Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Wie zijn wij?

UV06168

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn wij een factor van betekenis.

Installatiebranche: de installatiebranche bestaat uit meer dan 30.000 bedrijven en zelfstandigen met een totale omzet van 26 miljard euro per jaar en biedt werkgelegenheid aan 180.000 mensen. De technisch dienstverleners en installateurs binnen onze vereniging richten zich het adviseren, ontwerpen, berekenen, aanleggen, herstellen, veranderen, onderhouden en/of het technisch beheren van – en/of het uitvoeren van inspecties op werktuigkundige, elektrotechnische, signaalverwerkende of sanitaire installaties en dakwerk. Ze bedienen zowel de consumenten- als de zakelijke markt, in de private en publieke sector. Van woningbouw en utiliteitsbouw, van industrie tot infrastructurele sector, overal zorgen onze leden voor de slimme techniek waar Nederland op draait.

Download de infographic Cijfers Installatiebranche.

Technische Detailhandel: de technische detailhandel bestaat uit winkelbedrijven, gericht op de verkoop aan eindgebruikers van hoofdzakelijk sanitaire, werktuigbouwkundige, elektrotechnische of elektronische artikelen en de reparatie daarvan. Elektrotechnische en elektronische artikelen zijn witgoed, bruingoed, verlichting, computers, hifi- en telecommunicatieapparatuur. De technische detailhandel bestaat uit 15.000 winkels die een jaaromzet realiseren van ruim 10 miljard euro per jaar.

Download de infographic Cijfers Elektrotechnische Detailhandel.

Waar wij voor staan en wat wij allemaal doen? U ziet het in onze introductiefilm.

Onze visie op de rol van techniek

In 2030 ziet ons land er compleet anders uit dan nu. De energietransitie, de circulaire economie, verstedelijking, mobiliteit, digitalisering, vergrijzing: stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. Het zijn uitdagingen die vragen om inzet van nieuwe en slimmere techniek, om nieuwe ideeën en een ingrijpend andere manier van samenwerken. Zowel op grote schaal – regionaal of landelijk – als voor ieder specifiek bedrijf, ieder huishouden en zelfs voor ieder individu.

Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Geen ‘Big Data’ en cybersecurity zonder goed functionerende systemen, geen ‘nul op de meter’ zonder installatietechniek, geen high-tech infrastructuur zonder goede verbindingen. Innovatieve verkeersoplossingen, slimme technieken waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, steeds efficiëntere productielijnen, flexibele gebouwen, circulariteit, smart living, de energietransitie… Het aandeel van de slimme techniek speelt een steeds grotere, cruciale rol in het welzijn en duurzaam succes van ons land. Daardoor groeit het belang van onze sector en onze vereniging.

Onze missie als vereniging

We zijn een moderne en ambitieuze vereniging die zich inzet voor een vitale marktpositie voor haar leden. Dit doen we door kennis te vergroten en te delen, door ondernemerschap, samenwerking en co-creatie te stimuleren en door te komen met waardevolle initiatieven en ideeën met lef. We helpen (nieuwe) markten te ontwikkelen en stimuleren de instroom van kwalitatieve vakmensen. We werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit, door onze leden te ondersteunen in hun ondernemerschap en werkgeverschap via bijvoorbeeld benchmarks, advies bij aanbestedingen, juridisch advies en toekomstgerichte cao-onderhandelingen.

Daarnaast zijn we een toonaangevende speler in het publieke en politieke debat over techniek en de toekomst van ons land. We onderhouden contacten met overheid en politiek, onderwijsinstellingen, media, koepelorganisaties, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties. Op nationaal én regionaal niveau. We laten onze stem horen en behartigen de belangen van onze leden op economisch, sociaal, maatschappelijk en juridisch gebied. Intussen bewaken we de waarde van het merk van onze vereniging en onze sector. Techniek Nederland staat voor visie en daadkracht, voor slimme oplossingen en kwaliteit, voor vakmanschap, verantwoordelijkheid en verbinding.

Zo werken we aan een markt waarbinnen onze leden hun toegevoegde waarde op een goede manier aan kunnen bieden. Voor een sterkere sector. Voor een gezonder, veiliger, duurzamer en sterker Nederland.

Onze strategie: klaar voor de toekomst

Onze wereld verandert in razendsnel tempo en slimme techniek maakt steeds meer mogelijk. We leven in een tijd waarin alles en iedereen altijd bereikbaar is en we vinden het allang niet meer vreemd dat apparaten met elkaar communiceren. We willen langer thuis wonen mét goede zorg, we willen minder files en meer comfort waar ook in huis. We willen ondernemen, groeien, steeds nieuwere producten, efficiëntere bedrijfsprocessen en flexibele gebouwen. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen voor onze toekomst; de energietransitie, veilige digitalisering, mobiliteit, verstedelijking, vergrijzing: stuk voor stuk ontwikkelingen met grote gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. Daarom heeft Techniek Nederland de volgende strategische thema’s benoemd:

  • Arbeidsmarkt
  • Branche-identiteit
  • Digitalisering
  • Energietransitie en Duurzaamheid
  • Infrastructuur en mobiliteit
  • Kwaliteit en Kwaliteitsimago
  • Ondernemerschap
  • Wonen, Welzijn, Zorg

Hoe de vereniging is georganiseerd

Onze professionele vereniging heeft de afspraken rondom de organisatie verwoord in een aantal documenten:

De Statuten vormen de wettelijke basis van de vereniging. De Ledenraad is het enige verenigingsorgaan dat kan besluiten tot wijziging van de statuten. Deze wijzigingen moeten vervolgens bij de notaris passeren voordat ze bekrachtigd zijn. 

Het Huishoudelijk Reglement (HHR) is een praktische uitwerking van de statuten en beschrijft gedetailleerd hoe allerlei zaken in de vereniging geregeld moeten worden. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de ledenraad. In tegenstelling tot de statuten hoeft het huishoudelijk reglement bij wijzigingen niet bij de notaris te passeren.

Voor en door leden

Wij zijn een echte vereniging waarbij vrijwillige, professioneel georganiseerde inzet een grote rol speelt in de signalering van behoeften en het realiseren van passende oplossingen. Met onze leden, de vertegenwoordigers van de branche, en onze kennispartners bereiken wij dan ook veel voor onze leden en de branche.

Bent u lid van Techniek Nederland en wilt u zich inzetten voor de vereniging? Ga dan naar het overzicht van veelgestelde vragen over inzetten voor Techniek Nederland of neem contact op met uw accountmanager.

Hieronder ziet u een overzicht met vacatures binnen commissies van Techniek Nederland.