kosten voor bedrijfscertificering bepaald?
Dekra maakt een offerte op maat. Maar afhankelijk van een aantal variabelen, zoals bedrijfsgrootte, kun je al volledig en zelfstandig gecertificeerd zijn voor ongeveer 2400 euro per jaar (exclusief BTW). Als er door tekortkomingen extra tijd nodig is, kunnen meerkosten gerekend worden. Vooraf maakt Dekra afspraken over zaken zoals doorlooptijd. Als audits gecombineerd worden en door dezelfde auditor kunnen worden uitgevoerd is korting mogelijk.

 

Hoe gaat een audit in zijn werk?
Bij de offerte en later ook de bevestiging krijg je alle benodigde informatie. Een audit duurt minimaal 1 dag per jaar. De eerste audit vindt op locatie plaats, daarna is het in overleg mogelijk om het organisatorisch gerichte deel (deels) op afstand plaats te laten vinden. Voorafgaand aan de audit wordt contact opgenomen door de auditor om een en ander voor te bespreken.

 

» Meer informatie vind je hier.
» Offerte aanvragen? Laat je gegevens achter op de site of stuur een mail.

.


 

Kiwa

» InstallQ BRL 6000-25: JA
» Kiwa BRL K25000: JA
» F-gassen: JA
» Contractsduur certificering: 3 jaar

 

Hoe worden de kosten voor bedrijfscertificering bepaald?
Kiwa maakt een offerte op maat. De kosten daarvan hangen af van de omvang van het bedrijf, het aantal inbedrijfstellers en het aantal locaties. Daar bovenop worden kosten doorberekend voor licenties, accreditatie en het gebruik van de aan- en afmeldapp. Er wordt korting gegeven aan organisaties die reeds andere certificaten hebben bij Kiwa. Ook kan de audit gecombineerd worden met andere audits, het tijdvoordeel wordt in mindering gebracht. Afhankelijk van het soort tekortkomingen bij de audit kunnen de extra gemaakte uren worden doorberekend.

 

Hoe gaat een audit in zijn werk?
Vooraf neemt een auditor van Kiwa contact op om de audit voor te bespreken. In principe wil Kiwa zoveel mogelijk audits (deels) op afstand uitvoeren, met behulp van de door Kiwa ontwikkelde af- en aanmeldapp. Voor een audit wordt uitgegaan van een minimum aantal uren per bedrijfsgrootte, zoals gesteld in de norm.

 

» Meer informatie over de BRL 6000 25 vind je hier.
» Meer informatie over de KIWA BRL 25000 vind je hier.
» Offerte aanvragen? Stuur een mail.

.


 

Normec

 

» InstallQ BRL 6000-25: JA
» Kiwa BRL K25000: NEE
» F-gassen: NEE
» Contractsduur certificering: 3 jaar

 

Hoe worden de kosten voor bedrijfscertificering bepaald?
De kosten hangen af van de variabelen die zijn opgenomen in de norm van de BRL 6000-25, zoals bedrijfsgrootte en aantal monteurs. Het tarief dat Normec levert is all-in, er worden geen meerkosten gerekend. Korting is mogelijk als er ook andere certificeringen lopen via Normec, hier wordt rekening mee gehouden in de offerte die op maat wordt gemaakt. Vooraf worden afspraken gemaakt over het traject, zoals doorlooptijden.

 

Hoe gaat een audit in zijn werk?
In overleg kan je in de voorbereiding op de audit gebruik maken van een standaard checklist. De audits vinden altijd op locatie plaats en nemen gemiddeld tussen de 6 en 10 uur in beslag. Dit is afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

» Meer informatie vind je hier.
» Offerte aanvragen? Neem contact op met Arjen Werkmeester via 0345 585 000.

.


 

SKG-IKOB

 

» InstallQ BRL 6000-25: JA
» Kiwa BRL K25000: NEE
» F-gassen: NEE
» Contractsduur certificering: Onbepaalde tijd, met opzegtermijn

 

Hoe worden de kosten voor bedrijfscertificering bepaald?
SKG-IKOB maakt voor elke opdrachtgever een offerte op maat. De basis van de tariefstelling is afgestemd op de normtijden die benoemd zijn in de BRL 6000-25. Meerkosten als gevolg van extra controles zullen op basis van de tijden voor een reguliere inspectie zijn. Als een opdrachtgever al certificeringen voor andere beoordelingsrichtlijnen heeft lopen, wordt daar in de offerte rekening mee gehouden.

 

Hoe gaat een audit in zijn werk?
Toelatingsonderzoeken zullen altijd op locatie plaatsvinden. Afhankelijk van type bedrijf en de uitkomsten van reguliere audits en controles, kan er besloten worden om op afstand onderzoek uit te voeren. De duur van een bedrijfsaudit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de zaken die te bespreken zijn of aan het licht komen. Als een (potentiële) certificaathouder meer tijd nodig heeft, dan krijgt hij/zij deze.

 

» Meer informatie vind je hier.
» Offerte aanvraag? Neem contact op met Ard van de Meeberg.