Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Doekle Terpstra over Miljoenennota: ‘Niet te lang wikken en wegen’

binnenhof1600
primary

Techniek Nederland is positief over de plannen van het kabinet om uit de coronacrisis te komen. De ondernemersorganisatie steunt de forse investeringen in de woningbouw en in de infrastructuur. Voorzitter Doekle Terpstra vindt wel dat het kabinet méér zou moeten doen om ervoor te zorgen dat Nederland de doelen van het Klimaatakkoord haalt.

Verduurzaming aantrekkelijker maken

Terpstra wijst erop dat we in het huidige tempo de doelen van het Klimaatakkoord niet halen. ‘Dat kunnen we ons simpelweg niet langer veroorloven. Het verduurzamen van eigen woningen en corporatiewoningen moet aantrekkelijker worden. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig. De coronacrisis is acuut en voor iedereen voelbaar. De klimaatverandering is een sluipende crisis, maar minstens zo urgent.’ Volgens de voorzitter van Techniek Nederland is de energietransitie niet alleen nodig om het klimaatprobleem aan te pakken. Investeren in verduurzaming is óók een kans om groene banen te creëren.

Banenmotor

Een tekort aan technische vakmensen met ‘green skills’ kan een knelpunt worden in de energietransitie. Techniek Nederland is dan ook enthousiast over de aandacht die het kabinet geeft aan om-, bij- en herscholing. Terpstra: ‘De technieksector wil samen met het kabinet en de vakbonden nieuw perspectief bieden aan mensen die hun baan verliezen. Op de langere termijn is er geen branche met zóveel werkgelegenheidsperspectief als de techniek. Mensen die nu zonder werk zitten moeten we zo snel mogelijk omscholen naar een baan in de duurzame techniek.’

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk urgent

Ook een gebrek aan capaciteit in het elektriciteitsnetwerk kan de energietransitie afremmen. Duurzame energieprojecten kunnen daardoor steeds vaker niet doorgaan. Terpstra: ‘Het kabinet ziet dit probleem en gaat investeren in de toekomst van onze energie-infrastructuur. We moeten daarbij wel haast maken. De hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit door bedrijven en consumenten neemt snel toe. Die groei willen we vasthouden en verder aanjagen.’

Stikstof

Volgens Techniek Nederland is een snelle, structurele oplossing voor het stikstofprobleem noodzakelijk. Stevige maatregelen van het kabinet zijn onvermijdelijk. Tal van duurzame projecten staan op de tocht zolang het stikstofprobleem bestaat. Terpstra vindt dat het kabinet de werkelijke oorzaken van het stikstofprobleem moet aanpakken. ‘Dan is een drempelwaarde voor de bouw mogelijk en kunnen we verder met duurzame oplossingen. Dat is de kortste weg uit de crisis.’

Nationaal Groeifonds

De aangekondigde investeringen in de woningmarkt vallen bij Techniek Nederland in goede aarde. Daarnaast is de technieksector tevreden over de versnelde investeringen in de infrastructuur. Ook over het Nationaal Groeifonds is voorzitter Doekle Terpstra te spreken: ‘Het kan Nederland helpen sterker en groener uit de crisis te komen. We moeten niet te lang wikken en wegen, maar aan de slag gaan. Zo versterken we de innovatiekracht van ons land.’