Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

septenary

Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991

De RWU '91 bestaat uit loonindexcijfers en materiaalindexcijfers. Hiermee kunt u uw prijsopgave op een correcte manier indexeren. U vindt de tabellen van de RWU '91, een uitleg hiervan een voorbeeldberekening.

Loonindex Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991

 

 

 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Januari 169,3 173,7 177,0 182,0 184,7 190,6 194,2 201,6
Februari 169,3 173,7 177,0 182,0 184,7 190,6 194,2 201,6
Maart 169,3 173,7 177,0 182,0 184,7 190,6 194,5 201,6
April 169,3 173,7 177,0 182,0  184,7 190,6 194,5 201,6
Mei 169,3 173,7 177,0 182,0  184,7 190,6 194,5 201,6
Juni 169,3 173,7 177,0 182,0  184,7 190,6 194,5 201,6
Juli 172,7 175,7 178,5 182,4 189,3 191,5 194,5 202,0
Augustus 172,7 175,7 178,8  185,9 189,3 191,5 193,8 202,0
September 172,7 175,7 178,8 185,9  189,3 191,5 193,8 202,6
Oktober 172,7 175,7  179,0 186,0  189,3 191,5 193,8 202,6
November 172,7 175,7  179,0  186,0 189,3 191,5 193,8 202,6
December 173,0 175,7 179,0 186,0 190,1 194,8 193,8  

 

Materiaalindex Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991

 

 

 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Januari 151,0 156,1 158,5 164,1 170,5 172,8 176,2 197,6
Februari 151,1 156,1 158,7 164,9 170,5 173,0 176,5 200,1
Maart 151,6 156,4 159,1  164,2 170,8 172,8 176,5 207,1
April 152,6 155,2 160,3  165,0  170,9 172,2 178,9 212,4
Mei 152,3 155,3 160,0  165,5  171,3 170,9 181,1 214,1
Juni 152,3 155,6 160,3 166,3  171,1 170,9 183,9 212,4
Juli 152,5 156,4 161,0 166,6  172,2 171,4 188,2 215,5
Augustus 152,5 156,4 162,2  166,9  171,3 172,2 189,9 216,9
September 152,5 156,1 162,3  168,3  171,6 171,6 190,2 217,6
Oktober 154,8 156,9 163,3 167,4  171,4 171,1 192,6 218,4
November 155,1 157,5  163,9  166,9 171,4 171,6 193,2 217,8
December 155,2 157,7  163,0 167,8 171,3 172,8 193,8  

 

Maandelijks stelt de Commissie Risicoregeling de indexcijfers Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw vast. Deze commissie is ingesteld door:

  • Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) namens het uitvoerend bouwbedrijf
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens de opdrachtgevers
  • de Staat der Nederlanden

De RWU '91 bestaat uit de loonindexcijfers en de materiaalindexcijfers. In onderstaand schema staan de verhoudingen bij de nieuwbouw en de bestaande bouw (tenzij het bestek anders bepaalt):  

 

Loon

Materiaal

Totaal

Nieuwbouwwerken 45% 45% 90%
Overige werken 55% 35% 90%


Risicoregeling ALIB 2007
Er is ook een risicoregeling die hoort bij de ALIB 2007. Deze risicoregeling bestaat uit de materiaalindex van de RWU '91 en de Loonindex volgens het CBS. Deze index heet volledig: cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks bouwnijverheid. Als u van deze risicoregeling gebruik maakt, kunt u zelf de verhouding tussen de loon- en materiaalindexen bepalen.

Overige risicoregelingen
Er bestaan naast de bovengenoemde risicoregelingen ook nog andere risicoregelingen:

  • MBK (Misset BouwKosten)
  • BDB (Bureau Documentatie Bouwwezen

De verschillen tussen de diverse risicoregelingen komen doordat de samenstelling en verhoudingen van de materialen en de referentieprojecten verschillen (de zogenoemde 'mandjes'). Daarnaast kunnen de loonkosten verschillen omdat zij kunnen uitgaan van verschillende cao's of daadwerkelijke betaalde lonen. 

Rekenvoorbeeld