Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Certificering en erkenning zonne-energie

zonnepanelen groot

Bij aanschaf van een zonne-energiesysteem is het van belang dat deze voldoet aan alle normen, betrouwbaar en veilig is en het systeem het maximale rendement haalt.  Het is voor een klant moeilijk te beoordelen of een installateur over de benodigde expertise beschikt. Daarom moet alle installatiewerk aan zonne-energiesystemen worden uitgevoerd door gecertificeerde of erkende installateurs.

Hieronder een korte beschrijving van de belangrijkste regelingen/certificeringen.

Erkenningsregeling Zonnestroomsystemen InstallQ

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Erkenningsregeling Ontwerp, Installatie, Beheer en Onderhoud van Zonnestroomsystemen in de plaats is gekomen van twee oude regelingen: de regeling van Sterkin en van KvINL. Beide regelingen dateerden al van enige tijd geleden en waren, mede gezien de technische - en maatschappelijke ontwikkelingen, aan een update toe.

Deze vakspecifieke Erkenningsregeling beschrijft de specifieke eisen voor het verkrijgen van een Bedrijfserkenning voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen. Als bedrijven voldoen aan de eisen in deze erkenningsregeling, kunnen zij een erkenning aanvragen bij erkenningsinstantie InstallQ. In het kader van deze erkenningsregeling worden bedrijven periodiek door de erkenningsinstantie beoordeeld.

Het verschil met de oude regelingen is dat het bedrijf een Erkenning kan aanvragen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van  zonnestroomsystemen in de deelgebieden:

  1. Zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25A en een maximaal AC om-vormersvermogen van 17kW;
  2. Zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25A.

Voor deelgebied 2 geldt de eis dat het bedrijf ook een elektrotechnische erkenning dient te hebben, iets dat in de regeling van Sterkin al was opgenomen.

Vanaf het moment dat de erkenning is afgegeven zal InstallQ controles uitvoeren op de uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden.

De regeling is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen en door InstallQ bindend verklaard. Er is een overgangsregeling die loopt tot 31 december 2021.

Ook de vakbekwaamheidseisen zijn aangepast. Het overzicht vakbekwaamheidseisen (opgenomen in de erkenning) is een richtlijn. In voorkomende gevallen worden de diploma’s ter beoordeling voorgelegd om vast te stellen of u voldoet aan de vakbekwaamheidseisen voor de erkenning.

Daarnaast wordt het installatiebedrijf (vaker) gecontroleerd. Hierdoor worden veiligheid en kwaliteit beter gewaarborgd. Zo krijgt het erkende bedrijf voor het deelgebied tot en met 3 x 25 Ampère minimaal éénmaal per vier jaar een organisatie- en een technische kwaliteitscontrole van InstallQ. Voor het deelgebied groter dan 3 x 25 Ampère krijgt het erkende bedrijf eenmaal per jaar technische kwaliteitscontrole (op locatie). 

Vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen volgens de nieuwe regeling worden gedaan.

installq.nl/zonnestroominstallaties-pv

Certificeringsregeling inspectie

Onder leiding van stichting SCIOS en met vele marktpartijen is Scope 12 SCIOS - Home ontwikkeld. Scope 12 is een controleschema voor het uitvoeren van onafhankelijke inspecties (eerste oplevering en periodieke inspecties) van (grootschalige) zonnestroomsystemen. Nadat een zonnestroomsysteem conform Scope 12 geïnspecteerd is, kan men er, met “een gerechtvaardigd vertrouwen”, vanuit gaan dat het gerealiseerde zonnestroomsysteem aan de minimale veiligheidseisen voldoet. Het inspecteren van het installatiebedrijf en steekproeven van projecten door een Certificerende Instelling biedt extra zekerheid dat de inspectie volgens de normen wordt uitgevoerd.