Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

tertiary

ArboNed: 7% korting op arbodiensten

Verzuim verlagen, arbeidsrisico’s verminderen, de gezondheid van medewerkers bevorderen en alles ook nog volgens de geldende wettelijke regels doen; als ondernemer komt er heel wat op u af. ArboNed ondersteunt leden van Techniek Nederland hierbij en doet dat ook nog eens ‘poortwachterproof’.

ArboNed verleent leden van Techniek Nederland 7% korting op al zijn diensten. Dat kan betrekking hebben op de volgens de Arbowet verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); van inventarisatie tot evaluatie, het plan van aanpak en de toetsing. Met een RI&E van ArboNed bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Het is verstandig regelmatig te onderzoeken of uw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. ArboNed verricht specifieke keuringen voor achttien beroepen. Ook in company-keuringen zijn mogelijk.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Met een PMO krijgen u en uw mensen inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid in combinatie met werk en leefstijl en adviezen om dit te verbeteren. ArboNed biedt drie verschillende PMO's, afgestemd op uw wensen: Met het ‘PMO Persoonlijk’ ondergaan uw werknemers een uitgebreide gezondheidscheck. Met PMO Vitaal levert ArboNed u maatwerk. En met ePMO, online Preventief medisch onderzoek, krijgt u snel duidelijkheid over de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers.

Integraal werkplekonderzoek

Het integraal werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Op basis hiervan ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers. ArboNed kijkt naar de fysieke belasting, de ergonomie van de werkplekinrichting, omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen, veiligheid en het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress.

Poortwachterproof

ArboNed garandeert dat de diensten ‘poortwachterproof’ zijn, dat wil zeggen dat lidbedrijven die exact de adviezen en aanwijzingen van ArboNed hebben opgevolgd, niet hoeven op te draaien voor eventuele loonsancties.

Meer informatie?

Kijk op www.arboned.nl (om gebruik te maken van de kortingsregeling voor leden van Techniek Nederland heeft ArboNed uw lidmaatschapsnummer nodig).