Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Brancheorganisaties doen beroep op coulance bij opdrachtgevers

UV05120-1600x900
primary

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Dagelijks bereiken ons verschrikkelijke berichten over deze oorlog die allereerst een groot menselijk drama zijn. Momenteel heeft iedereen wel in meer of mindere mate te maken met de gevolgen van deze oorlog. Ook de bij ons aangesloten bedrijven krijgen te maken met de gevolgen.

Oproep aan opdrachtgevers

Techniek Nederland doet gezamenlijk met andere brancheorganisaties een oproep aan opdrachtgevers om het gesprek aan te gaan over de effecten voor projecten. We worden geconfronteerd met een situatie die niemand had zien aankomen en waarbij het onduidelijk is hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Om verstoring in de uitvoering van projecten te voorkomen of te beperken is het belangrijk dat opdrachtnemers samen met opdrachtgevers het gesprek aan gaan en samen zoeken naar oplossingen. Samen kijken naar passende en evenwichtige afspraken. Bijvoorbeeld over de planning, de kosten en betaling, alternatieve materialen of uitvoeringsmethodes.

Probleem met levering van producten en materialen

De belangrijkste problemen zijn momenteel de levering van producten en materialen die of helemaal niet meer leverbaar zijn of vertraagd. Daarnaast stijgen onder andere de prijzen van producten, materialen en grondstoffen dusdanig dat de gevolgen voor de projecten en bedrijven groot zijn.

Handelingskader Oekraïne

De branches voeren verkennende gesprekken met de (meest) betrokken ministeries en overheidsopdrachtgevers over een handelingskader. Met dit handelingskader willen we komen tot een evenwichtige verdeling van de risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We streven ernaar om zo snel mogelijk tot afspraken te komen. In de tussentijd vragen we opdrachtgevers om coulance en de bereidheid om het gesprek aan te gaan met opdrachtnemers. Zodra het Handelingskader Oekraïne gereed is, informeren we u uiteraard hoe dit gebruikt kan worden.

Effecten Oekraïnecrisis voor infrastructuurprojecten

Deze brief is gericht aan bestuur, college en/of directie van Rijksopdrachtgevers, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Havenbedrijven, Netbeheerders en hun (eventuele) koepelorganisaties.
Download de brief

Oekraïne-dossier

Techniek Nederland houdt de leden zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie en de gevolgen voor de sector. Alle actuele informatie is te vinden in het Oekraïne-dossier op onze website. Hier vindt u onder meer een lijst met veelgestelde juridische vragen. Heeft u na het lezen nog vragen? Techniek Nederland Advies helpt u graag verder.