Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Technieksector kijkt met gemengde gevoelens naar coalitieakkoord

UV00534_binnenhof_1600x900
primary

Techniek Nederland is tevreden over het vooruitzicht dat Nederland binnenkort weer een missionair kabinet heeft. Tegelijkertijd maakt de brancheorganisatie zich zorgen over een aantal maatregelen in het hoofdlijnenakkoord. Met name het voornemen om de normering van de hybride warmtepomp te schrappen, is voor Techniek Nederland onverteerbaar. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Installateurs en fabrikanten hebben tientallen miljoenen geïnvesteerd in opleidingen en productiecapaciteit. Dit besluit brengt een complete sector in grote problemen.’ De brancheorganisatie heeft nog geen duidelijk beeld van de kabinetsplannen voor het technisch beroepsonderwijs. Terpstra: ‘Het tekort aan technische vakmensen is urgent. Daar moeten we iets aan doen en dat kan alleen met voortvarende plannen voor het techniekonderwijs.’ Techniek Nederland kijkt ernaar uit om de voorgenomen maatregelen op korte termijn met het nieuwe kabinet te kunnen bespreken.

Klimaatdoelen en energietransitie

PVV, VVD, NSC en BBB zeggen in het hoofdlijnenakkoord te willen vasthouden aan de bestaande klimaatdoelen en het bestaande beleid op het gebied van energie en techniek. Dat is positief, vindt Techniek Nederland. Voorzitter Terpstra: ‘Het belang van de energietransitie is voor iedereen duidelijk. De gemaakte afspraken en doelen zijn glashelder. Het komt nu aan op de uitvoering. Het nieuwe kabinet onderkent dat het oplossen van de netcongestie een urgent vraagstuk is. Dat is hoopgevend.’ Techniek Nederland betwijfelt wel of de klimaatdoelen haalbaar zijn, gezien de voorgestelde maatregelen rond warmtepompen en zonnepanelen, die juist een rem lijken te zetten op bestaand beleid.

Warmtepompen

Het nieuwe kabinet wil een streep zetten door het plan om bij vervangen van een cv-ketel van 2026 een duurzaam alternatief (in de meeste gevallen een hybride warmtepomp) te verplichten. Techniek Nederland vindt dat onbegrijpelijk. ‘We hebben als sector afspraken gemaakt met de overheid en verwachten van de overheid dat zij die afspraken nakomt. Dit is een ondoordacht besluit. We hebben met elkaar de schouders gezet onder het verlagen van de CO2-uitstoot. Installatiebedrijven en zelfstandig ondernemers hebben veel geld, tijd en energie gestoken in opleidingen en de industrie heeft de productiecapaciteit verhoogd. Door dit terug te draaien brengt het kabinet een hele sector in de problemen. Dit moet echt van tafel.’ Terpstra wil over dit onderwerp zo snel mogelijk in gesprek met het nieuwe kabinet.

Salderingsregeling

Techniek Nederland is ontstemd over het voornemen om de salderingsregeling zonder afbouwpad in 2027 af te schaffen. Terpstra: ‘De Eerste Kamer heeft drie maanden geleden, nota bene met steun van PVV en BBB, besloten dat de salderingsregeling moest blijven. Daardoor begint de zonnestroombranche zich nu een beetje te herstellen. Het nieuwe kabinet haalt dat herstel nu onderuit.’ Het afschaffen van de salderingsregeling moet volgens Techniek Nederland in elk geval geleidelijk gebeuren, zoals in het oorspronkelijke wetsvoorstel stond.

Vakmensen voor de techniek

Terpstra vindt het zorgwekkend dat in de plannen een heldere visie op het technisch beroepsonderwijs ontbreekt. Hij verwacht van de nieuwe regering baanbrekende initiatieven om de instroom van technische vakmensen te bevorderen. ‘Slagen we er niet in om méér technici aan het werk te krijgen, dan loopt ons land letterlijk vast.’ De voorzitter heeft er vertrouwen in dat het nieuwe kabinet het belang van het technisch beroepsonderwijs onderkent en er de aandacht aan zal geven die het verdient.

Infrastructuur, mobiliteit en woningbouw

Techniek Nederland is positief over de aangekondigde investeringen in infrastructuur en woningbouw. De brancheorganisatie benadrukt dat uniforme regels voor de invoering van zero-emissiezones cruciaal zijn.

Circulariteit

Techniek Nederland ziet in het akkoord weinig ambitie terug als het gaat om circulariteit. Terpstra: ‘Dat zou een gemiste kans zijn. Het is belangrijk dat we Europese regelgeving, zoals Ecodesign en Right to Repair voortvarend gaan invoeren. Zo kunnen we veel meer apparatuur een langer leven geven en putten we de aarde minder uit.’

Aan tafel met het nieuwe kabinet

Techniek Nederland kijkt uit naar een constructieve en productieve samenwerking met de nieuwe regeringsploeg. Voorzitter Terpstra: ‘We hopen dat de samenstelling van de ministersploeg niet te veel tijd in beslag gaat nemen. De technieksector wil graag snel aan tafel met de betrokken bewindslieden om afspraken te maken waarmee het land verder komt.’