Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

septenary

Cao-loonindex CBS

Technische installatiebedrijven zijn onderdeel van de bouwnijverheid bij het CBS. De ontwikkeling van de cao-loonindex in de bouwnijverheid geeft inzicht in de ontwikkelingen van de lonen in zowel het bouwbedrijf als het installatiebedrijf.

Loonindex volgens het CBS

  2021 2022 2023 2024
Jan 101,7 104,7 108,0 114,1
Feb 101,7 104,7 108,0 114,1
Mrt 102,1 104,7 109,5 114,2
Apr 102,2 104,9 109,7  
Mei 102,2 104,9 109,7  
Jun 102,2 104,9 109,7  
Jul 102,2 104,9 110,9  
Aug 102,9 104,9 110,9  
Sep 102,9 106,1 110,9  
Okt 103,1 106,1 110,9  
Nov 103,1 106,1 110,9  
Dec 103,1 106,1 110,9  

Het indexcijfer cao-lonen per uur bevat de volgende elementen:

Het loon voor de normale arbeidstijd, eventueel verhoogd met:

  • compensatie van het werknemersdeel van de pensioenpremie
  • bindend voorgeschreven tariefsdervingstoeslagen (bij werken in tijdloon)
  • van overheidswege voorgeschreven verhogingen die elke betaalperiode moeten worden gegeven.

Alle overige toeslagen, zoals:

  • vakantietoeslag
  • spaarloon
  • eindejaars- en andere bijzondere uitkeringen
  • eventueel van overheidswege voorgeschreven bijzondere uitkeringen

Bij de vaststelling van de indexcijfers van de cao-lonen wordt geen rekening gehouden met toeslagen voor tariefwerk, ploegenarbeid, werken onder bezwarende omstandigheden en dergelijke.

Bron: CBS (selecteer bij bedrijfstakken/branches: Bouwnijverheid)