Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

CONNECT2030: technieksector heeft ‘toekomstbehendigheid’ nodig

Overhandiging rapport connect 2030
primary

Op 28 september presenteerde de technieksector de toekomstverkenning CONNECT2030. Het rapport is opgesteld om in beeld te brengen met welke ontwikkelingen Nederland op weg naar 2030 te maken krijgt én welke rol de techniek daarin speelt. In de toekomstverkenning is extra aandacht voor het internationale perspectief en de mening van jongeren. Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland reikte het eerste exemplaar van het rapport vanmiddag uit aan voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toekomstbehendigheid

Het rapport stelt vast dat de Nederlandse samenleving aan de vooravond staat van een groot aantal transities. Bij vrijwel alle uitdagingen waar we voor staan, speelt techniek een doorslaggevende rol. Om succesvol te kunnen inspelen op de veranderingen, is niet alleen een cultuuromslag nodig, bedrijven en organisaties zullen ook moeten beschikken over ‘toekomstbehendigheid’. Volgens CONNECT2030 is dat ‘een attitude die weergeeft dat de toekomst niet precies voorspeld kan worden, maar dat je je er als organisatie wel op kan voorbereiden dát het anders is dan vandaag’.

Vijf centrale thema’s

CONNECT2030 is opgebouwd aan de hand van vijf centrale thema’s:

  • Overal en altijd energie
  • Gezond, schoon en veilig
  • Circulaire wereld
  • Volwassen digitalisering
  • Human capital

De opstellers zien de eerste drie thema’s als onze grootste maatschappelijke opdrachten van dit moment. Met behulp van digitale hulpmiddelen en goed opgeleide mensen zou de technieksector een toekomstbehendige bedrijfsvoering moeten realiseren, die de basis vormt voor het uitvoeren van die opdrachten.

Creatieve oplossingen en innovatieve technieken

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, hoopt dat CONNECT2030 eraan bijdraagt dat de technieksector en onder meer kennisinstellingen, overheden, opdrachtgevers en burgers dichter bij elkaar komen om samen te werken aan de grote uitdagingen. Terpstra: ‘Er komt heel veel op ons af. We hebben creatieve oplossingen, nieuwe zienswijzen en innovatieve technieken nodig. In 2030 en ver daarna.’

Leidraad en inspiratie

Aan CONNECT2030 is ruim een jaar gewerkt. De onderzoekbureaus TNO en Panteia hebben bij de totstandkoming samengewerkt met een team van deskundigen uit de technieksector. Uitgebreide trendanalyses, tientallen expertinterviews en zes klankbordsessies met ruim 150 deskundigen van organisaties binnen en buiten de sector vormen de basis voor het rapport. Met regelmatige toekomstverkenningen wil de technieksector een leidraad en inspiratie bieden voor de eigen ondernemers, maar ook voor politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, opdrachtgevers en partners.

CONNECT2030 is opgesteld in opdracht van Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL. Voor meer informatie en downloaden van toekomstverkenning CONNECT2030: startmetconnect.nl/connect2030.