Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Gebruiksduurverwachting

In de Nederlandse wetgeving over consumentenkoop is bepaald dat de verkoper bij een gebrekkig product ook buiten de fabrieksgarantieperiode na aflevering aansprakelijk kan zijn. U moet dan als consument aantonen dat het apparaat bij aanschaf geen gebrek had en dat u een bepaalde gebruiksduur mocht verwachten.

Het is dus belangrijk te weten wat de normale prestaties zijn van het apparaat dat u heeft gekocht. Omdat de wet daar niet concreet over is, heeft Techniek Nederland`onderzoek gedaan naar de gemiddelde gebruiksduur van een groot aantal apparaten.

In de tabel Richtlijnen afschrijvingsmethoden ziet u wat de gemiddelde gebruiksverwachting is van 10 productgroepen bij normaal gebruik. Er is onderscheid gemaakt in verschillende kwaliteitsniveaus op basis van de aankoopprijs per component.

In sommige gevallen kan van de tabel worden afgeweken. Dat is het geval wanneer de leverancier een andere gebruiksduur heeft aangegeven of er uit eigen ervaring met een bepaald product, type of model andere gebruiksduurgegevens zijn.

Om misverstand te voorkomen: met een ‘product’ wordt altijd bedoeld een product bestaande uit één component dat:

  • nieuw en ongebruikt is
  • geen showroom- of winkelmodel is
  • een gebruiks- en dus geen verbruiksproduct is
  • een te verwachten gemiddelde gebruiksduur heeft van twee jaar of meer

Uitgangspunt bij kostenverdeling

Als uitgangspunt voor de verdeling van de kosten is uitgegaan van de aanschafprijs min een afschrijving gedurende de periode dat het product gebruikt is. Conform de handelspraktijk is de restwaarde van het consumptiegoed aan het eind van de gemiddelde gebruiksperiode op ‘nul’ gezet.

Lineaire afschrijvingsmethode

Vanwege de eenvoud is gekozen voor de systematiek van lineaire afschrijving op de aanschafwaarde gedurende de gemiddelde gebruiksduur. Deze lijn vindt u ook terug in de uitspraken van de Geschillencommissie Elektro.

De kostenverdeelsleutel is daarbij als volgt: Consumentenbijdrage in de reparatie/vervangingkosten (B) = Reparatie/vervangingkosten (R) x Huidige leeftijd (L) / Gemiddelde gebruiksduur (D), dus B= R x L / D.

Voorbeeld

Een apparaat blijkt 3 jaar (L) na aflevering een defect te hebben sinds de aflevering (een non-conformiteit) en moet worden gerepareerd. De reparatiekosten (R) bedragen € 150,-. De gemiddelde gebruiksduurverwachting (D) van dit apparaat is 5 jaar. De consumentenbijdrage (B) voor deze onverwachte reparatie bedraagt € 90,-. Berekening: € 150,- x 3/5 is € 90,-. De detaillist draagt in dit geval € 60,- aan reparatiekosten.