Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

TVVL ST 49 rapport: klimaatverandering leidt tot rekenen aan waterlagen op platte daken

regen op plat dak
primary

Wat betekent het veranderende klimaat voor de waterhoogte en afvoer van niet door de constructeur berekende platte daken? In opdracht van TVVL, onder voorzitterschap van Techniek Nederland, is dit onderzocht door middel van literatuuronderzoek. Het onderzoek is gedaan op basis van de prognoses van het KNMI voor toekomstige neerslagintensiteiten en herhalingstijden voor verschillende klimaatscenario’s (2050).

Enkele uitkomsten uit het rapport 'Waterlagen op platte daken en het veranderende klimaat' zijn:

  • Op basis van de KNMI klimaatscenario’s 2050 is het advies om voor het ontwerp van reguliere hemelwaterafvoersystemen de regenintensiteit te verhogen van 0,03 l/s/m2 naar 0,037 l/s/m2 en voor overstortsystemen de regenintensiteit te verhogen van 0,05 l/s/m2 naar 0,060 l/s/m2.
  • De afvoercapaciteit van dakafvoeren/overstortvoorzieningen bij overlaatstroming en voor UV-systemen met een stuwhoogte kleiner dan het grensdebiet, kan worden bepaald met behulp van de grafieken en data van de fabrikant. Voor niet geteste/gecertificeerde dakafvoeren/overstortvoorzieningen bij overlaatstroming is in bijlage 2 een stappenplan opgenomen om dit te bepalen.
  • Opgestelde rekenregels om de hoogte van waterlagen op platte daken te kunnen bepalen. Deze rekenregels zijn nieuw voor het vakgebied van de gebouwriolering.
  • Wind heeft invloed (toe- en afname neerslagintensiteit) op het gedrag van neerslag op daken, zowel begroeid als onbegroeid. Er is echter geen aanleiding om met een  toeslagpercentage te rekenen omdat het het tegelijk optreden van hevige wind en extreme neerslag zeldzaam is.
  • Er wordt geadviseerd om richtlijnen op te nemen in NTR 3216 voor afwatering (reguliere afvoer- en overstortvoorziening) van verschillende uitvoeringen van begroeide daken. Er is een duidelijk inzicht gegeven in het functioneren van deze systemen in relatie tot de hemelwaterafvoer.

Deze resultaten uit het rapport ST 49 worden meegenomen naar de commissies die zich bezig houden met NEN 3215, NTR 3216 en NEN-EN 1991/NB. Het voorzitterschap van de NEN 3215 en de NTR 3216 commissie is in handen van Techniek Nederland.