Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Lood in drinkwater

UV01015-1600x900

Het is inmiddels algemeen bekend dat loodinname een nadelige invloed heeft op de gezondheid en dat drinkwater daar een rol in speelt. Dit betreft niet alleen oude loden waterleidingen, maar ook vanuit nieuwe installaties komt lood vrij. Daarom is het, naast het vervangen van loden waterleidingen, van belang dat u bij de oplevering van nieuwe installaties en/of nieuwe (meng)kranen de gebruiker goed advies geeft.

Adviezen voor de gebruiker

  • Drinkwaterinstallaties nieuwbouw: doorspoeladvies van twee minuten na zes uur stilstand, gedurende de eerste drie maanden na ingebruikneming.
  • Nieuwe (meng)kranen: doorspoeladvies van 10 seconden voor ieder gebruik, gedurende de eerste 3 maanden na ingebruikneming. Zie ook kraandoorspoelen.nu.
  • Na drie maanden gelden geen beperkingen meer.

Meer informatie voor de installateur

  • Materialen/producten zoals kranen en leidingen moeten voldoen aan Nationale vereisten, te herkennen aan het KIWA Watermark. Niet alle materialen/producten die nu worden verkocht voldoen hieraan. De overheid onderzoekt of ook keurmerken van andere lidstaten kunnen voldoen.
  • Bekijk hier het Advies loodinname kraanwater van de gezondheidsraad, van nov 2019. De Minister heeft op 2 juli 2020 hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerbrief acties lood in drinkwater | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
  • De doorspoeladviezen zijn de adviezen die tot nog toe steeds zijn gegeven. Deze zijn gebaseerd op beperkt onderzoek. Er is besloten de adviezen niet te veranderen zolang er geen nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Nieuw onderzoek is gewenst. Als dat er is, worden de termijnen eventueel aangepast.
  • Er bestaan ook adviezen om in het algemeen geen warm water uit warmwaterapparatuur voor consumptie te gebruiken. Mogelijk is dit een nuttig advies, maar de onderbouwing hiervan ontbreekt en dit advies wordt hier dan ook niet opgenomen.

Webshopartikelen over dit onderwerp

Nieuws over dit onderwerp


DocumentElement[ 1]