Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

Gedragscodes voor overeenkomsten verwarmings- en warmwaterinstallaties met consumenten

Techniek Nederland heeft op 7 juni 2018 gedragsregels opgesteld voor de opzet en inhoud van bepaalde overeenkomsten voor het gebruik van verwarmings- en warmwaterinstallaties. Deze regels zijn opgesteld naar aanleiding van signalen van de toezichthouders AFM en ACM. De gedragsregels zijn opgenomen in twee Gedragscodes.

De gedragsregels zijn van toepassing op overeenkomsten voor het gebruik van verwarmings- en warmwaterinstallaties die installatiebedrijven in het verleden met consumenten zijn aangegaan. De beide toezichthouders vinden het belangrijk dat bedrijven voor wie dit geldt van de Gedragscodes kennisnemen. Leden van Techniek Nederland voor wie de Gedragscodes relevant kunnen zijn, zijn hierover op 11 juli 2018 per brief geïnformeerd. Bij deze brief is ook een verklaring gevoegd, die bedrijven kunnen ondertekenen en retourneren aan Techniek Nederland. Bedrijven die de verklaring hebben ondertekend, laten zien dat zij de gedragscodes onderschrijven.
Deze bedrijven worden onderaan deze pagina getoond
Zowel de gedragscode, een consumententoelichting, de brief en verklaring vindt u als download onderaan deze pagina.

Contracten met eigendomsoverdracht

Gebleken is dat er contracten bestaan waarin de eigendomsoverdracht geregeld is, hetzij automatisch aan het einde van de overeenkomst of tussentijds. Dit soort overeenkomsten worden mogelijk aangemerkt als een financieringsovereenkomst. Voor het afsluiten van dat soort contracten moet er doorgaans onder een vergunning in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft-vergunning) van de AFM gewerkt worden. Voor die gevallen waarbij die vergunning ten onrechte ontbreekt is het nodig om de rechtpositie van de consument te verbeteren. Hiervoor is Gedragscode 2 opgesteld.

Consumentenrecht

In oude contracten staan soms bepalingen die in strijd zijn met het dwingend consumentenrecht. Dit wordt door Gedragscode 1 rechtgezet.

Inwerkingtreding

De Gedragscodes treden in werking op 1 augustus 2018. U kunt zich ook later aansluiten, maar doe dit wel zo snel mogelijk indien dit voor u van toepassing is.

Voor de goede orde: het ondertekenen van deze Gedragscodes vrijwaart de ondertekenaar niet van claims van consumenten of autoriteiten. Het beoogt enkel de gevolgen van ontstane onvolkomenheden, indien en voor zover die bestaan, zoveel mogelijk te verminderen.

Meer informatie

Download hieronder de relevante documenten (pdf):