Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Waterzijdig inregelen

cv-ketel-UV04803-1600

Als ondernemer en vakman zult u vast al weten dat het waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties comfort verhogend werkt en leidt tot een lager energiegebruik bij u klanten. Toch zijn een groot deel van de verwarmingsinstallaties niet optimaal ingeregeld. Zonde, want het bespaart energie , biedt uw klanten meer comfort  en levert u extra werk op. Met de energietransitie neemt ook de aandacht voor deze dienst sterk toe. Immers het kan niet alleen veel gas besparen, het optimaal waterzijdig inregelen is absolute noodzaak voor het functioneren van warmte installaties op lagere temperaturen.

Inmiddels wordt breed erkend dat de aandacht voor het waterzijdig inregelen belangrijk is voor het slagen van onze energietransitie en een belangrijke bijdrage levert aan onze klimaatdoelstellingen voor 2030. Dit heeft ervoor gezorgd dat de overheid en diverse belangenorganisaties zoals de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis nu al maar zeker ook de komende jaren veel aandacht zullen vragen voor deze dienstverlening. Zo heeft de overheid het waterzijdig inregelen bij vervanging van de huidige cv-installaties al verplicht gesteld. Subsidies worden ter beschikking gesteld aan particulieren en bedrijven en wordt er door veel organisaties specifieke campagnes gemaakt voor consumenten. Voor de installatiesector biedt dat mooie kansen, die wij vanuit Techniek Nederland van harte ondersteunen  

Veel aandacht voor waterzijdig inregelen dankzij nieuwe richtlijnen

Op 10 maart 2020 is het herziene bouwbesluit gepubliceerd.  Hierin zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijnen voor energieprestatie gebouwen (EPBD III) opgenomen. Veel bestaande verwarmingsinstallaties zijn slecht of niet ingeregeld. Om die reden zijn er nieuwe richtlijnen die zowel voor nieuwbouw als verbouw gaan gelden. Deze verbouw is al van kracht als de installateur de bestaande cv-ketel vervangt voor een nieuwe en/of als meerdere radiatoren in de woning worden vervangen. Dit herziende bouwbesluit stelt niet alleen een rendementseis voor verwarmingsinstallaties, het verplicht ook dat deze verwarmingsinstallaties waterzijdig wordt ingeregeld. De installateur dient aan de klant aan te tonen dat aan de rendementseis is voldaan door deze een (vereenvoudigde) berekening te overhandigen.

Kans op extra omzet voor installateurs

Het inregelen is een quick-win voor consumenten door energiekostenbesparing en sterk verhoogd comfort in huis. En een quick-win voor installateurs omdat het een dienst is die u bij uw klanten (zowel particulier als zakelijk) kunt aanbieden als u toch al langs gaat voor het onderhoud van de ketel. Het vraagt niet veel extra inspanning en biedt u wel meer kans op omzet. U kunt dit werk ook later inplannen, bijvoorbeeld in het voorjaar. Zo kunt u uw eigen workload over het jaar spreiden.

De overheid heeft het voornemen om het inregelen via subsidies en actieve voorlichting naar consumenten te stimuleren in de vorm van campagnes. Dit is een kans voor installateurs om energiebesparende maatregelen onder de aandacht te brengen bij particulieren, nu het onderwerp veel aandacht gaat krijgen in de media zoals de campagne Iedereen doet Wat van het ministerie van EZK.

 • Subsidie

  Woningeigenaren én bewoners van woningen kunnen op dit moment nog gebruik maken van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) als je het verwarmingssysteem waterzijdig laat inregelen door een erkend installateur. Zij kunnen subsidie krijgen als ze 2 of meer energiebesparende (isolatie)maatregelen laten uitvoeren zoals het inregelen van de installatie of de aanschaf van een energieverbruiksmanager of slimme thermostaat. Meer informatie over deze SEEH-subsidie vindt u op de site van RVO.nl.  Deze regeling veranderd per 1 januari 2021.

 • Wat is nu eigenlijk precies waterzijdig inregelen?

  Dit is het proces om een centrale verwarmingsinstallatie zo in te regelen dat het comfort en de energiebesparing optimaal zijn. Bij waterzijdig inregelen wordt de heet water toevoer naar afgiftelichamen zodanig geregeld dat de warmteafgifte efficiënt wordt verdeeld over alle radiatoren. We noemen het ook wel CV-optimalisatie.

  Het goed waterzijdig inregelen van het afgiftesysteem bij een warmtepomp of hybride oplossing wordt sterk onderschat. Met alle gevolgen van dien. Bij onvoldoende of onjuiste inregeling worden ruimten in woningen en gebouwen ongelijkmatig verwarmd, is de temperatuur van het retourwater naar de warmtepomp te hoog en loopt het rendement van de installatie sterk terug.

   

 • Radiatoren goed afstellen

  Bij het merendeel van de woningen is de cv-installatie niet optimaal ingesteld. Dit heeft nadelige gevolgen voor het energieverbruik en comfort. Volgens normeninstituut NEN wordt door alle slecht ingeregelde installaties jaarlijks het energiegebruik van een stad als Den Haag weggegooid. Zonde dus!

  Een betere doorstroming van het water in de radiatoren verbetert de warmteafgifte. En het gasverbruik daalt met 10% tot soms wel 20%, afhankelijk van het type woning, de isolatiegraad en het energiegedrag van de bewoners. Met een goed ingestelde cv-installatie valt veel te winnen. Zowel in comfort als in een flink lager energieverbruik.

 • Hoe werkt inregelen?

  Door de hoeveelheid water die door een radiator loopt, in te stellen met de thermostaatknop, zorg je ervoor dat door de ene radiator wat meer en door de andere wat minder warm water stroomt en ze allemaal even warm worden. Niet alle thermostaatknoppen zijn hiervoor geschikt. Fabrikanten hebben daar goede oplossingen voor bedacht omdat ze het probleem zien en signaleren dat veel systemen niet goed worden ingeregeld. Voor het begrenzen van de juiste hoeveelheid water per radiator zijn bijvoorbeeld radiatorafsluiters met een ingebouwde drukverschilregelaar ontwikkeld die ondanks de drukschommelingen de juiste waterhoeveelheid handhaven.

  In dit filmpje wordt duidelijk hoe het werkt.

 • Statisch inregelen

  Statisch inregelen betekent dat je in het kraantje van de radiator de flow handmatig stuurt, zodat er precies voldoende water door de radiator stroomt. Als alle radiatoren open staan, is de installatie in balans. Als je een of meerdere radiatoren dichtdraait, krijgen de nog geopende radiatoren te veel druk. Uiteindelijk zullen de warmteopwekker en de pomp daarop reageren omdat de retourtemperatuur verandert.

 • Dynamisch inregelen

  Bij dynamisch inregelen wordt de afsluiter ingesteld op een bepaald niveau dat gehandhaafd wordt bij wisselende druk. De warmteopwekker en de pomp zullen hierbij direct reageren op de verandering van de retourtemperatuur. Bij dynamisch inregelen is het besparingspotentieel veel groter, zeggen kenners. Het is een relatief nieuwe methode; de afgelopen jaren zijn verschillende producten op de markt gebracht die deze manier van inregelen faciliteren.

  Bij toepassing van een warmtepomp is het waterzijdig inregelen nog belangrijker dan bij hoge temperatuursystemen Warmtepompen werken altijd in combinatie met lage temperatuur-verwarming. Als dat niet in balans is, kunnen er snel problemen ontstaan. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het erg lang duurt voor een ruimte op temperatuur is omdat er te weinig water door de vloerverwarming wordt gepompt. Als de warmteafgifte niet goed is, zetten bewoners de thermostaat hoger, waardoor er een hogere temperatuur wordt gevraagd. De warmtepomp kan dat op een gegeven moment niet meer leveren en daardoor treedt het elektrisch element in werking. Met een hoge elektriciteitsrekening tot gevolg.

 • Tips bij waterzijdig inregelen

   

  • Vergroot kennis door een training over waterzijdig inregelen te volgen.
  • Zorg voor een goed installatie-ontwerp en juiste montage.
  • Zorg dat de waterkwaliteit van het systeemwater in orde is en dat het water niet vervuild is.

  Pas thermostaatkranen van een goede kwaliteit toe. (dynamische kranen)

 • Bijscholing over het inregelen van verwarmingsinstallaties

  In de praktijk blijkt dat niet alle installateurs deze specialisatie in hun dienstverlening aanbieden. De behoefte aan deze techniek wordt wel steeds groter. Er zal meer vraag naar deze dienst gaan ontstaan, ook in verband met de groei in de vraag naar warmtepompen. Inregelen is noodzakelijk bij de installatie van warmtepompen voor een optimaal rendement. Nog sterker, een installateur is verplicht het aan te bieden bij het installeren en/of vervangen van een verwarmingsinstallatie.

  De branche kent aan deze vaardigheid een belangrijk label toe: namelijk die van geregistreerd vakmanschap. Daarvoor is voor de monteur het volgende programma ontwikkeld:

  • Stap 1:
   Awareness video – Hoe zat het ook al weer?
  • Stap 2:
   E-learning met twee modules
   • Module 1: Stap voor stap wordt de monteur meegenomen door de techniek
   • Module 2: Klantadvies: hoe adviesvaardig ben jij?
  • Stap 3:
   Praktijktraining waarbij, op basis van de laatste inzichten, de monteur de mogelijkheid krijgt om de technische vaardigheden bij te spijkeren.

   

  De monteur kan zijn ontwikkelingen volgen in zijn eigen dashboard en wordt automatisch geregistreerd als vakmens inregelen van verwarmingsinstallaties. Meer informatie is te vinden op Vakmanschapinregelen.nl 

quaternary

Bekijk hier de video van Vereniging Eigen Huis over 'verwarming waterzijdig inregelen'.