Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

septenary

Bedrijfsvergelijkend onderzoek

Als ondernemer is het goed om te weten hoe uw bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Bij het bedrijfsvergelijkend onderzoek van Techniek Nederland komen verschillende bedrijfscijfers aan bod die in totaal een beeld geven over de ‘financiële fitheid’ van uw bedrijf. Er zijn twee soorten onderzoek waar elk lid aan kan deelnemen: verdiepend en basis.

Doe nu mee aan het verdiepend onderzoek

Het verdiepend onderzoek vraagt gedetailleerdere informatie en biedt u daarom meer aanknopingspunten om uw bedrijfsprestaties te vergelijken en te verbeteren. Naast de eerder genoemde bedrijfscijfers zit het verschil er met name in dat er naar meer kostensoorten wordt gekeken en dat er naast de gedetailleerde exploitatiecijfers ook op balansniveau wordt vergeleken.

Als u aan dit onderzoek deelneemt, bepaalt u zelf wat uw vergelijkingsgroep is. Dit kan zijn de groep kleine, middelgrote of grote bedrijven binnen Techniek Nederland. Een vakgroep, maar het kan ook een samenwerkingsverband of inkoopcombinatie zijn die losstaat van Techniek Nederland. Uiteraard moet het aantal deelnemers per groep groot genoeg zijn om een vergelijking te kunnen maken.

Deelname aan het verdiepend onderzoek kost € 400,-. Techniek Nederland betaalt voor u als lid de helft, zodat voor u de kosten in totaal € 200,- bedragen.

Doe ook mee
Doe mee met het jaarlijkse verdiepend onderzoek en ontvang uw individuele rapport met uitkomsten begin juli. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Management Centrum.

U kunt op twee manieren deelnemen:

  1. Vul het Excel-vragenformulier in en e-mail dit aan info@managementcentrum.nl
    (Lees ook de handleiding bij het Excel-vragenformulier)
  2. Stuur uw jaarverslag naar info@managementcentrum.nl en zij vullen het onderzoek gedeeltelijk in. U krijgt te horen welke gegevens u nog in moet vullen.

Let op! Lever vóór 1 juni 2021 uw ingevulde vragenlijst in.

Geen lid van Techniek Nederland, maar toch meedoen aan het onderzoek?
Ook als u geen lid bent van Techniek Nederland willen we uitnodigen om mee te doen aan het onderzoek. De kosten voor deelname bedragen € 400. Word lid van Techniek Nederland en dan betalen we voortaan de helft! Lid worden.

Basisonderzoek

Het basisonderzoek geeft inzicht in diverse bedrijfscijfers, zoals:

  • omzet
  • kosten van monteurs en overig personeel
  • gemiddelde winst
  • gemiddelde omzet, kosten en winst per monteur

Kortweg de basis exploitatiegegevens van een bedrijf en enkele productiviteitscijfers per medewerker/monteur. Zie ook de folder van de kerngegevens 2019.

Wat krijgt u?

Zowel bij het basisonderzoek als het verdiepend onderzoek krijgt u een persoonlijk rapport, waarin uw ingevulde bedrijfscijfers zijn vergeleken met de voor uw meest vergelijkbare groep (qua omvang en type techniek). Daarnaast krijgt u toegang tot een online platform waarmee u zelf ook verschillende rapportages kan maken. Voor dit platform maken wij gebruik van Microsoft Power Business Intelligence.

Omdat wij vinden dat het niet alleen bij een rapportage moet blijven, maar dat het pas gaat leven als u hierover in gesprek gaat met deskundige adviseurs en met collega-ondernemers, organiseren wij bijeenkomsten waarin het bedrijfsvergelijkend onderzoek wordt besproken. Deze bijeenkomsten zijn of algemeen van aard (voor het basisonderzoek) of op groepsniveau (voor het verdiepend onderzoek).

In het artikel, 'Profiteer van cijfers collega-installateurs', verschenen in de vakbladen K&S en E&I in mei 2017 kunt u nalezen hoe een ondernemer gebruik heeft gemaakt van het onderzoek en leest u verdere achtergrondinformatie over het bedrijfsvergelijkend onderzoek

Vertrouwelijke omgang met uw gegevens
Zowel het basisonderzoek als het verdiepend onderzoek wordt uitgevoerd door Management Centrum. Zij hebben ruime ervaring met dit soort onderzoek in de installatiebranche. Omdat zij het onderzoek uitvoeren, krijgt Techniek Nederland geen inzicht in uw bedrijfscijfers en is vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Folder bedrijfsvergelijkend onderzoek

Techniek Nederland heeft een folder samengesteld waarin de bedrijfsvergelijkende onderzoeken uitvoerig worden beschreven. Ook komen in de folder twee ondernemers aan het woord die al jaren meedoen en motiveren waarom ze deelnemen. Wellicht heeft u de folder al per post gehad. Zo niet, dan kunt u de PDF van de folder hier bekijken.