Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Technische bijeenkomst Sanitaire Technieken

show

Techniek Nederland organiseert voor haar leden een technische bijeenkomst Sanitaire Techniek met als onderwerp: veranderingen en nieuwe eisen op het gebied van leidingwaterinstallaties, legionellapreventie en gebouwriolering. Je bent van harte welkom!  

Werk je als directeur, projectleider, werkvoorbereider, (BIM-) tekenaar, leidinggevende monteur in de nieuw- en/of bestaande bouw, in de woning- en/of utiliteitsbouw, bij een klein of groot installatiebedrijf? Dan is deze technische bijeenkomst erg interessant voor jou! Uiteraard zijn meerdere personen van één lidbedrijf welkom. 

Onderwerpen 

In de Technische bijeenkomst Sanitaire Techniek komen de volgende relevante en zeer actuele onderwerpen aan bod: 

 

Veranderingen op het gebied van gebouwriolering (NTR 3216): 

In de vernieuwede publicatie zijn verschillende ontwikkelingen meegenomen die in de installatiepraktijk van nu dagelijks aan de orde zijn.  

 • Omdat daken steeds vaker multifunctioneel worden ingezet, ontstaat er druk op de daken en was er behoeft aan een beschrijving hoe hiermee om te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afdekken van ontspannigsleidingen door zonnepanelen. 
 • Ook bevat de nieuwe publicatie een paragraaf die beschrijft dat het volgens het Burgerlijk Wetboek WB 5:52 niet is toegestaan om hemelwater via een naburig perceel te lozen. Dit zal veel invloed hebben op de uitvoering van HWA-systemen. Denk aan doorlopende dakgoten bij rijtjeshuizen, waar de installateur bijvoorbeeld separatieschotten in moet zetten.  
 • Verder is er verduidelijking aangebracht over de juiste wijze waarop noodoverstorten van hemelwaterafvoeren moeten worden gemaakt, wanneer deze als UV systeem worden uitgevoerd, zeker in relatie tot het koppelen van leidingen. 
 • Ook zijn nieuwe inzichten op het gebied van waterlagen op de daken verwerkt – in het bijzonder van begroeide daken. Deze inzichten staan ook al beschreven in het TVVL en Techniek Nederland-rapport ST-49 ‘Waterlagen op platte daken en het veranderende klimaat’, zie TVVL ST 49 rapport: klimaatverandering leidt tot rekenen aan waterlagen op platte daken (technieknederland.nl) 

 

Veranderingen op het gebied van leidingwaterinstallaties (ISSO 55): 

Omdat ISSO 55 al 10 jaar lang niet was aangepast, was het op meerdere vlakken verouderd en is er veel veranderd. Ook is het hele document geherstructureerd wat het geheel overzichtelijker en leesbaarder maakt. 

 • In deze publicatie is uitgebreid aandacht besteed aan duurzaamheid en energiezuinigheid. Zo is er nu een volledige paragraaf die drinkwaterinstallaties in relatie tot duurzaam bouwen behandelt. Dit maakt het voor ontwerpers duidelijk hoe zij ook de levensduurkosten van een leidingwatersysteem in hun berekeningen en voorstellen kunnen meenemen. 
 • In het kader van duurzaamheid is – naast de paragraaf over duurzame ontwikkeling – ook het deel van de publicatie dat het onderwerp warmtapwaterbereiding behandelt, geherstructureerd en in lijn gebracht met de NTA 8800. Zeker in modern geïsoleerde woningen heeft warmtapwater een groot aandeel in de energiebehoefte van een woning. De herziening maakt de publicatie bruikbaarder voor het maken van een optimale keuze wat betreft warmtapwateropwekking. Ook hiermee kan de gebruiker dus energie besparen. Daarbij zijn ook nieuwe schema’s toegevoegd met onder meer de aandachtspunten van de verschillende systemen. 
 • Een heel nieuw onderwerp is de beschrijving van koudtapwatersystemen met actieve koeling, waarmee je ongewenste opwarming van drinkwaterleidingen kunt voorkomen. Met name in gebouwen waar vrijwel permanent een hoge ruimtetemperatuur heerst, zoals zorgcentra, zwembaden en sauna’s, is dit een mogelijke maatregel om de installatie bacteriologisch veilig te houden. 
 • Een ander, nieuw onderwerp is een methodische en toepassingsgerichte beschrijving van inregelventielen. Deze kennis is bij warmtapwatercirculatiesystemen onontbeerlijk.  
 • Ook is er een beschrijving gemaakt over materiaalkeuze in relatie tot bacteriologische veiligheid van drinkwater.  
 • Tot slot zijn ook de SIMDEUM® berekeningsmethodiek en kengetallen aan de publicatie toegevoegd.  

 

Inzicht in sanitaire ontwikkelingen: 

Er zijn veel (maatschappelijke) ontwikkelingen op het vakgebied die op enigerlei wijze impact op het werk van de installateur gaan krijgen.  

 • Zo heeft het rapport van Berenschot / KWR over legionellapreventie en de werkgroep over de evaluatie van de legionellawetgeving invloed op wetgeving, NEN 1006 en daarna ook de praktijkvoorschriften.  
 • Zelfs in het waterrijke Nederland is het niet meer vanzelfsprekend dat we altijd voldoende drinkwater tot onze beschikking hebben. Drinkwaterbesparing en gebruik van ander soort water wordt steeds vaker geopperd.  
 • Warmtapwater bereiden met een warmtepomp, stadsverwarming of ander duurzaam systeem vergt meer van de sanitair installateur dan zoals we dit altijd hebben gedaan met de vertrouwde cv-ketel.  
 • Extreme buien, klimaatadaptief bouwen en hemelwateropslag en benutting worden in nieuwe projecten steeds vaker vereist. 

 

Kortom, je doet kennis op van nieuwe voorschriften op het gebied van de gebouwriolering en de leidingwaterinstallatie en krijgt inzicht van wat er op dit moment op het vakgebied speelt. Wellicht kan je hier zelf vanuit jouw expertise een bijdrage aan leveren! 

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op.

Leden

€ --

Niet-leden

€ nvt

12:30 uur: inloop (broodjesbuffet)

13:00 - 16:30 uur: inhoudelijk programma door Nick Post (ISSO) en Eric van der Blom (Techniek Nederland) 

16.30 uur: borrel

Locatie

Kas meeting-eventlocatie

Adres

De Bleek 13
3447 GV WOERDEN

Datum en tijdstip

2023-09-27T13:00:00
2023-09-27T17:00:00
2023-09-27T13:00:00 2023-09-27T13:00:00 Nederland
secondary
Susanne Klinge 04 240x240

Heb je een vraag?

Neem contact op met

Susanne Klinge

Ledenservice

088 543 27 90 | E-MAIL