Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Prijsstijgingen en leveringsproblemen: risico’s in kaart gebracht

Prijsstijging-verhoging-1600x900
primary

Ondernemers in de techniek hebben veel last van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Per marktsegment gaan verschillende partijen waaronder Techniek Nederland nu het gesprek aan. Daarvoor worden de risico’s in kaart gebracht. Met die inventarisatie willen we informatie verzamelen die kan bijdragen aan oplossingen voor de voortgang van projecten en aan een eerlijke verdeling van de risico’s. De intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ was vorige maand al een eerste, belangrijke stap op die weg.

Corona en Oekraïne

De leveringsproblemen en prijsstijgingen hebben verschillende oorzaken. Zo zijn wereldwijd de naweeën van de coronacrisis nog voelbaar. Sinds het dieptepunt van de crisis is de vraag sterk gestegen en vervolgens kregen we te maken met de oorlog in Oekraïne. Zowel in de woningbouw en utiliteitsbouw als in infra en industrie hebben de leden van Techniek Nederland veel last van haperende leveringen en hogere prijzen. Omdat de problemen niet in ieder marktsegment hetzelfde zijn, wordt voor elk marktsegment een afzonderlijke risico-inventarisatie gemaakt.

Knelpunten

Techniek Nederland verzamelt zoveel mogelijk informatie over de knelpunten die de leden ervaren en de mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis van de informatie die we verzamelen, ontwikkelen we ideeën om projecten soepel te kunnen blijven uitvoeren. Dit bespreken we de komende periode met opdrachtgevers.

Onzekerheid over continuïteit van projecten 

De prijsstijgingen en leveringsproblemen zijn niet het enige probleem waarmee de sector kampt. We hebben ook te maken met een tekort aan technische vakmensen. Bovendien zorgt de stikstofproblematiek ervoor dat infra- en woningbouwprojecten niet van start gaan. De leden van Techniek Nederland maken zich dan ook zorgen over de continuïteit. In onze gesprekken met overheid en opdrachtgevers pleiten we voor prioritering en spreiding van projecten. 

Advies: ga in gesprek met de opdrachtgever

Door tekorten aan materialen en een sterke stijging van prijzen, kunnen grote problemen ontstaan bij de uitvoering van projecten. Zeker aangezien met zulke ontwikkelingen geen rekening kan worden gehouden bij het afsluiten van een contract. Techniek Nederland adviseert de leden om in zo’n situatie altijd in gesprek te gaan met de opdrachtgever. In veel gevallen is het mogelijk om samen tot een passende oplossing en risicoverdeling te komen.

Antwoord op uw vragen

Bij het afsluiten van nieuwe contracten is het verstandig om afspraken te maken over hoe om te gaan met onzekere omstandigheden. Het advies van Techniek Nederland is om duidelijke afspraken te maken over het verdelen van de risico’s, indexering van de kosten en onvoorziene of kostenverhogende omstandigheden. Meer informatie hierover vindt u in ons Oekraïne-dossier. Vindt u daar niet het antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met Techniek Nederland Advies. Zij helpen u graag verder.