Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Wat betekent ISA voor de leveranciers van verkeerstechniek?

zelfrijdende auto op snelweg
primary

Half juni publiceerde CROW de ‘Handreiking Intelligente Snelheids Assistent (ISA) voor wegbeheerders’. Dit in navolging van de stappen die in de EU genomen worden om autonome rijdende voertuigen veilig in het verkeer te introduceren. De handreiking gaat in op de gevolgen voor wegbeheerders. Er zijn natuurlijk ook gevolgen voor leveranciers. Leden van Techniek Nederland zetten zich in om de wegbeheerder te faciliteren.

De EU stelt ISA verplicht voor nieuwe voertuigmodellen die op of na 6 juli 2022 op de markt komen en vanaf 7 juli 2024 voor alle nieuwe voertuigen. Binnen de Europese regelgeving is de definitie van ISA als volgt omschreven: Intelligente snelheidsondersteuning (ISA): Een systeem om de bestuurder te helpen de juiste snelheid voor de wegomgeving aan te houden door hem specifieke en gepaste feedback te geven.
Bron: EU 2019/2144, art 3, lid 3

ISA is een verzamelnaam voor verschillende systemen:

  • Haptische feedback, waarbij het gaspedaal weerstand creëert voor de voet van de bestuurder of zelfs de voet een beetje wegduwt.
  • Snelheidsregelingsfunctie, waarbij het voertuig het motorvermogen reduceert bij het passeren van een bord met een lagere maximumsnelheid.
  • Trapsgewijze optische en haptische waarschuwing, waarbij de bestuurder eerst een optische waarschuwing krijgt en vervolgens na een korte onderbreking een haptische waarschuwing door een trillend gaspedaal.
  • Trapsgewijze optische en akoestische waarschuwing, waarbij de bestuurder eerst een optische waarschuwing krijgt en vervolgens na een korte onderbreking een akoestische waarschuwing.

Meer over de Handreiking Intelligente Snelheids Assistent (ISA) voor wegbeheerders leest u in de CROW publicatie.

Wat betekent dit voor leveranciers?

De vragen van Wegbeheerders zullen wijzigen. Waarschijnlijk zal de weginrichting de komende jaren veranderen. Op den duur zal een versobering plaatsvinden, maar voorlopig zijn er aanpassingen nodig.

Leidend is dat het wegbeeld moet passen bij het snelheidsregime. Wat nieuw is, is dat de wegsituatie in werkelijkheid en dus actueel voor 100% gelijk moet zijn aan de digitale werkelijkheid. Een groot deel zit in de aanpassing van verkeersborden en verkeersborden data. De verkeersborden industrie is al geruime tijd bezig met het verzamelen en beschikbaar stellen van betrouwbare data. Echter is er meer. Denk aan tijdelijke verkeersvoorzieningen, afzettingen, wegomleidingen etc. Deze tijdelijke voorzieningen zijn veel dynamischer. Dat geldt ook voor wegkantsystemen en andere dynamische verkeersregelsystemen. Het in stand houden van een digitale werkelijkheid die 100% gelijk is aan de fysieke werkelijkheid kan alleen met goede betrouwbare digitale systemen.

Implementatie en transitie

De komende tijd zullen wegbeheerders aan de slag gaan met de implementatie van de ISA eisen. We staan nu voor de eerste echte aanpassingen. Er zullen nog meer aanpassingen volgen om de transitie naar autonome voertuigen door te maken. De veranderingen zullen ook voor leveranciers veranderingen met zich meebrengen.

Binnen de Werkgroep Verkeerstechniek en Mobiliteit gaan we gezamenlijk met wegbeheerders volop aan de slag om deze transitie mogelijk te maken.