Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Een BBL-leerling in dienst

Het is belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen om het vak in de praktijk te leren. Bijvoorbeeld via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Wat is van belang bij het in dienst nemen van een BBL-leerling?

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPV)

Dit is een overeenkomst tussen school, leerling en werkgever. De school biedt normaal gesproken een BPV aan voor de duur van de opleiding, bijvoorbeeld 2 jaar. Het is echter ook mogelijk om een BPV voor een kortere periode af te spreken bijvoorbeeld 1 jaar). Het risico voor de school en de leerling is dan natuurlijk wel dat zij halverwege de opleiding op zoek moeten naar een nieuw praktijkadres.

Leer-arbeidsovereenkomst

Dit is de overeenkomst tussen de werkgever en de leerling werknemer. Deze overeenkomst heeft een koppeling met het volgen van de opleiding en wijkt daarom af van een normale arbeidsovereenkomst. De leer-arbeidsovereenkomst stopt op het moment dat de leerling stopt met de opleiding. 

Salaris

Volgt een leerling een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs), waarmee een leer/arbeidsovereenkomst is overeengekomen, dan moet deze werknemer ingedeeld worden in een nieuwe BBL-tabel. Daarbij is het niet van belang welke BBL-opleiding de leerling volgt. De tabel geldt voor opleidingen op alle niveau’s (2, 3 of 4).

De indeling in de BBL-tabel dient plaats te vinden op basis van de startleeftijd van de werknemer in het BBL-traject. Een verhoging van het salaris voor deze werknemer vindt plaats wanneer het praktijk(school)jaar met goed gevolg is afgerond. Dat moet blijken uit een voortgangsrapportage of een ander document opgesteld door de begeleider/school.

Het is mogelijk (bij stapeling van BBL-trajecten) dat een 16-jarige na 4 jaar (op 20-jarige leeftijd) nog steeds een BBL-traject volgt. In dat geval moet er worden ingedeeldvin de salaris-/functiegroep tabel waarbij de beloning minimaal € 1.607 per maand is. (jaar 4 BBL-tabel 16 jaar).

Doorbetaling schooldag

Dit geldt alleen wanneer met de werkgever een werkweek is afgesproken van gemiddeld 32 uur per week. Meestal komt dit neer op 4 dagen werken en 1 dag naar school. Bij een werkweek die korter is dan 32 uur geldt de doorbetaling van de schooldag naar evenredigheid.

Voorwaarde hierbij is wel dat de werknemer komt werken op dagen waarop hij niet naar school gaat, maar wel salaris krijgt. Je vindt dit terug in artikel 72 lid 2 van de cao.

  • Niveau 2, 3 en 4
    De werkgever is verplicht de schooldag door te betalen als een gewone werkdag. Hierdoor heeft de werknemer een fulltime dienstverband, maar daardoor ook de verplichting tijdens schoolvakanties de scholingsdag te komen werken.
  • Niveau 1
    Geen verplichting tot doorbetaling.

Terugbetalen studiekosten

De werkgever heeft geen verplichting om school-, boekengeld of reiskosten voor de werknemer te betalen. Het mag wel. Met een studiekostenovereenkomst kan een deel van de opleidingskosten op de werknemer worden verhaald als de leerling tijdens de opleiding of kort na het voltooien daarvan het bedrijf verlaat.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (na de opleiding)

De gehele periode dat een BBL-leerling bij je werkt wordt niet meegerekend in de ketenregeling. Je kunt dus na de opleiding nog maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden in een periode van in totaal maximaal 36 maanden.

Subsidieregeling Praktijkleren

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren.

Subsidie Wij Techniek

Via Wij Techniek, het opleidingsfonds van de Metaal en Techniek, wordt subsidie verstrekt voor het volgen van opleidingen.

secondary
Telefonist LedenAdvies

Heb je een vraag?

Neem contact op met

Techniek Nederland
Advies

088 543 27 77 | E-MAIL