Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Bouw en techniek voert snelheid digitalisering op met digiAkkoord tot 2030

ondertekening digiAkkoord
primary

Techniek Nederland heeft met een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector op 23 maart het nieuwe digiAkkoord tot 2030 en de allereerste digiDeal getekend. Daarmee zetten wij ons de komende jaren actief in voor de versnelling van de – noodzakelijke - digitalisering en ketenoptimalisatie. En nodigen we andere partijen van harte uit om zich ook bij dit akkoord aan te sluiten. De digiDeal BespaarSamen versnelt de datagedreven verduurzamingsaanpak in de utiliteit.

Versnellen gebeurt met zogenoemde digiDeals: tastbare projecten over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data, over vertrouwen en samenwerking in de hele keten. Techniek Nederland heeft de allereerste digiDeal ingediend. Samen met partners Ministerie van Binnenlandse Zaken, TVVL, ISSO, Dutch Green Building Council werd de Bespaarsamen deal bekrachtigd. Door de verbinding tussen digitalisering, werkelijk energieverbruik en slimme processen wordt een versnelling in de verduurzaming van de 120.000 utiliteitsgebouwen beoogd.

 De ondertekeningen vonden plaats tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk, met een groot gedeelte van de ondertekenaars op het podium. De brede steun voor het akkoord, hangt volgens Joseph Kuling, voorzitter van de Bouw Digitaliseringsraad (BDR), samen met een groot besef van urgentie. Doekle Terpstra refereerde aan de waarde van digitalisering om de grote maatschappelijke opgaven te kunnen versnellen.

“Van ontwerpers en bouwers tot en met beheerders van gebouwen; Allemaal staan we voor forse maatschappelijke en individuele opgaven. Energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra-vervanging. Dat alles met zo min mogelijk uitstoot én circulair. Dit moet ieder in z’n eigen organisatie en keten bolwerken, met schaarser wordend personeel, minder tijd en hogere kosten. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking zijn dan keiharde randvoorwaarden om dingen samen toch voor elkaar te krijgen. We zijn blij dat steeds meer partners daarop inzetten.”

Roger Tan, lid van de BDR en voorzitter van het bestuur van stichting digiGO, is blij met de vele ondertekenaars:  

“Het platform van stichting digiGO is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtige aanjager en regievoerder van digitalisering, van en voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in onze sector. Dit digiAkkoord leidt tot nieuwe projecten en programma’s om samenwerking in de keten – meetbaar - verder te digitaliseren, als uitbreiding van de huidige lopende uitvoeringsagenda. We kijken er naar uit om met alle ondertekenende partijen deze grote sprong voorwaarts te maken en de ambities voor 2030, zoals gesteld in het digiAkkoord, te realiseren!”

Roeland Allewijn van Rijkswaterstaat vult aan vanuit de opdrachtgeverskant: “Als RWS is het op orde krijgen en houden van onze data- en informatievoorzieningen voor ons assetmanagement essentieel. Dat is een flinke opgave, want een groot gedeelte van onze informatie wordt door de toeleveringsketen geproduceerd en geactualiseerd en continu digitaal met ons uitgewisseld. Digitalisering in de gebouwde omgeving vraagt om een goede samenwerking in de keten, duidelijke afspraken, eenduidige standaarden, en digitaal vaardige medewerkers. Dit nieuwe digiAkkoord geeft daar invulling aan.”

Wat omvat het digiAkkoord tot 2030?

Veel betrokken partijen bij het digiAkkoord tot 2030, waaronder het ministerie van BZK, koepelorganisaties zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes, en bedrijven en organisaties die actief zijn in de gebouwde omgeving, legden in 2019 de basis voor het digiGO netwerk.

Voortbouwend op de sterke samenwerkingsbasis die er met digiGO nu bestaat, is het digiAkkoord tot 2030 een duidelijke nieuwe stap in het sneller benutten van digitaliseringskansen. In digiDeals werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen in concrete projecten en ontsluiten we kennis, ervaring en ons netwerk om die te realiseren. 

Wouter van Daal, aanjager voor de digiDeals: “We tekenen verschillende digiDeals, onder andere over federatief data delen, gebruik van digital twins en de samenwerking met andere branches. De energie van vandaag zetten we vanuit digiGO de komende tijd om in nog meer digiDeals.”

De gehele tekst van het digiAkkoord tot 2030 is te downloaden via de digiGO website: Nieuwe partijen kunnen zich daar nog steeds melden als medeondertekenaar of als ze een digiDeal willen voorstellen.

Digitaal samenwerken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO. Meer over digiGO vind je op de digiGO.nu website.