Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Tijdelijk doorwerken na 1 april onder strikte voorwaarden mogelijk 

Header co certificering hub 1200x630
primary

We zijn in gesprek gegaan met betrokken partijen over de ontstane wachtlijstproblematiek voor CO-certificering. Techniek Nederland heeft aangedrongen op een tijdige en aanvaardbare oplossing voor de groep bedrijven die slechts één stap verwijderd is van formele certificering. Deze oplossing is inmiddels voorhanden, maar uiteraard onder strikte voorwaarden. 

Overleg met Bouw- en Woningtoezicht 

Deze week is Techniek Nederland in overleg gegaan met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Zij vertegenwoordigen de gemeentelijke handhavers, waar bedrijven ook onveilige situaties moeten melden. 

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht is het met Techniek Nederland eens dat iedereen er bij gebaat is dat bedrijven die nu nog op wachtlijsten van certificerende instellingen (CI’s) staan, hun gastechnisch installatiewerk onder voorwaarden moeten kunnen blijven uitvoeren. Het is immers niet wenselijk dat belangrijk service- en onderhoudswerk niet meer uitgevoerd kan worden en er onveilige situaties ontstaan.

Daarnaast geeft de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht aan niet te verwachten dat gemeenten uit zijn op bestuurlijke handhaving van bedrijven die binnen afzienbare termijn gecertificeerd zijn. Zij richten hun handhaving uiteraard bij voorkeur op bedrijven die zorgen voor onveilige situaties en niet op de bedrijven die werken volgens de uitgangspunten van de wet. Het blijft echter een bevoegdheid van een gemeente om in tegenstelling tot deze invulling wel over te gaan tot handhaving. Daar heeft Techniek Nederland geen invloed op.  

De voorwaarden 

Met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht is gesproken over de voorwaarden waaronder ondernemers hun werkzaamheden (periode 1 april – 1 juli) kunnen voortzetten zonder formele certificering. Bij de ondernemers die in de laatste fase van certificering zijn, zal worden geadviseerd geen handhaving toe te passen als:  

  • er een offerte is opgevraagd en opdracht gegeven is aan een CI voor certificering; of een overeenkomst is afgesloten met dienstverlener CO-keur (die voor de opdrachtverlening aan de CI gemachtigd is); 
  • de monteurs beschikken over een bewijs van VakmanschapCO en legitimatie; 
  • de monteurs gekalibreerde meetapparatuur gebruiken; 
  • er wordt gewerkt volgens een ingevuld kwaliteitshandboek.

Vinger aan de pols 

Techniek Nederland is vooralsnog tevreden over deze constructieve afspraken. Dat neemt niet weg dat we de komende periode in overleg blijven met de CI’s om te monitoren of de wachtlijsten de komende maanden daadwerkelijk worden weggewerkt. Mocht het in de aanloop naar 1 juli nodig blijken, dan zoeken we naar nieuwe passende oplossingen met betrokken partijen. 

Daarnaast stemmen wij nog af hoe u aan uw klanten kunt aantonen dat u – indien u voldoet aan de voorwaarden – na 1 april zonder formele certificering door mag blijven werken. 

Dit bericht is onderdeel van CO-Journaal #9 verzonden op 23 maart.